136 neigiami žodžiai, prasidedantys S (su aprašymais)

136 neigiami žodžiai, prasidedantys S (su aprašymais)
Elmer Harper

Ieškote tobulo neigiamo žodžio, prasidedančio raide S. Jei taip, mes jums padėsime? Pateikėme daugiau nei 100 žodžių su jų aprašymais, kad galėtumėte rasti tinkamą žodį, tinkantį tinkamam atvejui ir skambantį puikiai.

Turėti išsamų neigiamų žodžių, prasidedančių raide "S", sąrašą labai svarbu, nes jis padeda žmonėms efektyviau ir tiksliau bendrauti. Neigiami žodžiai vartojami norint išreikšti kritiką, nepasitenkinimą ar nepritarimą, apibūdinti nemalonius jausmus keliančias situacijas ar emocijas.

Tai ypač naudinga įtikinamajame rašinyje ar rinkodaroje, kai norima pabrėžti atsakomybę, problemines pasekmes ar produkto ar paslaugos trūkumus.

Taip pat žr: Ką reiškia, kai kas nors sako, kad turite požiūrį?

Neigiami žodžiai taip pat gali būti veiksminga bendravimo priemonė empatijai išreikšti, sunkumams ar rūpesčiams pripažinti ir supratimui kitų atžvilgiu parodyti.

Taip pat žr: Aštuoni geriausi kūno kalbos ekspertai

Tačiau neigiamus žodžius reikėtų vartoti atsargiai, nes dėl per dažno jų vartojimo kalba gali atrodyti pernelyg kritiška ar pesimistinė. Taigi labai svarbu neperžengti neigiamumo ribos ir suvokti, kokiu tonu ir kokiame kontekste šie žodžiai vartojami.

136 neigiami žodžiai, prasidedantys raide S (sąrašas)

