130 neigiamų žodžių, prasidedančių R (sąrašas)

130 neigiamų žodžių, prasidedančių R (sąrašas)
Elmer Harper

Jei ieškote neigiamų žodžių, prasidedančių raide R, pataikėte į tinkamą vietą. Toliau pateikiamas išsamus tokių žodžių sąrašas, kuris padės jums geriau išreikšti savo mintis.

Sudariau išsamų sąrašą įdomių, neįprastų ir stipriai veikiančių būdvardžių, turinčių žalingą atspalvį.

Taip pat žr: Ką reiškia, kai vaikinas žvelgia nesišypsodamas?

Gali būti sunku išsakyti tai, ką galvojate, tačiau rasti tinkamus žodžius savo mintims išreikšti turi didžiulę galią. Linkime sėkmės ieškant tinkamų žodžių!

130 neigiamų žodžių, prasidedančių R

130 neigiamų žodžių, prasidedančių R
Rūgštus - turintis užsistovėjusį arba nemalonų kvapą ar skonį.
Neapgalvotas - negalvojantis ar nesirūpinantis veiksmo pasekmėmis.
Nesiliaujantis - tęsiasi nesilpnėdamas ar nesumažėdamas.
Atstumiantis - keliantis pasibjaurėjimą ar pasibjaurėjimą; įžeidžiantis.
Piktintis - jausti kartėlį ar pyktį kam nors ar kam nors.
Supuvęs - suiręs, pūvantis arba pūvantis.
Neapgalvotas - veikimas ar kalbėjimas nepagalvojus ar neplanavus.
Griežtas - itin kruopštus, griežtas arba reiklus.
Atstumiantis - labai nemalonus arba nepriimtinas.
Nemandagus - nemandagus ar nepakankamai dėmesingas kitiems.
Maištingas - atsisakantis paklusti taisyklėms ar valdžiai.
Suklastotas - nesąžiningai arba neteisingai organizuotas kieno nors naudai.
Grubus - šiurkštus, nelygus arba nemalonus.
Žiurkėtas - apšiuręs, netvarkingas arba prastos būklės.
Riaušingas - pasižymintis viešaisiais neramumais arba susijęs su viešaisiais neramumais.
Neramus - negalintis atsipalaiduoti ar nejudėti.
Negailestingas - neturintis užuojautos ar gailesčio; negailestingas.
Rizikingas - susijęs su pavojaus ar žalos galimybe.
"Raving" - nepaprastai entuziastingas arba neracionaliai susijaudinęs.
Priekaištingas - išreiškiantis nepritarimą arba kritiką.
Apgailestaujantis - jaučiantis, rodantis apgailestavimą ar gailestį.
Surūdijęs - senas, susidėvėjęs arba prastos būklės.
Atmestas - atmestas, atstumtas arba atsisakytas.
Rezignuoti - susitaikyti su situacija, kuri suvokiama kaip bloga ar nepageidaujama.
Atsiskaitymas - sąskaitų suvedimas arba laikas, kai žmogus turi susidurti su savo veiksmų pasekmėmis.
Ranga - turintis stiprų nemalonų kvapą ar skonį.
Reluctant - nenorintis arba dvejojantis ką nors daryti.
Pasikartojantis - pasižymintis pasikartojimu.
Perteklinis - nereikalingas, perteklinis arba pasikartojantis.
Atstumiantis - keliantis pasibjaurėjimą ar pasibjaurėjimą; atstumiantis.
Atsakomasis - susijęs su kerštu ar atpildu.
Regresyvus - grįžimas į ankstesnę ar mažiau išsivysčiusią būseną.
Pasipiktinimas - karštas pasipiktinimas arba bloga valia, jaučiama dėl tariamai neteisingo elgesio.
Šiukšlė - bevertė arba nenaudinga medžiaga; šiukšlė.
Chuliganas - smurtaujantis, įstatymų nesilaikantis asmuo.
Piktas - pasižymintis kartėliu ar apmaudu.
Puvimas - puvimas arba irimas.
Atsilikęs - lėtesnis ar mažiau pažengęs pažangos ar vystymosi požiūriu.
Pražūtingas - sukeliantis visišką destrukciją arba žlugimą.
Bjaurus - labai nemalonus arba įžeidžiantis.
Juokingas - nusipelnęs arba keliantis pasišlykštėjimą ar pašaipą.
Griežtas - nelankstus, griežtas, nepalenkiamas.
Retrogresyvus - grįžtantis atgal arba blogėjantis.
Atstumtas - suvaržytas ar slopinamas, kai išreiškiamos emocijos ar jausmai.
Rigor mortis - kūno sustingimas, atsirandantis po mirties.
Nesusitelkimas - nesusitelkimas arba nenuoseklumas.
Sugadintas - sugadintas arba sunaikintas.
Atsparus - sunkiai kontroliuojamas arba neįmanomas kontroliuoti ar paveikti.
Likutinė - likusi arba likusi po kitų dalių pašalinimo.
Atsiskaitymas - laikas, kai tenka susidurti su savo veiksmų pasekmėmis.
Smerktinas - vertas pasmerkimo ar nepritarimo.
Reprobatas - moraliai neprincipingas arba nedoras.
Risible - keliantis juoką; juokingas.
Atsiskyrėlis - vengia bendrauti su kitais žmonėmis.
Atmesti - atsisakyti priimti arba būti su juo susijusiam.
Perteklius - būsena, kai nebereikalingas ar nebenaudingas.
Pakartoti - pakartoti ar perpasakoti ką nors, siekiant pabrėžti ar paaiškinti.
Besaikis - plintantis nekontroliuojamai arba nevaržomai.
Atskleisti - padaryti žinomą kažką, kas anksčiau buvo paslėpta ar slapta.
Atsisakyti - oficialiai pareikšti, kad ko nors atsisakoma arba atmetama.
Apiplėšti - kruopščiai ir agresyviai apieškoti, dažnai padarant žalos ar sunaikinant.
