ലെഗ്സ് ഓപ്പൺ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സൂചകങ്ങൾ (വാക്കുകളില്ലാതെ ആശയവിനിമയം നടത്തുക)

ലെഗ്സ് ഓപ്പൺ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സൂചകങ്ങൾ (വാക്കുകളില്ലാതെ ആശയവിനിമയം നടത്തുക)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കാലുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ശരീരഭാഷയിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റിൽ ഈ വാക്കിന്റെ 8 പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കും.

ശരീര ഭാഷയിൽ കാലുകൾ തുറന്ന് നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കാം.

മറ്റൊരാളുടെ വാചിക സൂചനകൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി, സംഭാഷണം, സജ്ജീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാണ്, കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൂചനകൾ നൽകും.

ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സന്ദർഭം നോക്കാം.

ഒരാളുടെ കാലുകൾ തുറന്ന് ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം വിദഗ്ധരും വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം, ഇത് വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ അനായാസമാക്കുന്നു, അവർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.

കാലുകൾ വിടർത്തുന്നത് ആക്രമണോത്സുകതയും ഔന്നത്യവും കാണിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന ചിലരുണ്ട്- ഒരു വ്യക്തി കാലുകൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ 8 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കും.

8 സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ
 • നിങ്ങളുടെ ശരീരം സുഖകരമായി കാണിക്കാൻ.
 • പുതിയ അനുഭവങ്ങളോട് തുറന്ന മനസ്സ് കാണിക്കാൻ.
 • വിശ്രമവും അനായാസവും കാണിക്കാൻ.
 • നിങ്ങളുടെ ലഭ്യത കാണിക്കാൻ.
 • നിങ്ങൾ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിക്കാൻ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുസമീപിക്കാവുന്നത്.
 • നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിൽ ആത്മവിശ്വാസവും സുരക്ഷിതത്വവും കാണിക്കാൻ.

  സ്വയം സുരക്ഷിതരായ മിക്ക ആളുകളും പൊതുസ്ഥലത്ത് തുറന്ന ശരീരഭാഷ പ്രദർശിപ്പിക്കും, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെക്കാൾ മെല്ലെ ചലിക്കുകയും അവരുടെ സുപ്രധാന അവയവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

  ആരെങ്കിലും സുഖം തോന്നുമ്പോൾ നൽകിയേക്കാവുന്ന വാചികമല്ലാത്ത ഒരു സൂചനയാണ് കാലുകൾ തുറക്കുന്നത്. ഇരുന്നാലും എഴുന്നേറ്റാലും അവർ കാലുകൾ തുറക്കും.

  ശരീരത്തിൽ ആശ്വാസം കാണിക്കാൻ.

  ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിന് സുഖമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയും, ഇണയെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യഭാഗം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കാലുകൾ തുറന്നിടുക.

  പുതിയ അനുഭവങ്ങളോട് തുറന്ന മനസ്സ് കാണിക്കാൻ.

  ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ കാലുകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം അവർ കാണുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.

  വിശ്രമവും അനായാസവും കാണിക്കാൻ.

  ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ ശാന്തനാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ശരീരഭാഷ കൂടുതൽ തുറന്നിരിക്കും. അവരുടെ കാലുകൾ തുറക്കുന്നതും കൈകൾ വശങ്ങളിൽ അയഞ്ഞതും തല ഉയർത്തുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും.

  നിങ്ങളുടെ ലഭ്യത കാണിക്കാൻ.

  ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കാലുകൾ പുരുഷനു നേരെ തുറന്നിടുമ്പോൾ, അവൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ചില വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് സന്ദർഭത്തെയും ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് നിരവധി വാക്കേതര സൂചനകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

  നിങ്ങൾ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിക്കാൻ.

  ചിലപ്പോൾ പ്രാദേശിക നിലപാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതിനാൽ പ്രദേശത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഈടാക്കുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും നിൽപ്പും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇത് സാധാരണയായി കാണാറുള്ളൂ.

  നിങ്ങൾക്ക് ശൃംഗാരം തോന്നുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ.

  രണ്ട് ആളുകൾ ശൃംഗരിക്കുമ്പോൾ, അവർ പലപ്പോഴും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യും. ഒരാൾ കാലുകൾ തുറക്കുകയോ ചുണ്ടുകൾ കടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മറ്റൊരാൾ ഒരേ തരംഗദൈർഘ്യത്തിലായിരിക്കും.

  അവർ കൂടുതൽ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  ചിലപ്പോൾ കാലുകൾ അൽപ്പം തുറന്ന് വയ്ക്കുന്നത് വിശ്രമം കാണിക്കും. സന്ദർഭം ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് പോസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

  എന്താണ് നോൺവെർബലുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സന്ദർഭം

  സന്ദർഭം ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങളും ആണ്. നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് സന്ദർഭം.

  പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പാറ്റേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ചലനങ്ങൾ, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടും.

  ഉദാഹരണത്തിന്, ആളുകൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സ്പോർട്സ് ഇവന്റുകളോട് വേഗത്തിലും നാടകീയമായും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും, തുടർന്ന് മറ്റൊന്നിനായി വരിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥരാകാം.

  സന്ദർഭം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അവർ ആരോടൊപ്പമാണ്, അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ശരീരഭാഷയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വസ്തുതകളാണ്, ഒരാളുടെ കാലുകൾ ആദ്യം തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

  പതിവ് ചോദിക്കുന്നത്.ചോദ്യങ്ങൾ.

