ഒരു ആൺകുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു (ഇന്ന് കണ്ടെത്തുക)

ഒരു ആൺകുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു (ഇന്ന് കണ്ടെത്തുക)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അപ്പോൾ, "ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു" എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? "ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു" എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കാവുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത ചില സാധ്യതകളുണ്ട്.

ഒരാൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ബഹുമാനിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവനുവേണ്ടി ചെയ്തതിനെ അവൻ ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "നന്ദി" എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള അവന്റെ രീതികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുകളോടും ഇങ്ങനെ പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ അവൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.

ഒരു വ്യക്തി “ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അവനെ സഹായിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്‌തതെന്നോ അതോ എല്ലാവരോടും അവൻ പറയുന്ന സാധാരണ ദൈനംദിന സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ്. . ഏതുവിധേനയും നിങ്ങൾ അവനോട് സവിശേഷമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യത്യാസം അറിയുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

അടുത്തതായി, ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന്റെ 8 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പ്രധാന 8 കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാമോ.

  1. നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച കേൾവിക്കാരനാണ്.
  2. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. <8
  3. നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രത്യേകം തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.
  4. നിങ്ങൾ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു.
  5. നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
  6. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ്.
  7. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനാണ്.
  8. നിങ്ങൾ നല്ല ആളാണ് വ്യക്തി.

നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച കേൾവിക്കാരനാണ്.

ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രയാസകരമായ സമയത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ ആശങ്കകൾ നിങ്ങളുമായി ന്യായവിധിയെ ഭയപ്പെടാതെ പങ്കുവെച്ചേക്കാം. അവൻഅത് അഭിനന്ദിക്കുകയും അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ അത് അഭിനന്ദിക്കും. . നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചില ആൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം.

നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രത്യേകം തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകം തോന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമെന്ന് അവർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് അവൻ വിലമതിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. .

നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ പിന്തുണ കാണിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് കാണുകയോ ചെയ്‌താൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും, അവൻ എന്ത് ചെയ്‌താലും അവനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. .

നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സുഹൃത്താണ്.

സൗഹൃദം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങളൊരു നല്ല സുഹൃത്താണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾ' സത്യസന്ധത പുലർത്തുക.

നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സത്യസന്ധത പുലർത്തുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം സംസാരിക്കുകയും ആൺകുട്ടികൾ അതിനെ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതും കാണുക: ശരീരഭാഷ ചുണ്ടുകൾ കടിക്കുക (മുഖഭാവം.)

നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്.

ഇത് പൊതുവെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, ചില മോശം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചേക്കാം.

അഭിനന്ദനത്തിലാണ് മികച്ച ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെയോ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളെയോ നിങ്ങൾ അവരെ എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ, അത് ശക്തമായ ഒരു ബന്ധവും കൂടുതൽ പരസ്പര ബഹുമാനവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. "ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു" എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് സാധാരണയായി ഒരു അടയാളമാണ്അവൻ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണക്കും സ്‌നേഹത്തിനും മനസ്സിലാക്കലിനും അവൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്!

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ അവൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം "ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു" എന്ന് പറയുക എന്നതാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളോട് കരുതലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞേക്കാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ആത്യന്തികമായി, അത് വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്താണ് അവരെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നത്.

നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

നിങ്ങളെ വിലമതിക്കാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുക എന്നിവയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങുകയോ അത്താഴത്തിന് കൊണ്ടുപോകുകയോ പോലുള്ള അവന്റെ വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യാനാകും.

ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക, നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വഴികൾ.

ഇതും കാണുക: അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു (നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുക)

ചെയ്യുക. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്?

അതെ, അവൻ നിങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അവൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

അവസാന ചിന്തകൾ

ഒരു വ്യക്തി വിലമതിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്! വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച്, അഭിനന്ദനം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. "ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു" എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, മറ്റുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ആത്യന്തികമായി, അത് വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതെന്താണ്.

പരസ്പരം കേൾക്കുക, പരസ്‌പരം വികാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്‌പരം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്‌ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

നിങ്ങൾ പരസ്‌പരം വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് പരസ്‌പരം പറയുന്നതും പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് രസകരമായി തോന്നിയാൽ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ലിപ്‌സ് (ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ മുദ്രയിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാനാകില്ല) പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.