100 Negatív szavak kezdődik C (lista)

100 Negatív szavak kezdődik C (lista)
Elmer Harper

Tehát C-vel kezdődő negatív szót keresel, ha ez a helyzet, akkor jó helyen jársz. Bár a 100 negatív szó, amely C betűvel kezdődik, nem tűnik a legfelemelőbb témának, mégis többféleképpen is felhasználhatjuk őket. Először is, ezeket a szavakat figyelmeztetésként használhatjuk.

Ha valakit cinikusnak, érzéketlennek vagy szűkszavúnak írnak le, az egy piros zászló lehet, hogy nem a legkellemesebb ember, akivel együtt lehetünk. Ha tudatában vagyunk ezeknek a negatív tulajdonságoknak, megfelelő lépéseket tehetünk, hogy megvédjük magunkat a potenciális negativitástól.

Lásd még: Hogyan reagáljunk arra, ami jó? (A legjobb reagálási módok)

Ezeket a szavakat használhatjuk arra, hogy jobban megértsük magunkat vagy másokat. Ha felismerjük az olyan negatív tulajdonságokat, mint az önelégültség, a beképzeltség vagy a gyávaság, akkor dolgozhatunk azon, hogy megoldjuk ezeket a problémákat és javítsunk magunkon. Ha felismerjük ezeket a tulajdonságokat másokban, akkor empatikusabbá és megértőbbé válhatunk velük szemben. Összefoglalva, bár a negatív szavak nem a legfelemelőbbek, mégis képesek lehetnek arra, hogycélt szolgálnak az életünkben.

Lásd még: A titokzatos személyiség 15 legjobb jele

100 negatív szó, amely c-vel kezdődik!

érzéketlen - mások érzelmeinek érzéketlen és kegyetlen semmibe vétele vagy figyelmen kívül hagyása.
Katasztrofális - hirtelen bekövetkező nagy károkat vagy szenvedést okozó vagy azzal járó katasztrófa.
Elfogult - túlságosan kritikus vagy hibakereső
Kényszerítés - erő vagy fenyegetés alkalmazása, hogy valakit rávegyen valamire.
Confounded - összezavarodott vagy összezavarodott
Megvetés - megvetés; megvetés; lenézés
Ellentmondásos - egymással ellentétes vagy ellentmondásos elemeket tartalmaz.
Korrupt - becstelen vagy erkölcstelen; megvesztegetéssel vagy hatalommal való visszaéléssel jár együtt
Cinikus - bizalmatlan az emberi természettel és indítékokkal szemben
Megrokkanás - valakinek vagy valaminek a súlyos fogyatékossá vagy hatástalanná válása.
Durva - hiányzik az érzékenység, a kifinomultság vagy az intelligencia.
Kegyetlen - bűntudat nélkül fájdalmat vagy szenvedést okoz másoknak
Curt - durván rövid a beszédben vagy hirtelen a viselkedésben
Gyáva - bátorság vagy bátorság hiánya
Ügyetlen - ügyetlen vagy koordinálatlan mozgás vagy cselekvés
Panaszkodás - elégedetlenség vagy bosszúság kifejezése valamivel kapcsolatban
Gondatlan - nem fordít kellő figyelmet vagy gondolkodást a károk vagy hibák elkerülése érdekében.
Megvetendő - megvetést érdemlő; megvetendő
Tanácstalan - valamiről nem tud vagy nem ért valamit
Kritikus - rosszallás kifejezése vagy hiba megállapítása
Hideg - hiányzik a melegség vagy a barátságosság
Harcias - szívesen veszekszik vagy vitatkozik
Nyűgös - ingerlékeny vagy könnyen bosszankodó
Churlish - durva, gonosz és mogorva módon
Pimasz - arrogáns vagy beképzelt
felületes - elhamarkodott és felületes; nem alapos vagy részletes
Elítélő - valamivel szembeni határozott rosszallás kifejezése
Crooked - tisztességtelen vagy korrupt
Kényszer - ellenállhatatlan késztetésből vagy impulzusból fakadóan.
Vérengző - könyörtelen vagy kegyetlen
Ragaszkodó - túlzottan vagy ragaszkodóan függő
leereszkedő - lekezelő felsőbbrendűséget tanúsít
Gyerekes - éretlen viselkedés
Nyűgös - könnyen bosszús vagy ingerlékeny
Cringing - túlságosan engedelmes vagy alázatos
Korrodáló - káros vagy romboló; korrózióra hajlamos
Színtelen - élénkség vagy érdekesség hiánya; unalmas
Összetett - rendkívül összetett és nehezen követhető
Vidámtalan - hiányzik a vidámság vagy a boldogság
Ellentétes - valamivel szemben vagy azzal ellentétes
Zárkózott - nem hajlandó új ötleteket vagy véleményeket figyelembe venni.
Cocksure - túlzottan magabiztos vagy arrogáns
nehézkes - nehézkes és nehezen szállítható vagy kezelhető
Vétkes - hibáztatható vagy elmarasztalható
Clamorous - hangos és zűrzavaros zajongás
Nyers - tapintat, ízlés vagy kifinomultság hiánya
Fogoly - akarata ellenére bebörtönözve vagy bezárva tartva
Bonyolult - sok egymáshoz kapcsolódó részből vagy elemből álló; bonyolult; bonyolult
Convoluted - túlságosan bonyolult vagy bonyolult
Gondatlan - nem fordít kellő figyelmet vagy gondolkodást a károk vagy hibák elkerülésére
Korrodáló - káros vagy romboló; korrózióra hajlamos
Színtelen - élénkség vagy érdekesség hiánya; unalmas
Összetett - rendkívül összetett és nehezen követhető
Vidámtalan - hiányzik a vidámság vagy a boldogság
Ellentétes - valamivel szemben vagy azzal ellentétes
Zárkózott - nem hajlandó új ötleteket vagy véleményeket figyelembe venni.
Cocksure - túlzottan magabiztos vagy arrogáns
nehézkes - nehézkes és nehezen szállítható vagy kezelhető
Vétkes - hibáztatható vagy elmarasztalható
Clamorous - hangos és zűrzavaros zajongás
Nyers - tapintat, ízlés vagy kifinomultság hiánya
Fogoly - akarata ellenére bebörtönözve vagy bezárva tartva
Bonyolult - sok egymáshoz kapcsolódó részből vagy elemből álló; bonyolult; bonyolult
Hiszékeny - hiszékeny vagy könnyen meggyőzhető
Craven - bátortalan vagy gyáva
Olcsó - alacsony minőségű vagy értékű; olcsó
Zavaros - nem világos vagy nem érthető
Elvágva - elszigetelve vagy elkülönítve másoktól
Hidegség - a hidegség vagy a félelem érzését okozza.
Káosz - a teljes rendetlenség vagy zűrzavar állapota
Megvesztegethető - korrupcióra vagy becstelenségre hajlamos
Tanácstalan - egy adott témában vagy helyzetben a tudás vagy a megértés hiánya.
Szűkítő - korlátozó vagy korlátozó
Cross - bosszús vagy ingerült
Cinikus - bizalmatlan az emberi természettel és indítékokkal szemben
Elfogult - túlságosan kritikus vagy hibakereső
Nyűgös - könnyen bosszús vagy ingerlékeny
Fogyasztó - fogyasztásra vagy pusztításra hajlamos
Kompromittáló - a jó hírnevet vagy a feddhetetlenséget sértő
Contaminated - szennyezett vagy fertőzött
Criminal - bűncselekményben érintett vagy bűnös
Cursed - átok vagy balszerencse alatt áll
Kataklizmikus - erőszakos felfordulással vagy katasztrófával járó vagy azt okozó esemény
Cryptic - rejtélyes vagy rejtélyes
Crooked - tisztességtelen vagy korrupt
Megvetendő - megvetést vagy megvetést érdemlő
Durva - durva vagy durva szerkezetű vagy módú
Ellentmondásos - egymással ellentétes vagy ellentmondásos elemeket tartalmaz.
Elítélő - valamivel szembeni határozott rosszallás kifejezése
Covetous - túlzott vágyakozás a vagyon vagy a birtoklás után
Udvariatlan - durva vagy modortalan
Hidegszívű - hiányzik a szimpátia vagy az együttérzés
Soviniszta - a saját nem, csoport vagy nemzet iránti túlzott vagy előítéletes lojalitás vagy támogatás.
Durva - hiányzik az érzékenység vagy a kifinomultság
Gondatlan - nem fordít kellő figyelmet vagy gondolkodást a károk vagy hibák elkerülése érdekében.
Gyáva - bátorság vagy bátorság hiánya
Megvető - megvetést vagy lenézést tanúsít
kontraproduktív - a szándékolt hatás ellenkezőjét váltja ki
Ellentmondásos - szándékosan vagy szokásosan ellenzi a közvéleményt vagy a bevett gyakorlatot.
Elítélendő - elítélést vagy elmarasztalást érdemel

