ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിന്റെ ശരീരഭാഷയും പെരുമാറ്റവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു!

ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിന്റെ ശരീരഭാഷയും പെരുമാറ്റവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു!
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തെ വിവാദ വ്യക്തിയായ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ്, പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും പെരുമാറ്റവും കാരണം വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഡി-പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഡി-പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ചെയ്‌തതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന സന്ദേശത്തിലെ ശരീരഭാഷയും പെരുമാറ്റവും വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ഈ ലേഖനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു കിക്ക് ബോക്‌സർ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള പ്രവണതകൾ, നാർസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങൾ, സാധ്യമായ സ്വാധീനങ്ങൾ എന്നിവയും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

സർവനാമ ഉപയോഗം: "ഞാൻ", "ഞാൻ" 🪬

Tate പതിവായി "I", "meer" എന്നീ സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തനിക്കുള്ള ഈ നിരന്തരമായ പരാമർശം, തന്റെ വീക്ഷണത്തെയും അനുഭവങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുടേതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കാം.

വംശീയതയുടെ വിമർശകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 🙅🏾

സാഹചര്യത്തിന് പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽപ്പോലും, തന്റെ വിമർശകരെ വംശീയത ആരോപിച്ച് വിമർശനം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന പ്രവണത ടേറ്റിനുണ്ട്. പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ഇരയായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമായി ഈ തന്ത്രത്തെ കാണാം.

ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റിംഗ് നിർത്തുന്നത്? (ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക)

ഗംഭീരമായ പെരുമാറ്റവും യഥാർത്ഥ വികാരത്തിന്റെ അഭാവവും. 👑

ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ടേറ്റ് ഗംഭീരമായ പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും തന്റെ നേട്ടങ്ങളെയും കഴിവുകളെയും പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ വികാരമോ ആവിഷ്കാരമോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവമോ ആകാം.

ടേറ്റിന്റെ ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ. 📋

തന്റെ വിവാദപരമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ടേറ്റ് വിജയിച്ചു.ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കോഴ്‌സുകളും ചരക്കുകളും പണമടച്ചുള്ള അംഗത്വങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഗണ്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വിജയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ തന്ത്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയേക്കാം, കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതായി തോന്നുന്നു.

കൈ ആംഗ്യങ്ങളും നേത്രചലനങ്ങളും. 🤲🏻

ടേറ്റ് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യങ്ങളും കണ്ണുകളുടെ ചലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പോണ്ടിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സമയം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ വാക്കേതര സൂചനകൾ സംഭാഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം ചിന്താശീലവും രചിച്ചതുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: Z യിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രണയ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

ടേറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ തേടുന്ന പെരുമാറ്റം. 🚩🧐

ടേറ്റിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്യാം. ഈ പെരുമാറ്റം സ്വയം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നതിനും അർപ്പണബോധമുള്ള അനുയായികളെ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ തന്ത്രമായി കാണാവുന്നതാണ്.

നാർസിസിസ്റ്റിക് പ്രവണതകൾ 😤

സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതമായ ഫോക്കസ്.

സ്വന്തം-കേന്ദ്രീകൃതമായ അനുഭവം പോലെയുള്ള നാർസിസിസ്റ്റിക് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ടേറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഈ നാർസിസിസ്റ്റിക് പ്രവണത മറ്റുള്ളവരുമായി സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാനും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവന്റെ കഴിവില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.

യഥാർത്ഥ വികാരത്തിന്റെ അഭാവം.

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ടേറ്റിന് യഥാർത്ഥ വികാരമോ ആവിഷ്കാരമോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ യഥാർത്ഥ വികാരത്തിന്റെ അഭാവം ആഴത്തിലുള്ള നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, കാരണം ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.വൈകാരിക തലം.

വിമർശകരെ വിദ്വേഷം ആരോപിക്കുന്നു, പ്രേക്ഷകരോട് വിമർശിക്കുന്നു.

തന്റെ വിമർശകരെ വിദ്വേഷം ആരോപിക്കുന്നു, പിന്തുണ നേടുന്നതിന് വൈകാരികമായ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് തന്റേടം കാണിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവൻ ഫലപ്രദമായി "നമുക്ക് എതിരായി അവർ" എന്ന മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, തന്റെ അനുയായികളെ തന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരത്തുകയും അവരുടെ വിശ്വസ്തത കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടേറ്റിന്റെ ജീവിത ശ്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം .

ടേറ്റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലെ പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവന്റെ ലോകവീക്ഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വിമർശനങ്ങളോ ഭീഷണികളോ നേരിടുമ്പോൾ പ്രതിരോധാത്മകവും ഏറ്റുമുട്ടൽ നിലപാടും സ്വീകരിക്കാൻ അവനെ കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ടേറ്റിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കിക്ക്ബോക്‌സിംഗിന്റെ സ്വാധീനം.

ടേറ്റ് ബോക്‌സറുടെ ഭൂതകാല സ്വഭാവവും അപകടസാധ്യതകളും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം കായികരംഗത്തെ മത്സരസ്വഭാവവും കൂടിച്ചേർന്നത് അയാളുടെ ആക്രമണാത്മകവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രവുമായ പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ 🤨

ആൻഡ്രൂവിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യഥാർത്ഥ വികാരം, അവയെല്ലാം നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ടേറ്റ് വിമർശനത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നത്?

തന്റെ വിമർശകരെ വംശീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ വംശീയതയോ ആരോപിച്ച് ടേറ്റ് പലപ്പോഴും വിമർശനത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു.വെറുപ്പ്, ഈ ആരോപണങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിന് പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ പോലും.

ടെറ്റിന്റെ കൈ ആംഗ്യങ്ങളുടെയും കണ്ണുകളുടെ ചലനങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ടേറ്റിന്റെ കൈകളുടെ ആംഗ്യങ്ങളും കണ്ണുകളുടെ ചലനങ്ങളും അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പോണ്ടിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സമയം നൽകുന്നു, ഒപ്പം സംഭാഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുകയും ചിന്താശേഷിയുള്ളതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കിക്ക്‌ബോക്‌സർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഏറ്റിന്റെ ഭൂതകാലം സ്‌പോർട്‌സിന്റെ മത്സര സ്വഭാവവും ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണാത്മകവും ശ്രദ്ധാലുക്കളുള്ള പെരുമാറ്റവും അപകടസാധ്യതയെടുക്കുന്ന പ്രവണതകളും സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കാം.

തന്റെ വിവാദപരമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ നിർമ്മിക്കാൻ ടേറ്റിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?

ഗണ്യമായ വരുമാനം നേടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദപരമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധ നേടാനും അർപ്പണബോധമുള്ള അനുയായികളെ നിലനിർത്താനും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരിക്കാം.

അവസാന ചിന്തകൾ

ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിന്റെ ശരീരഭാഷയും പെരുമാറ്റവും അവന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രേരണകളെയും കുറിച്ച് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ നൽകും.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതമായ ശ്രദ്ധയും ഗംഭീരമായ പെരുമാറ്റവും മുതൽ ശ്രദ്ധാന്വേഷണ തന്ത്രങ്ങളും നാർസിസ്റ്റിക് പ്രവണതകളും വരെ, വിജയം, ശ്രദ്ധ, നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു.സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡിംഗിന്റെയും ലോകത്ത് സ്വീകാര്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അതിരുകൾ.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.