Liūdesys - liūdesys arba liūdesio jausmas; nelaimingas
Liūdesys - gilaus sielvarto jausmas, kurį sukelia netektis, nusivylimas ar kita nelaimė.
Kentėti - patirti skausmą ar sunkumus
Gėda - skausmingas pažeminimo ar kančios jausmas, kurį sukelia neteisingo ar kvailo elgesio suvokimas.
Sarkazmas - ironijos vartojimas siekiant pasišaipyti arba išreikšti panieką.
panieka - paniekos jausmas kam nors ar kam nors, kas laikoma nevertu ar prastesniu.
Vangus - lėtai judantis arba neaktyvus; stokojantis energijos arba entuziazmo.
Atvėsęs - nebešviežias, nebetinkamas valgyti ar kvepiantis
Kvailumas - savybė ar būsena būti kvailam arba nesuprantančiam.
Sterilus - neturintis bakterijų ar kitų gyvų organizmų; neturintis įdomumo ar gyvybingumo.
Sordid - susijęs su amoraliu ar neetišku elgesiu; purvinas ar nešvarus
Rūgštus - turintis rūgštų arba kartaus skonio; nemalonus arba nedraugiškas
Skepticizmas - skeptiškas požiūris; abejonė ko nors tikrumu.
Vienatvė - būsena, kai esi vienas arba izoliuotas
Ginčas - karštas konfliktas arba kova
Stigma - gėdos ar gėdos ženklas; neigiama asociacija
Supresija - veiksmas, kai kas nors slopinama arba neleidžiama išreikšti ar atskleisti.
Sarkofagas - akmeninis karstas, paprastai papuoštas skulptūra arba užrašu.
Apgauti - apgauti arba išvilioti iš ko nors pinigus arba turtą
Perversmas - sistemos ar vyriausybės griovimas arba nuvertimas.
Sullen - blogai nusiteikęs ir niūrus; niūrus ir nuobodus
Vergovė - būsena, kai žmogus priklauso kitam asmeniui ir yra jo kontroliuojamas.
Sabotažas - tyčia ką nors sugadinti ar pakenkti, ypač politiniais ar kariniais tikslais.
skubotas - padarytas paskubomis ir nerūpestingai; neskiria dėmesio detalėms.
grėsmingas - sudarantis įspūdį, kad vyksta ar įvyks kažkas žalingo ar blogo.
Somber - tamsus ir niūrus; rimtas ir iškilmingas
Piktybiškas - rodantis piktą valią arba sukeltas piktos valios
Savanaudiškumas - savybė ar būsena, kai rūpinamasi tik savo interesais ir norais, dažnai kitų sąskaita.
Egocentriškas - pernelyg susitelkęs į save ir savo interesus ar poreikius.
Susiraukti - turėti veido išraišką, rodančią nepasitenkinimą ar pyktį
Sneer - šypsotis arba kalbėti paniekinamai ar pašaipiai
Stereotipas - plačiai paplitęs, bet pernelyg supaprastintas ir netikslus tam tikros žmonių grupės įvaizdis ar idėja.
Įtarti - manyti arba manyti, kad kas nors yra kaltas arba kad kas nors daro bloga.
Sadistinis - patiria malonumą sukeldamas skausmą, kančią ar pažeminimą kitiems.
Kontrolė - atidus nagrinėjimas arba tikrinimas
Slaptumas - slaptumas arba savybė būti slaptam arba paslėptam
Beprasmiškas - neturintis prasmės arba reikšmės; kvailas arba beprasmis
Atskyrimas - veiksmas, kai kas nors padalijama arba atskiriama.
Liga - fizinė ar psichinė liga arba susirgimas.
Kvapas - stiprus ir nemalonus kvapas
Padermė - įtampos arba streso būsena; organizmų grupė rūšyje, kuriai būdingi skirtingi požymiai.
Klupti - suklupti arba prarasti pusiausvyrą einant ar bėgant
Mikčioti - kalbėti su nevalingomis pauzėmis ar pasikartojimais
Paklusnus - paklusnus arba norintis paklusti kitų autoritetui.
Įtarimas - jausmas arba įsitikinimas, kad kažkas yra tiesa, neturint jokių įrodymų.
Stagnacija - ne
Nuodėmė - amoralus arba nedoras veiksmas
Apgaulė - sukčiavimo arba apgaulės schema
Stereotipinis - atitinkantis fiksuotą ar pernelyg supaprastintą tam tikros grupės įvaizdį ar idėją.
Atpirkimo ožys - asmuo ar grupė, kaltinama dėl kitų klaidų ar trūkumų.
Klyksmas - garsus ir veriantis šauksmas, dažnai išreiškiantis baimę ar skausmą.
Snobizmas - žmogaus, kuris mano, kad yra pranašesnis už kitus, požiūris ar elgesys.
Tinginys - tingus, neturintis energijos ar motyvacijos.
dusinantis - slegiantis ir dusinantis, dažnai dėl karščio arba oro kokybės.