Reek - skleidžia stiprų, nemalonų kvapą.
Sulaikyti - neleisti ką nors daryti naudojant fizinę ar moralinę jėgą.
Papeikimas - papeikimas, ypač oficialus.
Sugriauti - paversti griuvėsiais arba sunaikinti.
Rūdys - metalo gedimas arba korozija.
Ridden - slegiamas ar užvaldomas tam tikro jausmo ar problemos.
Rigidiškumas - nelankstumo arba tvirtumo savybė.
Recesija - ekonomikos nuosmukio laikotarpis.
Atšaukti - oficialiai panaikinti arba anuliuoti.
Apgailėtinas - keliantis apgailestavimą ar nusivylimą.
Atmetimas - atmetimas arba atsisakymas ko nors ar ko nors.
Atsakomasis smūgis - atsakas į užpuolimą ar sužalojimą.
Nenoras - nenoras ar dvejojimas ką nors daryti.
Atsisakymas - veiksmas, kai ko nors atsisakoma arba atmetama.
Apiplėšimas - turto paėmimas iš ko nors panaudojant jėgą arba grasinant jėga.
Retorika - kalba, kuria siekiama padaryti įspūdį ar įtikinti, bet kuri gali būti nenuoširdi ar beprasmė.
Apgailestavimas - liūdesio ar gailesčio jausmas.
Relinquish - atsisakyti ko nors arba ko nors atsisakyti.
Priekaištas - kreipimasis į žmogų, kuriuo išreiškiamas nepritarimas ar nusivylimas.
Lėtėjimas - sulėtėjimo ar atidėjimo veiksmas arba procesas.
Atremti - atremti arba atmušti puolimą ar invaziją.
Išjuokti - tyčiotis iš ko nors ar ko nors.
Atgaila - apgailestavimo ar gailesčio dėl savo veiksmų jausmas.
Suklastotas - organizuotas nesąžiningai arba neteisingai.
Įniršis - smurtinio ir nekontroliuojamo elgesio laikotarpis.
Supūti - suirti arba suirti.
Atkrytis - grįžimas į ankstesnę būseną, ypač po pagerėjimo.
Rūgštus - blogo ar nemalonaus kvapo arba skonio, paprastai dėl to, kad yra senas arba pasenęs.
Reketininkas - asmuo, užsiimantis neteisėta veikla, ypač turto prievartavimu ar sukčiavimu.
Renegatas - asmuo, kuris išduoda grupę ar priežastį, kuriai anksčiau buvo ištikimas.
Priekaištingas - išreiškiantis nepritarimą ar nusivylimą.
Atšiaurus - atšiaurus arba sunkiai valdomas.
Rote - mechaniškas arba įprastas kartojimas, ypač nesuprantant ir negalvojant.
Atsiskyrėlis - asmuo, gyvenantis atsiskyręs nuo visuomenės.
Išpirkti - sumokėti pinigų sumą, kad kas nors būtų išlaisvintas iš nelaisvės.
Negailestingas - neturintis užuojautos ar gailesčio; negailestingas.
Apgailestaujantis - jaučiantis arba išreiškiantis apgailestavimą ar liūdesį.
Papeikimas - papeikimas arba priekaištas dėl nusižengimo ar netinkamo elgesio.
Retorinis - vartojamas siekiant efekto ar pabrėžti, o ne perteikti informaciją ar argumentuoti.
Atgaila - nuoširdžiai apgailestaujantis ar jaučiantis gailestį.
Atstumiantis - itin atgrasus arba įžeidžiantis.
Atmestas - atmestas arba atmestas kaip nepriimtinas arba nepatenkinamas.
Atpildas - bausmė, skiriama kam nors kaip kerštas už neteisingą ar nusikalstamą veiką.
Regresyvus - tampantis mažiau pažengusiu arba grįžtantis į ankstesnę ar mažiau išsivysčiusią būseną.
Susitaikęs - susitaikęs su kažkuo nemaloniu, su kuo nieko negali padaryti.
Griežtas - itin kruopštus, išsamus arba reiklus.
Skaičiavimas - procesas, kurio metu kas nors apskaičiuojama arba įvertinama.
Apiplėštas - atimtas jėga arba vagystės būdu.
Konkurencija - varžymasis dėl to paties tikslo arba pranašumo toje pačioje srityje.
Atstumiantis - keliantis didelį pasibjaurėjimą ar pasibjaurėjimą.
Rafinuotas - netradicinis ir šiek tiek nepadorus, ypač patrauklus.
Be vairo - neturintis krypties ar gairių.
Apgailėtinas - keliantis liūdesį ar nusivylimą.
"Red-handed" - pagautas darant nusikaltimą ar nusižengimą.
"Rattled" - sutrikęs ar sutrikęs.
Kaimiškas - stokojantis rafinuotumo ar rafinuotumo.
Rizikingas - susijęs su pavojaus, žalos ar nuostolių galimybe.
Retorika - kalba, kuria siekiama įtikinamai ar įspūdingai paveikti auditoriją, bet kuri dažnai laikoma neturinčia nuoširdumo ar prasmingo turinio.
Griaunantis - sukeliantis arba galintis sukelti visišką sunaikinimą arba žlugimą.
Pasikartojantis - kai kartojamas tas pats veiksmas, frazė ar idėja.
Tvirtas - standus arba nelankstus; nelankstus.
Kaltinimas - kaltinimas, kuriuo atsakoma į kito asmens kaltinimą.
Atmesti - kažkas, kas išmetama arba atmetama kaip nereikalinga arba nepageidaujama.
Atstūmimas - stiprus nepasitenkinimas arba priešiškumas.
"Rusty" - išėjęs iš rikiuotės arba neįpratęs prie ko nors.
Pasekmė - nenumatyta įvykio ar veiksmo pasekmė.
Pasipiktinęs - jaučiantis arba rodantis kartėlį ar pyktį dėl neteisingo elgesio su juo.
Apgailestavimas - liūdesio ar nuoskaudos jausmas.

