130 Negatív szavak kezdődik R (lista)

130 Negatív szavak kezdődik R (lista)
Elmer Harper

Ha olyan negatív szavakat keresel, amelyek R betűvel kezdődnek, akkor jó helyen jársz. Az alábbiakban egy átfogó listát találsz ilyen szavakról, amelyek segítenek neked abban, hogy hatékonyabban fejezd ki magad.

Lásd még: Hogyan kezeljük a barátokat, akik sértegetnek?

Összeállítottam egy átfogó listát a megnyerő, szokatlan és erős jelzőkről, amelyeknek káros jelentésük van.

Nehéz lehet megfogalmazni, amit gondolsz, de a gondolataidat kifejező tökéletes szavak megtalálása óriási erővel bír. Sok szerencsét kívánunk a megfelelő szavak kereséséhez!

Lásd még: Hogyan tartsunk egy beszélgetést szöveges üzenetben (SMS)

130 Negatív szavak kezdődik R

130 Negatív szavak kezdődik R
Rancid - állott vagy kellemetlen szagú vagy ízű.
Meggondolatlan - nem gondolkodik vagy nem törődik a tett következményeivel.
Könyörtelen - folytatódik anélkül, hogy gyengülne vagy enyhülne.
Visszataszító - undort vagy ellenszenvet keltő; sértő.
Neheztelés - keserűség vagy düh valakivel vagy valamivel szemben.
Rohadt - bomló, rothadó vagy rothadó.
Meggondolatlanul - gondolkodás vagy tervezés nélkül cselekszik vagy beszél.
Szigorú - rendkívül alapos, szigorú vagy igényes.
Visszataszító - rendkívül ízléstelen vagy elfogadhatatlan.
Durva - a modor vagy a másokkal szembeni tapintat hiánya.
Lázadó - nem hajlandó engedelmeskedni a szabályoknak vagy a hatóságnak.
Rigged - tisztességtelenül vagy tisztességtelenül valakinek a javára rendezett.
Durva - durva, egyenetlen vagy kellemetlen.
Rattyú - kopottas, ápolatlan vagy rossz állapotban lévő.
Lázadás - nyilvános rendbontással jellemezhető vagy azzal jár.
Nyugtalan - képtelen pihenni vagy nyugton maradni.
Könyörtelen - nem ismer könyörületet vagy irgalmat; könyörtelen.
Kockázatos - veszély vagy kár lehetőségével jár.
Raving - rendkívül lelkes vagy irracionális módon izgatott.
Szemrehányó - rosszallást vagy kritikát kifejező.
Sajnálkozó - megbánást vagy bűntudatot érez vagy mutat.
Rozsdás - régi, elhasználódott vagy rossz állapotban lévő.
Elutasítva - elutasítva, visszautasítva vagy visszautasítva.
Beletörődés - egy rossznak vagy nemkívánatosnak ítélt helyzet elfogadása.
Számadás - elszámolás, vagy az az időpont, amikor az embernek szembe kell néznie tettei következményeivel.
Rang - erős, kellemetlen szagú vagy ízű.
Vonakodó - nem hajlandó vagy tétovázik valamit megtenni.
Ismétlődő - ismétlődés jellemzi.
Redundáns - szükségtelen, fölösleges vagy ismétlődő.
Visszataszító - undort vagy ellenszenvet keltő; visszataszító.
Megtorló - bosszúval vagy megtorlással járó.
Regresszív - visszatérés egy korábbi vagy kevésbé fejlett állapotba.
Neheztelés - keserű felháborodás vagy rosszindulat, amelyet az igazságtalannak vélt bánásmód miatt éreznek.
Szemét - értéktelen vagy haszontalan anyag; szemét.
Ruffian - erőszakos, törvénytelen személy.
Haragos - keserűség vagy neheztelés jellemzi.
Rothadó - rothadó vagy bomló.
Retardált - lassabb vagy kevésbé előrehaladott a haladásban vagy a fejlődésben.
Tönkretevő - teljes pusztulást vagy bukást okozó.
Felháborító - rendkívül kellemetlen vagy sértő.
Nevetséges - gúnyt vagy nevetséget érdemlő vagy gúnyolódást kiváltó.
Merev - rugalmatlan, szigorú vagy hajthatatlan.
Visszafejlődő - visszafelé halad vagy rosszabbodik.
Elfojtott - visszafogott vagy gátolt kifejezés vagy érzelem.
Rigor mortis - a test merevsége, amely a halál beállta után jelentkezik.
Elkalandozó - nem koncentrált vagy koherencia nélküli.
Ravaged - sérült vagy megsemmisült.
Tűzálló - nehéz vagy lehetetlen irányítani vagy befolyásolni.
Maradék - más részek eltávolítása után fennmaradó vagy megmaradt.
Számonkérés - az az idő, amikor az embernek szembe kell néznie tettei következményeivel.
Elítélendő - elítélést vagy rosszallást érdemlő.
Reprobate - erkölcstelen vagy gonosz.
Nevetséges - nevetést keltő; nevetséges.
Visszahúzódó - kerüli mások társaságát.
Visszautasítani - megtagadni az elfogadást vagy a társulást.
Feleslegesség - az az állapot, amikor már nincs szükség vagy nincs haszna.
Ismétlés - megismételni vagy újrafogalmazni valamit a hangsúlyozás vagy a tisztánlátás érdekében.
Rampant - féktelenül vagy korlátlanul terjed.
Reveal - valamit, ami korábban rejtve vagy titokban volt, nyilvánosságra hozni.
Lemondani - hivatalosan kijelenteni, hogy valaki elhagy valamit vagy elutasít valamit.
Fosztogatás - alaposan és agresszívan átkutatni, gyakran kárt vagy pusztítást okozva.
Reek - erős, kellemetlen szagot áraszt.
Visszatartani - fizikai vagy erkölcsi erő alkalmazásával megakadályozni valaminek a megtételét.