Viršenybė - būsena ar būklė, kai esi pranašesnis ar dominuojantis kitų atžvilgiu.
Pasiduoti - pasiduoti ar pasiduoti kam nors ar kam nors, dažnai prieš savo valią.
Dusinti - dusinti ar slopinti, dažnai emociniu ar fiziniu požiūriu.
Sterilizacija - procesas, kurio metu daiktai apsaugomi nuo bakterijų ar kitų gyvų organizmų.
slopinti - neleisti ko nors išreikšti ar atskleisti.
skurdas - nešvara ir degradacija, dažnai siejama su skurdu.
kandus - griežtai kritikuojantis arba žalojantis
Sibilant - šnypščiantis arba švilpiantis garsas, dažnai susijęs su nepritarimu arba kritika.
Be sielos - neturintis emocijų, jausmų ar empatijos.
švaistyti - neprotingai švaistyti, dažnai dėl to patirti nuostolių arba žlugti.
Slopinimas - veiksmas, kai prievarta sustabdomas ar užkertamas kelias kažką išreikšti ar atskleisti.
Spurn - atmesti, paniekinti ką nors ar ką nors su panieka
Šmeižtas - melagingas ir kenksmingas pareiškimas apie asmenį, kuriuo dažnai siekiama pakenkti jo reputacijai.
Slight - įžeisti arba nepaisyti ko nors ar ko nors kaip nesvarbaus ar nereikšmingo
Pykčio jausmas - apmaudas arba bloga valia, dažnai sukelianti žalą arba žalą kitiems.
Nuodėmingas - pasižymintis amoraliu ar nedoru elgesiu arba dėl jo kaltas.
Sensacionalizmas - perdėtas ar sensacingas kalbėjimas, siekiant sukelti susidomėjimą ar jaudulį, dažnai tikslumo ar tiesos sąskaita.
Sofistika - klaidingų ar apgaulingų argumentų naudojimas, dažnai siekiant pateisinti ar racionalizuoti savo įsitikinimus ar veiksmus.
Izoliacija - izoliacija arba pašalinimas iš visuomenės ar bendravimo su kitais asmenimis.
Aklavietė - padėtis, kai nė viena pusė negali padaryti pažangos ar pasiekti pergalės.
paniekinantis - išreiškiantis panieką ar panieką kam nors ar kam nors
Sterilus - neturintis susidomėjimo ar gyvybingumo; neproduktyvus ar nekūrybingas
Mieguistas - mieguistas arba mieguistas, dažnai taip, kad tai slopina budrumą arba darbingumą.
Stereotipas - plačiai paplitęs, bet pernelyg supaprastintas ir netikslus tam tikros žmonių grupės įvaizdis ar idėja.
Atpirkimo ožys - nesąžiningas kieno nors ar ko nors kaltinimas dėl kitų klaidų ar trūkumų.
Pasitikėjimas savimi - pasitikėjimo savimi arba tikėjimo savimi trūkumas, dažnai lemiantis neryžtingumą arba neveiklumą.
Savidestruktyvus - žalingas elgesys - žalos sau darymas, dažnai dėl savo veiksmų ar elgesio.
Seklus - neturintis gilumo ar esmės; paviršutiniškas ar nereikšmingas
trumparegiškas - nepakankamai įžvalgus arba neįžvalgus; neatsižvelgia į ilgalaikes pasekmes.
Sporadiškas - pasireiškiantis nereguliariai arba nenuspėjamai, dažnai sukeliantis nenuoseklumą arba netikrumą.
Kivirčas - smulkus ar nereikšmingas ginčas ar nesutarimas, dažnai sukeliantis įtampą ar konfliktą.
Stigma - ženklas, simbolis arba savybė, kuri laikoma neigiama arba gėdinga.
Sabotažas - tyčia ką nors sunaikinti ar trukdyti, dažnai siekiant asmeninės naudos ar keršto.
Sadistinis - jaučiantis malonumą, kai kitiems sukelia skausmą ar kančią.
Nukritęs - nusileidžiantis ar nusileidžiantis, o tai rodo silpnumą ar atramos trūkumą.
Sankcija - bausmė arba nuobauda, skiriama už nepaklusnumą arba taisyklių pažeidimą.
Satyrinis - naudojant ironiją ar pašaipą, atskleidžiantis ar kritikuojantis žmonių ydas ar kvailystes.
Skandalingas - sukeliantis šoką, pasipiktinimą ar pasibjaurėjimą dėl amoralaus ar netinkamo elgesio.
panieka - paniekos ar paniekos jausmas kam nors ar kam nors.
Rykštė - didelių kančių ar bausmių priežastis, dažnai maro ar epidemijos pavidalu.
Skrupulingas nagrinėjimas - atidus tyrimas arba tikrinimas, dažnai sukeliantis kritiką arba įtarimus.
Slaptumas - būsena, kai yra slepiama arba laikoma paslaptyje, dažnai sukelianti nepasitikėjimą arba įtarumą.
