വാത്സല്യമില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു (സ്നേഹവും അടുപ്പവും)

വാത്സല്യമില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു (സ്നേഹവും അടുപ്പവും)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾക്ക് സ്‌നേഹമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശരിയായ സ്ഥലമാണിത്. പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും കൂടാതെ അവയെക്കുറിച്ച് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും.

സ്നേഹമില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീയെ വൈകാരികമായി വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അത് അവളെ സ്നേഹിക്കാത്തവളും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവളും ആവശ്യമില്ലാത്തവളും പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും.

കൂടാതെ, ഇത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ഉത്കണ്ഠ, ആത്മാഭിമാനം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആത്യന്തികമായി, വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും, മാത്രമല്ല അവൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങും.

A. സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഒറ്റപ്പെടലിനും ഏകാന്തതയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും ഉണ്ടാക്കാം, കൂടാതെ ശാരീരിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നയിച്ചേക്കാം.

സ്നേഹം കൂടാതെ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോധത്തിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും. അടുത്തതായി, ഇത് ഒരു സ്ത്രീയെ ബാധിക്കുന്ന 9 വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ഞങ്ങൾ നോക്കാം.

വേഗം ഒഴിവാക്കുക

ഇതും കാണുക: J യിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 67 ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു സ്ത്രീയുടെ വൈകാരികമായ സുസ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും- ഉള്ളത്, ആത്മാഭിമാനം, മാനസികാരോഗ്യം. ഇത് ഏകാന്തത, അരക്ഷിതാവസ്ഥ, കുറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വാത്സല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്‌ത്രീ പിൻവാങ്ങുകയും വിഷാദിക്കുകയും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സ്‌നേഹം തേടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. വാത്സല്യമില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും അവളെ സ്നേഹിക്കാത്തവളും അപ്രധാനവും ആണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും. അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്

അവൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വാത്സല്യം. സ്‌നേഹവും അഭിനന്ദനവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണിത്.

ശാരീരിക അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ദാമ്പത്യത്തെ എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും?

ശാരീരിക അടുപ്പമില്ലായ്മ ദാമ്പത്യത്തെ പല വിധത്തിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇത് ദമ്പതികൾക്ക് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുകയും ആശയവിനിമയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

ഇതിന് അരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും നീരസത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. ശാരീരിക അടുപ്പം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, ദമ്പതികൾക്ക് പരസ്പരം അടുപ്പം തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ഇത് ഒടുവിൽ ഏകാന്തതയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും ഒരു തോന്നലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാത്സല്യം കൊതിക്കുന്ന, ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നത് എത്ര തവണ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു?

ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാത്സല്യം കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പതിവായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അത് എളുപ്പമാക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആലിംഗനമോ ദയയുള്ള വാക്കോ ആണ്, മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ, എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണം. അത് ദിവസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിവാഹബന്ധത്തിലെ അടുപ്പമില്ലായ്മ എന്താണ്?

വിവാഹബന്ധത്തിലെ അടുപ്പമില്ലായ്മയെ പല തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാം, എന്നാൽ ചില സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശാരീരിക അഭാവവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അടുപ്പം, ശാരീരിക സ്‌നേഹത്തിന്റെ അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റെയും/അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെ അഭാവം.

ശാരീരിക അടുപ്പം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും മുതൽ സൗമ്യത വരെ ആകാംഞെരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുക.

ശാരീരിക സ്‌നേഹത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പലപ്പോഴും വിച്ഛേദിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നീരസത്തിന്റെയോ തോന്നലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അവസാനമായി, സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അടുപ്പമില്ലായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇണകളെക്കാൾ റൂംമേറ്റ്സ് ആയി തോന്നും.

ശാരീരിക അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു ദാമ്പത്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

0>ശാരീരിക അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ദാമ്പത്യത്തെ പല വിധത്തിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇത് ഇണകൾക്കിടയിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ പങ്കാളികളോ സ്നേഹിക്കാത്തവരും അപ്രധാനരും ആണെന്ന് തോന്നുകയും ദാമ്പത്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക അടുപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച്.