Yra daugybė kitų neigiamų žodžių, prasidedančių raide R. Tikimės, kad šiame pranešime radote tai, ko ieškote. Iki kito karto dėkojame, kad skaitėte.

Taip pat žr: Melagių akys Kūno kalba ("Matyti apgaulės akimis")Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruzas, dar žinomas Elmerio Harperio vardu, yra aistringas rašytojas ir kūno kalbos entuziastas. Psichologijos išsilavinimą turintis Jeremy visada žavėjosi neišsakyta kalba ir subtiliais užuominais, kurie valdo žmonių sąveiką. Augdamas įvairiapusėje bendruomenėje, kurioje neverbalinis bendravimas vaidino gyvybiškai svarbų vaidmenį, Jeremy smalsumas kūno kalbai atsirado dar ankstyvoje vaikystėje.Baigęs psichologijos studijas, Jeremy pradėjo kelionę, kad suprastų kūno kalbos subtilybes įvairiuose socialiniuose ir profesiniuose kontekstuose. Jis dalyvavo daugybėje seminarų, seminarų ir specializuotų mokymo programų, kad įsisavintų gestų, veido išraiškų ir pozų iššifravimo meną.Savo tinklaraštyje Jeremy siekia pasidalyti savo žiniomis ir įžvalgomis su plačia auditorija, kad padėtų pagerinti jų bendravimo įgūdžius ir geriau suprasti neverbalinius signalus. Jis apima daugybę temų, įskaitant kūno kalbą santykiuose, versle ir kasdienėje sąveikoje.Jeremy rašymo stilius yra įtraukiantis ir informatyvus, nes jis sujungia savo patirtį su realaus gyvenimo pavyzdžiais ir praktiniais patarimais. Jo gebėjimas suskaidyti sudėtingas sąvokas į lengvai suprantamus terminus įgalina skaitytojus tapti efektyvesniais komunikatoriais tiek asmeninėje, tiek profesinėje aplinkoje.Kai nerašo ir netyrinėja, Džeremis mėgsta keliauti po įvairias šalispatirti įvairias kultūras ir stebėti, kaip kūno kalba pasireiškia įvairiose visuomenėse. Jis mano, kad skirtingų neverbalinių užuominų supratimas ir priėmimas gali paskatinti empatiją, sustiprinti ryšius ir užpildyti kultūrines spragas.Savo įsipareigojimu padėti kitiems bendrauti efektyviau ir savo kūno kalbos žiniomis, Jeremy Cruzas, dar žinomas kaip Elmeris Harperis, toliau daro įtaką ir įkvepia skaitytojus visame pasaulyje jų kelionėje įvaldyti neišsakytą žmonių bendravimo kalbą.