നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (നേത്ര സമ്പർക്കം ഉപയോഗിക്കുക)

നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (നേത്ര സമ്പർക്കം ഉപയോഗിക്കുക)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അതിനാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വളരെ നേരം നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, കൂടാതെ ദീർഘനേരം കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരി, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിൽ, നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള മുങ്ങൽ നടത്തും.

ദീർഘനേരം നേത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ആകർഷണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നേത്ര സമ്പർക്കത്തിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതിനാൽ ആദ്യം സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ സാധാരണ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മെ നോക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യം സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശരീരഭാഷയിലെ സന്ദർഭം എന്താണ്?

ശരീരഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്ദർഭം തന്നെയാണ് എല്ലാം. ദീർഘനേരം നേത്ര സമ്പർക്കം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സന്ദർഭമില്ലാതെ, ഒരാളുടെ ശരീരഭാഷ പറയുന്നതിനെ കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക അസാധ്യമാണ്. സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗം, വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അവർ ആരോടൊപ്പമാണ്, വാക്കേതര ക്യൂവിന് മുമ്പുള്ള സംഭാഷണം എന്താണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൂചനകൾ നൽകും.

അടുത്തതായി, ഒരു വ്യക്തി ദീർഘനേരം നേത്രബന്ധം നൽകുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ 6 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

6ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘനേരത്തെ നേത്ര സമ്പർക്കം നൽകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.

ഇവയെല്ലാം സാന്ദർഭികമാണ്, അതിനാലാണ് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ശരീരഭാഷ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ വായിക്കാം & വാക്കേതര സൂചനകൾ (ശരിയായ വഴി)

  1. ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കാം.
  2. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.
  3. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ.
  4. അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ആ വ്യക്തിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കാം.

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുമായി അവരുടെ നേത്ര സമ്പർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം, നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരെയെങ്കിലും അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. <0 കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ, അവർ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളവരോ ആകർഷിക്കുന്നവരോ ആണെന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്. കൂടാതെ, ദീർഘനേരത്തെ നേത്ര സമ്പർക്കം ആരോടെങ്കിലും ഉല്ലസിക്കാനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്.

ദീർഘനേരം നേത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ശക്തമായ, നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നേത്ര സമ്പർക്കം വളരെ ശക്തവും ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദവുമാണ്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽആരെങ്കിലുമായി കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മുറിയിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയോ ഭയമോ തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല.

ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.

അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ഏതുവിധേനയും, ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് അവരെ കാണരുത്. ഇത് അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അഗ്രസീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് (ആക്രമണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ) പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യം.

ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ദീർഘനേരം നേത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയാണ്, ഇത് മറ്റ് വ്യക്തിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. ഇത് ആധിപത്യമോ അധികാരമോ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാകാം.

ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. അവർ അവരുടെ നേത്ര സമ്പർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം.

ഇതും കാണുക: നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ദീർഘനേരം പിടിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായോ കാണാം. ഇത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

അത്ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിശ്വാസയോഗ്യരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിശ്വാസയോഗ്യരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദീർഘനേരത്തെ നേത്ര സമ്പർക്കം സത്യസന്ധതയുടെ ലക്ഷണമാകാം, കാരണം തങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവർ തുറന്നതും സത്യസന്ധരുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്തതായി, സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം ആകർഷണമാണോ?

നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം ആകർഷണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം, പക്ഷേ അത് ശൃംഗാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാകാം. നിങ്ങൾ ഒരാളുമായി ദീർഘനേരം നേത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുമായി കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ, അത് ശൃംഗാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ കണ്ണ് സമ്പർക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പൊതുവെ നിരുപദ്രവകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും കണ്ണടച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ഒരാളുമായി "കണ്ണുകൾ പൂട്ടുക" ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുമായി കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇത് താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണ്, സാധാരണയായി രണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയും അവർ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് സാധാരണയായി അവർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഇതും കാണുക: സിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 100 നെഗറ്റീവ് വാക്കുകൾ (ലിസ്റ്റ്)

ഒരുപാട് കണ്ണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്സമ്പർക്കം അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

രണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവർ സാധാരണയായി കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്നതിനാലാണിത്. മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.

തീവ്രമായ നേത്ര സമ്പർക്കം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

വിവിധ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപകരണമാണ് തീവ്രമായ നേത്ര സമ്പർക്കം. താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്താനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ താൽപ്പര്യമോ സുഖസൗകര്യമോ അളക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പിടിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവർ നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നാണ്. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകാം. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സംസാരിക്കാതെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കിയാൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും.

കാമുകന്റെ നോട്ടം എന്താണ്?

കാമുകന്റെ നോട്ടം ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. കണ്ണുകൾ ആത്മാവിലേക്കുള്ള ജാലകങ്ങളാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, രണ്ട് ആളുകൾ ഈ പ്രത്യേക നോട്ടത്തോടെ പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, അവർ പരസ്പരം കാണുന്നത് പരസ്പരം ഉള്ളിലെത്തുകയാണ്. പരസ്‌പരം അഗാധമായി സ്‌നേഹിക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ മാത്രമേ ഈ നോട്ടം സാധാരണയായി പങ്കിടാറുള്ളൂ.

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോകണ്ണുകൾ പൂട്ടി പ്രണയിക്കുകയാണോ?

നിങ്ങൾ ഒരാളുമായി കണ്ണുകൾ പൂട്ടിയിടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ കാണുന്നു. ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പ്രണയിക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണുന്നു. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പ്രണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ക്രഷ് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ക്രഷ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ, ലോകം നിലച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നു, അവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്.

എന്താണ് താന്ത്രിക നേത്ര നിരീക്ഷണം?

താന്ത്രിക നേത്ര നിരീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ്. സംസാരിക്കാതെയും കണ്ണ് സമ്പർക്കം തകർക്കാതെയും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധവും അടുപ്പവും അനുഭവിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുമായി വിശ്രമിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു മാർഗവുമാകാം.

അവസാന ചിന്തകൾ.

നീണ്ട നേത്ര സമ്പർക്കം ശരീര ഭാഷാ സൂചകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ നോട്ടം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുവെന്നും അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത തവണ വരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.