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരസ്‌പരം കൂടുതൽ സ്‌നേഹമുള്ളവരായിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സഹായിക്കും.

ഈ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങൾ പാടുപെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുമിച്ച് കൗൺസിലിംഗോ ചികിത്സയോ തേടുക. . പ്രയത്നത്തിലൂടെയും ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ ഈ തടസ്സം മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ശാരീരിക അടുപ്പം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ശാരീരിക അടുപ്പം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന്, കൂടുതൽ വൈകാരിക അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു കൗൺസിലറെയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയോ തേടുന്നത് അർത്ഥമാക്കാം. ഉണ്ടായിരിക്കാംചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്‌നേഹത്തിലും അടുപ്പത്തിലും ആയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നു.

ഇതും കാണുക: വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷനൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അടുപ്പം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

ഒരു ബന്ധത്തിലെ വാത്സല്യത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും അഭാവത്തിന് പിന്നിൽ എന്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?

വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു ബന്ധത്തിലെ അടുപ്പം ദൂരത്തിന്റെയോ അടുപ്പമില്ലായ്മയുടെയോ അടയാളമായിരിക്കാം. ശാരീരിക സ്‌നേഹമോ സ്പർശനമോ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണവുമാകാം ഇത്. പല ദമ്പതികളും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര ശാരീരികമായി അടുപ്പമില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം.

ഇത് ജോലി, കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിബദ്ധതകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മൂലമാകാം.

എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ശാരീരിക അടുപ്പം എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശാരീരികമായി അടുപ്പമില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ അവരെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ആലിംഗനം, ആലിംഗനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക സ്പർശനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

അവസാന ചിന്തകൾ

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം, അത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വൈകാരിക ക്ഷതം തടയുന്നതിന് ഒരു ബന്ധത്തിലെ വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

9 വാത്സല്യക്കുറവിന്റെ ഫലങ്ങൾ.

  1. അത് അവളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ തകർക്കും.
  2. അവൾക്ക് സ്‌നേഹമില്ലാത്തതും അപ്രധാനവും തോന്നിയേക്കാം.
  3. അവൾ അവളുടെ ആകർഷണീയതയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.
  4. അവൾ പിന്മാറുകയും വിഷാദാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.
  5. അവൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സ്‌നേഹം തേടാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.
  6. അവൾക്ക് സ്‌നേഹമില്ലായ്മയും അപ്രധാനവും തോന്നുന്നു. 8>
  7. അവൾക്ക് ഒരിക്കലും വേണ്ടത്ര നല്ലവരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു.
  8. അവൾ പ്രണയത്തിന് യോഗ്യനല്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു.
  9. തന്റെ പങ്കാളിയുടെ സമയത്തിന് താൻ അർഹനല്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു.

അത് അവളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ തകർക്കും. 🤐

സ്‌ത്രീയുടെ സ്‌നേഹക്കുറവ് ആത്മാഭിമാനത്തിന് അത്യന്തം ഹാനികരമായേക്കാം. സ്നേഹവും മൂല്യവും തോന്നാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാത്സല്യം, അത് നമ്മുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, നമ്മൾ വേണ്ടത്ര നല്ലവരല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും.

ഇത് വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാത്സല്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം.

അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അപ്രധാനവും തോന്നിയേക്കാം. 😔

സ്‌നേഹമില്ലാത്ത ഒരു സ്‌ത്രീക്ക്‌ സ്‌നേഹമില്ലാത്തവളും അപ്രധാനവും തോന്നിയേക്കാം. തന്റെ പങ്കാളി ഇനി അവളെ ആകർഷകത്വമോ അഭിലഷണീയമോ ആയി കാണുന്നില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

ഇത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും താഴ്ച്ചയുടെയും തോന്നലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാംആത്മാഭിമാനം. വാത്സല്യമില്ലായ്മയും ബന്ധം കുഴപ്പത്തിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

ഒരു സ്ത്രീക്ക് തനിക്ക് ആവശ്യമായ സ്‌നേഹവും ശ്രദ്ധയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ, അവൾ അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.