Pasipriešinimas - maišto ar opozicijos prieš vyriausybę ar valdžią kurstymas.
Kunkuliuojantis - kunkuliuojantis pykčiu ar intensyviomis emocijomis, dažnai sukeliantis smurto protrūkius ar elgesį.
Savanaudiškumas - dėmesys savo poreikiams ir norams kitų sąskaita.
Sensacingas - sukeliantis didelį susidomėjimą ar susijaudinimą, dažnai perdėtą ar perdėtą.
Šabloniškas - nusidėvėjęs, nušiuręs, nekokybiškas arba neatitinkantis standartų.
Sudaužytas - sudaužytas arba sunaikintas, dažnai taip, kad sukelia didelį emocinį arba fizinį skausmą.
"Sheer" - visiškas ir absoliutus, dažnai toks, kuris rodo, kad užduotis ar situacija yra neįveikiama arba neįmanoma.
Šokiruojantis - keliantis didelę nuostabą, siaubą ar pasibjaurėjimą dėl netikėto ar trikdančio įvykio ar veiksmo.
Trūkumas - ko nors trūkumas arba stoka, dažnai lemianti nesėkmę arba nusivylimą.
Šauksmas - garsus, aukšto dažnio šauksmas, dažnai išreiškiantis baimę ar skausmą.
Atstumtas - kitų atstumtas arba atstumtas, dažnai dėl skirtingo tikėjimo ar elgesio.
Sergantis - silpnas arba nesveikas, dažnai dėl netinkamos mitybos ar priežiūros trūkumo.
atodūsis - gilus, girdimas iškvėpimas, dažnai išreiškiantis nusivylimą, nusivylimą ar liūdesį.
Kvailas - neturintis rimtumo ar svarbos, dažnai lemiantis kvailą ar nereikšmingą elgesį.
grėsmingas - blogas ar grėsmingas, dažnai keliantis pavojų ar žalą.
Skeptiškas - abejojantis ar abejojantis ko nors pagrįstumu ar teisingumu.
Vangus - lėtas, neturintis energijos ar motyvacijos, dažnai dėl to neveiksmingas arba vėluojantis.
Pasipūtęs - patenkintas savimi arba patenkintas savimi, dažnai taip, kad tai erzina arba erzina kitus.
Snarl - gilus, piktas riksmas ar garsas, dažnai išreiškiantis agresiją ar priešiškumą.
Liūdnas - kupinas liūdesio ar sielvarto, dažnai sukeliantis ašaras ar gedulą
Piktybiškas - noras kam nors pakenkti arba ką nors įskaudinti, dažnai dėl pavydo ar apmaudo.
Stagnacija - nejuda ar nesikeičia, dažnai dėl to trūksta pažangos ar tobulėjimo.
Nusidėvėjęs - nebėra šviežias ar įdomus, dažnai sukelia nuobodulį ar nesidomėjimą.
Atstumtasis - nedraugiškas arba atstumtasis, dažnai dėl to trūksta šilumos ar ryšio su kitais žmonėmis.
"Stark" - griežtas arba atšiaurus, dažnai sukeliantis niūrumo arba nevilties jausmą.
Statiškas - be judesio ar pažangos, dažnai dėl to trūksta jaudulio ar stimuliacijos.
Staigus - sunkus arba sudėtingas, dažnai dėl išlaidų, pastangų arba
Dusinantis - dusinantis arba slegiantis, dažnai ribojantis laisvę arba kūrybiškumą.
Stresas - jausmas, kad esate prislėgti arba nerimaujate, dažnai dėl pernelyg didelių reikalavimų arba spaudimo.
Ginčas - konfliktas arba kova, dažnai sukelianti nesutarimus arba įtampą.
Kovoti - patirti sunkumų ar sunkumų, dažnai sukeliančių nusivylimą ar išsekimą.
Užsispyręs - atsisakantis keisti savo nuomonę ar elgesį, dažnai sukeliantis konfliktą ar atsiduriantis aklavietėje.
Kvailas - stokojantis intelekto ar sveiko proto, dažnai lemiantis kvailus ar neprotingus sprendimus.
Nuolankus - pernelyg paklusnus ar paklūstantis, dažnai dėl to išnaudojamas ar piktnaudžiaujamas.
Nusiminęs - niūrus arba blogai nusiteikęs, dažnai dėl to trūksta entuziazmo arba bendradarbiavimo.
Paviršutiniškas - paviršutiniškas arba nepakankamai gilus, dažnai minčių ar emocijų atžvilgiu.
slopinamas - suvaržytas arba sulaikytas, dažnai dėl to trūksta išraiškos ar autentiškumo.
Įtarumas - nepasitikėjimas kitais arba atsargumas, dažnai sukeliantis paranoją arba izoliaciją.
Lygiavertis - pernelyg liaupsinantis ar pataikaujantis, dažnai nenuoširdus ar manipuliuojantis.
Užuojauta - gailestis ar užuojauta kitam žmogui, dažnai toks, dėl kurio nesiimama jokių veiksmų ar pokyčių.