  ആരെങ്കിലും കാലുകൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  കാലുകളുടെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടെറിട്ടോറിയൽ നിലപാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യ നിലപാടിന്റെ ഒരു രൂപം മാത്രമല്ല, ആധിപത്യത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ്.

  മനുഷ്യരുടെ കാലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, കാലുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. , ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിസ്പ്ലേ കൂടുതൽ വലുതാണ്.

  വ്യത്യസ്‌ത തൊഴിലുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉണ്ട്. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ & പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, അതിനാൽ അവർക്ക് വിശാലമായ നിലപാട് ഉണ്ട്.

  ഇതും കാണുക: H-ൽ ആരംഭിക്കുന്ന 92 ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

  അക്കൌണ്ടന്റുമാരോ എഞ്ചിനീയർമാരോ കൂടുതൽ സംരക്ഷിതരായതിനാൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും, പലപ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നു.

  മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വിടർത്തുക എന്നതാണ് ഒരാളെ വാചാലമായി ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു മാർഗം.

  നിങ്ങൾ അവരെക്കാൾ ആധിപത്യമുള്ളവരാണെന്നും കൂടുതൽ ഇടം നേടുകയും അവരെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ധാരണ ഈ നിലപാട് സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാം.

  നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള തുറസ്സായ ഇടം, നിങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ പോരാടാനോ തയ്യാറാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായി കാണപ്പെടാം. ആധിപത്യം, സുരക്ഷിതത്വം, അധികാരം എന്നിവയുടെ ബാൽ സിഗ്നൽ.

  കാലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അത് അവൻ സുഖകരവും ഉള്ളിലുമാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.അവന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

  ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ദുർബലമായ അവയവങ്ങളിൽ കിരീടാഭരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും ആധിപത്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഈ ശരീരഭാഷ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഇടം നൽകുന്നതിനാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

  ചില പുരുഷന്മാർ തങ്ങൾ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തങ്ങളുടെ ഉയരം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉയരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി കാലുകൾ വാമൊഴിയായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല.

  ഉദാഹരണത്തിന്, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഈ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായി തോന്നും.

  കാലുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ശരീരഭാഷ.

  കാലുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ശരീരഭാഷാ സൂചകമാണ്, അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. വ്യക്തി കൂടുതൽ ഇടം പിടിക്കുകയും അവരുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം.

  ആൾ സുഖമായിരിക്കുന്നതിനാലും ടെൻഷൻ തോന്നാത്തതിനാലും ഇത് വിശ്രമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വ്യക്തി വ്യക്തിഗത സ്ഥല അതിർവരമ്പുകളെ മാനിക്കാത്തതിനാൽ ഇത് പരുഷമായോ പ്രൊഫഷണലല്ലാത്തതോ ആയി കാണാവുന്നതാണ്.

  കാലുകൾ തുറന്ന ശരീരഭാഷയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  കാലുകൾ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നത് വിശ്രമവും സുഖപ്രദവുമായ ഒരു പൊസിഷനായാണ് പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വയം കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും സമീപിക്കാവുന്നതുമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായും ഇത് കാണാം, അത് ആകാംസാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായകരമാണ്.

  എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അമിത ആത്മവിശ്വാസമോ ആക്രമണോത്സുകമോ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം, അതിനാൽ ഈ ശരീരഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

  കാലുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ശരീരഭാഷ നിൽക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

  ഒരാൾ കാലുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, അത് വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഭാഷയാണ്.

  ആദ്യം, ഇത് കൂടുതൽ ഇടം എടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയോ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധാരാളം സ്ഥലം എടുക്കുന്നത് സുഖകരമാണെന്നത് പോലെ ഇത് വിശ്രമത്തിന്റെ അടയാളവുമാകാം.

  അവസാനമായി, കാലുകൾ അകറ്റി നിൽക്കുന്നതും ലൈംഗിക താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും, കാരണം ഇത് വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ തുറന്നതും ആകർഷകവുമാക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം എന്തുതന്നെയായാലും, കാലുകൾ അകലത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നത് വ്യക്തമായ സന്ദേശം അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ശരീരഭാഷയാണ്.

  എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ ശരീരഭാഷ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നത്?

  ആൺകുട്ടികൾ കാലുകൾ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാരണം, ഇത് കൂടുതൽ ഇടം എടുക്കാനും വലുതായി കാണപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

  ആരെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് സഹായകമാകും. മറ്റൊരു കാരണം, അത് സുഖകരമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

  അത് ഒരു ശീലമായിരിക്കാം. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്മറ്റുള്ളവ.

  അവസാന ചിന്തകൾ

  അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ സുഖകരമോ ആത്മവിശ്വാസമോ ആയ ശരീരഭാഷ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലുകളുടെ തുറന്ന ശരീരഭാഷ സാധാരണ സ്വഭാവമാണ്.

  അവർ സ്വാഭാവികമായും ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഇടം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: പ്രായമായ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം (ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുക ഒരു തീയതി നേടുക)

  നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാലുകളുടെ ശരീരഭാഷ (പ്രധാന രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുക) വായിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാലുകളുടെ വാക്കേതര ആശയവിനിമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.