അവൾ തന്റെ ആകർഷണീയതയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.😕

ഒരു സ്ത്രീക്ക് വാത്സല്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവൾ അവളുടെ ആകർഷണീയതയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. അവൾ സ്നേഹത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കും യോഗ്യനല്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഇത് ആത്മാഭിമാനം കുറയുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനും ഇടയാക്കും.

അവൾ പിൻവാങ്ങുകയും വിഷാദരോഗിയാകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.😪

സ്‌നേഹമില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഹാനികരമായേക്കാം. സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാത്തവളും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവളും ആയി അവൾ പിന്മാറുകയും വിഷാദിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

ഇത് ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനും നിരാശാജനകമായ വികാരത്തിനും ഇടയാക്കും.

ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, അത് ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളിലേക്കും പെരുമാറ്റത്തിലേക്കും വരെ നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്‌നേഹവും വിലമതിപ്പും തോന്നേണ്ടതും അവളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ മറ്റ് അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ അവൾക്ക് സ്ഥിരമായി വാത്സല്യം ലഭിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

അവൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വാത്സല്യം തേടാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.💔

എങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ബന്ധത്തിൽ വാത്സല്യമില്ല, അവൾ അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഇത് അവളുടെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതും അസന്തുഷ്ടിയുമാണെന്ന തോന്നലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അത് ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കാത്തവളും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവളും ആക്കിയേക്കാം, അവൾ മറ്റൊരു പുരുഷനിൽ നിന്നോ പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ വാത്സല്യം തേടാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം.

അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി തോന്നുന്നുഅപ്രധാനവും. ❤️‍🩹

സ്‌ത്രീക്ക് സ്‌നേഹമില്ലെന്നും അപ്രധാനമാണെന്നും തോന്നുമ്പോൾ, അത് അവളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിലും ആത്മാഭിമാനത്തിലും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. താൻ വേണ്ടത്ര നല്ലവനല്ലെന്നോ സ്നേഹത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കും അർഹനല്ലെന്നും അവൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

ഇത് നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളുടെ ഒരു സർപ്പിളിലേക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെ അഭാവത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. സ്‌നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ടെൻഷൻ തലവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.

ഓരോരുത്തർക്കും സ്‌നേഹവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണെന്നും ആരും പൂർണരല്ലെന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്‌നേഹമില്ലാത്തതും അപ്രധാനവും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, പിന്തുണയ്‌ക്കും ധാരണയ്‌ക്കുമായി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സമീപിക്കുക.

അവൾ ഒരിക്കലും വേണ്ടത്ര നല്ലവനായിരിക്കില്ലെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു. 🤐

അവൾക്ക് ഒരിക്കലും വേണ്ടത്ര നന്നാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൾ എപ്പോഴും മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവൾ വീഴുന്നതായി തോന്നുന്നു. അവൾക്ക് ആത്മാഭിമാനം കുറവാണ്, സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും അർഹതയില്ല.

ഈ വാത്സല്യക്കുറവ് വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, വിലപ്പോവില്ലെന്ന തോന്നൽ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അത് അവൾ പിന്മാറാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒറ്റപ്പെടാനും ഇടയാക്കും.

സ്‌നേഹത്തിന് താൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. 🤒

സ്‌നേഹത്തിന് യോഗ്യനല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സങ്കടം, ഉത്കണ്ഠ, ആത്മാഭിമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും നിലനിർത്താനും അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. സ്‌നേഹക്കുറവ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം പോലുള്ള ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുംലെവലുകളും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷിയും.

