ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Elmer Harper

അതിനാൽ, ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോഴോ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?

എല്ലാത്തിനുമുപരിയായി, ആൺകുട്ടികൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ ചുംബിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ല, അതിനാൽ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന 5 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണെന്നും എന്തിനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിച്ചതെന്നും എന്താണ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ. നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

 • അവൻ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
 • അത് ആകർഷണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
 • ഇതും കാണുക: ഒരു ആൺകുട്ടി കണ്ണ് സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  അവൻ മര്യാദ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

  പകൽ സമയത്ത് ഡൗൺടൺ ആബിയെക്കുറിച്ചോ വാനിറ്റി ഫെയർ ടിവിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ ഒരു പുരുഷനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക. ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ഷോകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അത് അനുകരിക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ, ആരെയെങ്കിലും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മനോഹരമായ മാർഗമായാണ് ഇത് കാണുന്നത്.

  അവൻ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

  ഒരു മാന്യൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കും. അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് അടുപ്പത്തിന്റെ അടയാളമല്ല, മറിച്ച് അഭിനന്ദനത്തിന്റെയുംഅഭിനന്ദനം.

  അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

  അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ വാത്സല്യത്തിന്റെ ആംഗ്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കും, അവൻ നിങ്ങളെ ആകർഷകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അവൻ നിങ്ങളോട് ശൃംഗരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകർഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നതിലുപരിയായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.

  പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

  ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?

  പല രാജ്യങ്ങളിലും, ഒരാളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ല, എന്നാൽ ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ കൈ ചുംബിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ, ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവിന്റെയോ സ്നേഹത്തിന്റെയോ അടയാളമായി ഇത് ചെയ്യപ്പെടാം.

  ചുംബനം ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്, അത് പലപ്പോഴും അഭിവാദനത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് അപമാനമോ അനാദരവിന്റെ അടയാളമോ ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നതും അനുചിതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നയാൾ പരിഹാസ്യനാണെങ്കിൽ, അവരുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം

  ഇതും കാണുക: എന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന 50 ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ (നിർവചനങ്ങളോടെ)

  അതിനാൽ ഇതെല്ലാം സന്ദർഭത്തെയോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്, മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ കൈ എടുത്ത് ചുംബിക്കുന്നു.

  ഒരു വ്യക്തി തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  ഒരു വ്യക്തി തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കുകയോ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അർത്ഥമാക്കാം. സ്വയം ചോദിക്കുക: അവൻ ഈയിടെയായി നിങ്ങളുമായി ഉല്ലാസത്തിലായിരുന്നോ?

  ഓഫീസിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  ഇതിനർത്ഥം ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ മാനേജറിനോടോ മുതിർന്നവരോടോ അവനെ അറിയിക്കുക.

  പുരുഷന്മാർക്ക് കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ?

  പുരുഷന്മാർക്ക് കൈയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? ഇത് ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ഒരു ആംഗ്യമാണ്, പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇത് ഒരു മര്യാദയായി കാണപ്പെടുന്നു. ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ കവിളിൽ ചുംബിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ഔപചാരികമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്. പല മാന്യന്മാരും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഒരു നല്ല കൈ ചുംബനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ അതെ എന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നു, പക്ഷേ അത് പല വ്യത്യസ്‌ത സ്വാധീനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  അവസാന ചിന്തകൾ.

  ഒരു വ്യക്തി പൊതുസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു നല്ല ശരീരഭാഷാ ആംഗ്യമായാണ് സാധാരണയായി കാണുന്നത്. അവൻ നിങ്ങളോട് ആദരവും ദയയും അല്ലെങ്കിൽ ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, ഇത് അമിതമായി ചിന്തിച്ച് കൂടെ പോകരുത് എന്നതാണ്ഒഴുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിർത്താൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നും പറയരുത്, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ചുംബിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ രഹസ്യമായി പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരഭാഷ രസകരമായി.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.