Megrovás - dorgálás, különösen hivatalos dorgálás.
Ruin - a romlás vagy pusztulás állapotába juttatni.
Rozsdásodás - a fém romlása vagy korróziója.
Ridden - egy bizonyos érzés vagy probléma által elnyomott vagy uralt.
Merevség - a rugalmatlanság vagy hajlíthatatlanság tulajdonsága.
Recesszió - gazdasági visszaesés időszaka.
Revoke - hivatalosan törölni vagy érvényteleníteni.
Sajnálatos - sajnálatot vagy csalódást okoz.
Elutasítás - valakinek vagy valaminek az elutasítása vagy visszautasítása.
Megtorlás - a támadás vagy sérelem viszonzása.
Vonakodás - vonakodás vagy tétovázás valaminek a megtételére.
Elutasítás - valaminek a visszautasítása vagy elutasítása.
Rablás - az a cselekmény, amelynek során valakitől erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel tulajdont vesznek el.
Retorika - olyan nyelvezet, amelynek célja a lenyűgözés vagy meggyőzés, de lehet őszintétlen vagy értelmetlen.
Megbánás - szomorúság vagy bűntudat érzése.
Lemondani - lemondani vagy feladni valamit.
Szemrehányás - valakit úgy megszólítani, hogy rosszallását vagy csalódottságát fejezze ki.
Késleltetés - a lassítás vagy késleltetés aktusa vagy folyamata.
Visszaverni - visszaverni vagy visszaverni egy támadást vagy inváziót.
Ridikül - gúnyolódni vagy gúnyt űzni valakiből vagy valamiből.
Bűnbánat - a megbánás vagy a lelkiismeret-furdalás érzése a cselekedeteink miatt.
Rigged - tisztességtelen vagy tisztességtelen módon megrendezett.
Rampage - az erőszakos és kontrollálhatatlan viselkedés időszaka.
Rot - bomlás vagy bomlás.
Visszaesés - visszatérés egy korábbi állapotba, különösen javulás után.
Rancid - rossz vagy kellemetlen szagú vagy ízű, jellemzően az öregség vagy állott állapot miatt.
Racketeer - olyan személy, aki illegális tevékenységet folytat, különösen zsarolást vagy csalást.
Renegát - olyan személy, aki elárul egy csoportot vagy ügyet, amelyhez egykor hűséges volt.
Szemrehányó - rosszallást vagy csalódást kifejező.
Robosztus - durva vagy nehezen navigálható.
Rote - mechanikus vagy megszokott ismétlés, különösen megértés vagy gondolkodás nélkül.
Recluse - a társadalomtól elvonultan élő személy.
Váltságdíj - egy pénzösszeg kifizetése annak érdekében, hogy valakit kiszabadítsanak a fogságból.
Könyörtelen - nem ismer könyörületet vagy szánalmat; könyörtelen.
Sajnálkozó - sajnálkozás vagy bánat érzése vagy kifejezése.
Megrovás - szidás vagy megrovás egy vétség vagy helytelen cselekedet miatt.
Retorikai - inkább a hatás vagy a hangsúlyozás érdekében használják, mint információközlés vagy érvelés céljából.
Bűnbánó - őszinte megbánást vagy bűntudatot kifejező vagy érző.
Visszataszító - rendkívül ízléstelen vagy sértő.
Elutasítva - elutasítva vagy elutasítva, mint elfogadhatatlan vagy nem kielégítő.
Megtorlás - egy rossz vagy bűncselekmény miatt valakinek bosszúból kiszabott büntetés.
Regresszív - kevésbé fejletté válás vagy visszatérés egy korábbi vagy kevésbé fejlett állapotba.
Beletörődött - beletörődött valami kellemetlen dologba, ami ellen nem tehet semmit.
Szigorú - rendkívül alapos, kimerítő vagy igényes.
Számítás - valaminek a kiszámítása vagy becslése.
Kirabolták - erőszakkal vagy lopással elvették.
Rivalizálás - versengés ugyanazon célért vagy ugyanazon a területen a felsőbbrendűségért.
Visszataszító - erős ellenszenvet vagy undort keltő.
Raffish - nem szokványos és kissé rossz hírnévre valló, különösen vonzó módon.
Iránytalan - irány vagy útmutatás nélkül.
Sajnálatos - szomorúságot vagy csalódást okoz.
Red-handed - bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért.
Rattled - ideges vagy zavart.
Rusztikus - hiányzik a kifinomultság vagy a kifinomultság.
Kockázatos - veszély, kár vagy veszteség lehetőségével jár.
Retorika - olyan nyelvezet, amelynek célja, hogy meggyőző vagy lenyűgöző hatást gyakoroljon a hallgatóságra, de gyakran úgy tekintik, hogy hiányzik belőle az őszinteség vagy az értelmes tartalom.
Romlás - teljes pusztulást vagy összeomlást okoz vagy okozhat.
Ismétlődő - ugyanazon cselekvés, kifejezés vagy gondolat ismétlődésével jár.
Merev - merev vagy hajlíthatatlan; nem rugalmas.
Vádaskodás - egy vádaskodás válaszul egy másvalaki által megfogalmazott vádra.
Hulladék - valami, amit eldobnak vagy elutasítanak, mint haszontalan vagy nem kívánt dolgot.
Ellenszenv - erős ellenszenv vagy ellenszenv.
Rozsdás - kiesett a gyakorlatból vagy nem szokott hozzá valamihez.
Következmény - egy esemény vagy cselekvés nem szándékolt következménye.
Neheztelő - keserűség vagy harag érzése vagy kimutatása az igazságtalan bánásmód miatt.
Sajnálat - szomorúság vagy bűntudat érzése.