തന്റെ പങ്കാളിയുടെ സമയം താൻ വിലമതിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. ⌛️

പങ്കാളിയുടെ സമയത്തിന് താൻ അർഹനല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പിന്മാറുകയും വിഷാദാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത് ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും നിരാശാജനകമായ വികാരത്തിനും ഇടയാക്കും. ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് ബന്ധത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ദമ്പതികൾ വേർപിരിയാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

സ്ത്രീയിൽ അടുപ്പം/സ്നേഹം/സ്നേഹം എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ:

അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയോട്

അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു സ്ത്രീയെ വിച്ഛേദിക്കുകയും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ശൂന്യതാബോധം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, വൈകാരിക ക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുകയും ആത്മാഭിമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ, അത് വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം.

സ്‌ത്രീയെ സ്‌നേഹക്കുറവ് എന്ത് ചെയ്യും

സ്‌നേഹക്കുറവ് ഒരു സ്‌ത്രീയെ അവളുടെ യോഗ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കാം. ബന്ധത്തിൽ അവളുടെ സ്ഥാനം. അത് വൈകാരിക വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും തിരസ്‌കരണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രധാനമായ വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

സ്‌ത്രീക്ക്‌ സ്‌നേഹമില്ലാത്തതായി തോന്നുമ്പോൾ

സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക്‌ സ്‌നേഹമില്ലെന്ന്‌ തോന്നുമ്പോൾ, അത്‌ അവളുടെ സ്വയത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ബഹുമാനവും മാനസികാരോഗ്യവും പ്രതികൂലമായി. അവൾക്ക് ഏകാന്തതയും വിലമതിക്കാനാവാത്തതും അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം, അവളുടെ മൂല്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. അത് വൈകാരികമായി ദ്രോഹവും സമ്മർദപൂരിതവുമാകാം.

സ്‌ത്രീക്ക് സ്‌നേഹമില്ലാത്തതായി തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്

ഒരു സ്‌ത്രീക്ക് സ്‌നേഹമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, അവൾക്ക് അനാവശ്യവും അദൃശ്യവും തോന്നിയേക്കാം. അത് അവളുടെ മൂല്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഏകാന്തത, ദുഃഖം, എന്തിന് പോലും തോന്നലുകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാംവിഷാദം.

സ്‌നേഹക്കുറവ് ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

സ്‌നേഹക്കുറവ് ഏകാന്തത, തിരസ്‌കരണം, ആത്മാഭിമാനം എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇടയാക്കും. ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്‌നേഹമില്ലാത്തതും അപ്രധാനവും ആയി തോന്നാനും വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം.

സ്ത്രീക്ക് അടുപ്പമില്ലാതാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്

സ്ത്രീക്ക് അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ, അത് വിച്ഛേദിക്കുക, ശൂന്യത, ഏകാന്തത എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അത് അവളുടെ ആത്മാഭിമാനം കുറയ്ക്കുകയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും വൈകാരിക ക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം/അടുപ്പം/സ്നേഹം:

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ്

ആരെങ്കിലും വേണ്ടത്ര പരിചരണമോ സ്‌നേഹമോ ശാരീരിക സമ്പർക്കമോ സ്വീകരിക്കുകയോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതാണ് വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവം. ഊഷ്മളത, ആർദ്രത, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണിത്.

അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ്

അഗാധമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അടുപ്പമില്ലായ്മ. ശാരീരിക സമ്പർക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അടുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടു.

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ്

സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നത് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിലമതിക്കപ്പെടുകയോ പരിപാലിക്കപ്പെടുകയോ സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. ഊഷ്മളത, വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ അടുപ്പം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണിത്.

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കരുതൽ, സ്നേഹം, ഊഷ്മളത, ആലിംഗനം, തൊടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ പറയുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പംവാക്കുകൾ.

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഊഷ്മളതയുടെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് സ്‌നേഹമോ വിലമതിപ്പോ തോന്നാത്ത അവസ്ഥയാണിത്.

എന്താണ് ആർദ്രതയുടെ അഭാവം

ആർദ്രതയുടെ അഭാവം സൗമ്യവും സ്‌നേഹവും വാത്സല്യവും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്. സൗമ്യമായ സ്പർശനമോ ദയയുള്ള വാക്കുകളോ സ്‌നേഹനിർഭരമായ പ്രവൃത്തികളോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിത്.