Galutinės mintys

Yra daugybė neigiamų būdvardžių / žodžių, prasidedančių raide S, ir dar daugybė kitų. Aukščiau išvardijome keletą dažniausiai anglų kalboje vartojamų, kad galėtumėte juos panaudoti savo neigiamų žodžių žodyne. Tikimės, kad iš aukščiau pateikto sąrašo radote tinkamą stiprų žodį. Iki kito karto dėkojame, kad skaitėte.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruzas, dar žinomas Elmerio Harperio vardu, yra aistringas rašytojas ir kūno kalbos entuziastas. Psichologijos išsilavinimą turintis Jeremy visada žavėjosi neišsakyta kalba ir subtiliais užuominais, kurie valdo žmonių sąveiką. Augdamas įvairiapusėje bendruomenėje, kurioje neverbalinis bendravimas vaidino gyvybiškai svarbų vaidmenį, Jeremy smalsumas kūno kalbai atsirado dar ankstyvoje vaikystėje.Baigęs psichologijos studijas, Jeremy pradėjo kelionę, kad suprastų kūno kalbos subtilybes įvairiuose socialiniuose ir profesiniuose kontekstuose. Jis dalyvavo daugybėje seminarų, seminarų ir specializuotų mokymo programų, kad įsisavintų gestų, veido išraiškų ir pozų iššifravimo meną.Savo tinklaraštyje Jeremy siekia pasidalyti savo žiniomis ir įžvalgomis su plačia auditorija, kad padėtų pagerinti jų bendravimo įgūdžius ir geriau suprasti neverbalinius signalus. Jis apima daugybę temų, įskaitant kūno kalbą santykiuose, versle ir kasdienėje sąveikoje.Jeremy rašymo stilius yra įtraukiantis ir informatyvus, nes jis sujungia savo patirtį su realaus gyvenimo pavyzdžiais ir praktiniais patarimais. Jo gebėjimas suskaidyti sudėtingas sąvokas į lengvai suprantamus terminus įgalina skaitytojus tapti efektyvesniais komunikatoriais tiek asmeninėje, tiek profesinėje aplinkoje.Kai nerašo ir netyrinėja, Džeremis mėgsta keliauti po įvairias šalispatirti įvairias kultūras ir stebėti, kaip kūno kalba pasireiškia įvairiose visuomenėse. Jis mano, kad skirtingų neverbalinių užuominų supratimas ir priėmimas gali paskatinti empatiją, sustiprinti ryšius ir užpildyti kultūrines spragas.Savo įsipareigojimu padėti kitiems bendrauti efektyviau ir savo kūno kalbos žiniomis, Jeremy Cruzas, dar žinomas kaip Elmeris Harperis, toliau daro įtaką ir įkvepia skaitytojus visame pasaulyje jų kelionėje įvaldyti neišsakytą žmonių bendravimo kalbą.