Rengeteg negatív szó van még, amelyek R-rel kezdődnek, reméljük, hogy megtalálta azt, amit keres ebben a bejegyzésben. A következő alkalomig köszönjük, hogy elolvasta.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, szenvedélyes író és testbeszéd-rajongó. A pszichológiai háttérrel rendelkező Jeremyt mindig is lenyűgözte a kimondatlan nyelv és a finom jelzések, amelyek irányítják az emberi interakciókat. Egy sokszínű közösségben nőtt fel, ahol a non-verbális kommunikáció létfontosságú szerepet játszott, ezért Jeremy testbeszéd iránti kíváncsisága már korán elkezdődött.A pszichológiai diploma megszerzése után Jeremy elindult, hogy megértse a testbeszéd bonyolultságát különféle társadalmi és szakmai kontextusokban. Számos workshopon, szemináriumon és speciális képzési programon vett részt, hogy elsajátítsa a gesztusok, arckifejezések és testtartások dekódolásának művészetét.Jeremy célja, hogy a blogján keresztül megossza tudását és meglátásait széles közönséggel, hogy javítsa kommunikációs készségeiket és javítsa a non-verbális jelzések megértését. Témák széles skáláját fedi le, beleértve a testbeszédet a kapcsolatokban, az üzleti életben és a mindennapi interakciókban.Jeremy írásstílusa lebilincselő és informatív, mivel szakértelmét valós példákkal és gyakorlati tippekkel ötvözi. Az a képessége, hogy az összetett fogalmakat könnyen érthető kifejezésekre bontja, képessé teszi az olvasókat arra, hogy hatékonyabb kommunikátorokká váljanak, mind személyes, mind szakmai környezetben.Amikor nem ír vagy kutat, Jeremy szívesen utazik különböző országokbamegtapasztalhatja a különböző kultúrákat, és megfigyelheti, hogyan nyilvánul meg a testbeszéd a különböző társadalmakban. Úgy véli, hogy a különböző non-verbális jelzések megértése és elfogadása elősegítheti az empátiát, erősítheti a kapcsolatokat és áthidalhatja a kulturális szakadékokat.Elkötelezettségével, hogy segítsen másoknak hatékonyabban kommunikálni, és a testbeszéd terén szerzett szakértelmével Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, továbbra is befolyásolja és inspirálja az olvasókat világszerte az emberi interakció kimondatlan nyelvének elsajátítása felé vezető úton.