ബന്ധങ്ങളിലും പങ്കാളികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ:

സ്‌നേഹക്കുറവ് ഒരു സ്‌ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യും

സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക് സ്‌നേഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, അവൾ സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാതെയും വിലകുറച്ച്‌ കാണപ്പെടുകയും പങ്കാളിയുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഇത് ആത്മാഭിമാനം കുറയുന്നതിനും ഏകാന്തതയുടെയും തിരസ്‌കരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും.

സ്‌നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു

സ്‌നേഹമില്ലായ്മ ഒരു മനുഷ്യനെയും ബാധിക്കും പ്രതികൂലമായി. അയാൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത, ഒറ്റപ്പെട്ട, സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതായി തോന്നിയേക്കാം, അത് ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതിനും വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും.

സ്നേഹക്കുറവ് ഒരു ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

സ്നേഹമില്ലായ്മ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അകലവും നീരസവും ഉണ്ടാക്കും. ഇത് പങ്കാളികൾക്ക് ബന്ധം വേർപെടുത്തിയതും സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതും അപ്രധാനവും ആയി തോന്നുകയും ബന്ധത്തിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം ബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം വൈകാരികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം. ഇത് ഏകാന്തതയുടെ വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം,അതൃപ്തി, ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കൽ, ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കുന്നു.

സ്നേഹമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധമായും തുറന്നമായും ശാന്തമായും സംസാരിക്കുക . അവരുടെ വാത്സല്യമില്ലായ്മ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക. തുറന്ന സംഭാഷണവും ധാരണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുക.

കാമുകൻ വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നില്ല

നിങ്ങളുടെ കാമുകൻ വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക അവനോടുള്ള വികാരങ്ങൾ വ്യക്തമായി. ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയോ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളോ മൂലമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കില്ല.

സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വാത്സല്യം ആവശ്യമാണ്

സ്നേഹം സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമം. ഇത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വവും അടുപ്പവും വിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ പങ്കാളിയെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്‌നേഹസമ്പന്നനാക്കാം

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പങ്കാളിയോട് തുറന്ന് പറയുക. അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാത്സല്യം അവരോട് കാണിക്കുകയും ക്ഷമയും വിവേകവും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വാത്സല്യം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വാത്സല്യം നേടുക, നിങ്ങൾ സ്നേഹത്താൽ പട്ടിണിയിലായതുപോലെ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്തത, ഒറ്റപ്പെടൽ, തിരസ്‌കരണം എന്നിവപോലും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ഇത് കുറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനം, ഉത്കണ്ഠ,വിഷാദരോഗവും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്‌നേഹം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നതിന് മറ്റ് വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാത്സല്യം നേടുക

നിങ്ങൾക്ക് വാത്സല്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഏകാന്തതയും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്‌നേഹമില്ലാത്തതും അപ്രധാനവും തോന്നിയേക്കാം. ഇത് കുറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനത്തിനും വിഷാദത്തിനും കാരണമാകും.

നിങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തുടങ്ങുകയും നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബന്ധത്തിൽ സ്‌നേഹക്കുറവ്?

അവിടെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ദമ്പതികൾ ഒരു പരുക്കൻ പാച്ചിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, അവർ പഴയത് പോലെ പരസ്പരം അടുപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതുമാകാം.

പകരം, ഒരു പങ്കാളി വാത്സല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി തടഞ്ഞുവെച്ചേക്കാം. മറ്റൊരു വ്യക്തി. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വാത്സല്യത്തിന്റെ അഭാവം അനാരോഗ്യകരമായ അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടമായ ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധത്തിലെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കുകയും അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്‌നേഹം എത്ര പ്രധാനമാണ് സ്‌ത്രീ?

സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാനും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാനും സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക്‌ സ്‌നേഹം ആവശ്യമാണ്‌. ഒരു ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അതില്ലാതെ, അവൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തവനും അപ്രധാനനുമായി അനുഭവപ്പെടും.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.