Végső gondolatok

Sok negatív szavak kezdődik egy C-vel, mi már felsoroltuk a legtöbbjüket a post. Reméljük, hogy talált egy az Ön igényeinek. Köszönjük, hogy időt szán az olvasásra.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, szenvedélyes író és testbeszéd-rajongó. A pszichológiai háttérrel rendelkező Jeremyt mindig is lenyűgözte a kimondatlan nyelv és a finom jelzések, amelyek irányítják az emberi interakciókat. Egy sokszínű közösségben nőtt fel, ahol a non-verbális kommunikáció létfontosságú szerepet játszott, ezért Jeremy testbeszéd iránti kíváncsisága már korán elkezdődött.A pszichológiai diploma megszerzése után Jeremy elindult, hogy megértse a testbeszéd bonyolultságát különféle társadalmi és szakmai kontextusokban. Számos workshopon, szemináriumon és speciális képzési programon vett részt, hogy elsajátítsa a gesztusok, arckifejezések és testtartások dekódolásának művészetét.Jeremy célja, hogy a blogján keresztül megossza tudását és meglátásait széles közönséggel, hogy javítsa kommunikációs készségeiket és javítsa a non-verbális jelzések megértését. Témák széles skáláját fedi le, beleértve a testbeszédet a kapcsolatokban, az üzleti életben és a mindennapi interakciókban.Jeremy írásstílusa lebilincselő és informatív, mivel szakértelmét valós példákkal és gyakorlati tippekkel ötvözi. Az a képessége, hogy az összetett fogalmakat könnyen érthető kifejezésekre bontja, képessé teszi az olvasókat arra, hogy hatékonyabb kommunikátorokká váljanak, mind személyes, mind szakmai környezetben.Amikor nem ír vagy kutat, Jeremy szívesen utazik különböző országokbamegtapasztalhatja a különböző kultúrákat, és megfigyelheti, hogyan nyilvánul meg a testbeszéd a különböző társadalmakban. Úgy véli, hogy a különböző non-verbális jelzések megértése és elfogadása elősegítheti az empátiát, erősítheti a kapcsolatokat és áthidalhatja a kulturális szakadékokat.Elkötelezettségével, hogy segítsen másoknak hatékonyabban kommunikálni, és a testbeszéd terén szerzett szakértelmével Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, továbbra is befolyásolja és inspirálja az olvasókat világszerte az emberi interakció kimondatlan nyelvének elsajátítása felé vezető úton.