जर एखाद्या माणसाला तुमची इच्छा असेल तर तो ते घडवेल (खरंच तुम्हाला हवे आहे)

जर एखाद्या माणसाला तुमची इच्छा असेल तर तो ते घडवेल (खरंच तुम्हाला हवे आहे)
Elmer Harper

सामग्री सारणी

एखाद्या माणसाला तुमची इच्छा असेल तर तो ते घडवून आणेल हे खरे आहे का? तुम्हाला खरंच असं वाटतं का? तसे असल्यास, हे शोधण्यासाठी तुम्ही योग्य पोस्टवर आला आहात.

जर एखाद्या पुरुषाला तुम्हाला खरोखर हवे असेल तर तो ते घडवून आणेल (तथ्ये). तो फक्त याबद्दल बोलण्यात किंवा तारखांवर जाण्यात समाधानी होणार नाही; संबंध प्रत्यक्षात विकसित आणि वाढतील याची खात्री करण्यासाठी तो पावले उचलेल.

हे कामावर तुमची फुले पाठवणे, तुम्हाला खास तारखांना बाहेर घेऊन जाणे किंवा तुमची त्याच्या कुटुंबीयांशी आणि मित्रांशी ओळख करून देणे असू शकते (ही चिन्हे पहा)

जर एखाद्या माणसाला त्याच्या आयुष्यात तुम्हाला खरोखर हवे असेल, तर ते घडवून आणण्यासाठी तो जे काही करील ते करेल.

4 चिन्हे एक माणूस तुम्हाला हे घडवून आणेल हे तुम्हाला कळेल >>>>>> 4 चिन्हे तुमची गुंतवणूक करेल. प्रश्न विचारून आणि तुमच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करून.
 • तो कितीही व्यस्त असला तरीही तो तुमच्यासाठी वेळ काढेल.
 • तुमच्या संपर्कात राहण्यासाठी तो तुम्हाला कॉल करेल, मेसेज पाठवेल किंवा मेसेज पाठवेल.
 • तो तुम्हाला बाहेर घेऊन जाईल आणि तुमच्यासाठी खास तारखा आखेल.
 • तुम्हाला स्वारस्य आहे याची त्याला खात्री आहे.
 • तो तुम्हाला प्रश्न विचारून आणि तुमच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करून तुम्हाला ओळखण्यात गुंतवलेले आहे हे दाखवेल.

  तुम्हाला जाणून घेण्यात खरोखर स्वारस्य असलेला माणूस तुमच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल. तो प्रश्न विचारेल आणि तुमचे जीवन समजून घेण्यासाठी वेळ घेईल,स्वारस्ये आणि उद्दिष्टे. तुमचे विचार, भावना आणि कल्पना समजून घेण्यात त्याला मनापासून रस असेल.

  त्याच्या बदल्यात त्याचे स्वतःचे विचार आणि भावना शेअर करायला तो घाबरणार नाही. तुमच्याशी अनेकदा बोलून आणि खरोखर ऐकण्यासाठी वेळ काढून तुम्हाला ओळखण्यात गुंतवलेले आहे हे तो तुम्हाला दाखवेल. तो तुमच्यासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याचा विशेष प्रयत्न करेल, मग ते डेटला जाणे असो किंवा फक्त तुमच्यासोबत संध्याकाळ घालवणे.

  जर एखाद्या माणसाला तुमची खरोखर इच्छा असेल तर तो ते घडवून आणेल – तो फक्त बोलणार नाही तर तुम्हाला खरोखर ओळखण्यात त्याची आवड दाखवेल तेव्हा तो चालेल.

  तो तुमच्यासाठी वेळ काढेल, मग तो तुमच्यासाठी कितीही व्यस्त असला तरीही

  तो तुमच्यासाठी वेळ काढेल. तो कितीही व्यस्त असला तरीही. तो तुमच्या नात्याला प्राधान्य देईल आणि ते कार्य करण्यासाठी बदल करण्यास तयार असेल.

  त्याच्या दिवसातून वेळ काढून एकत्र काहीतरी खास करून तो तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. जर एखाद्या माणसाला तुमची खरोखर इच्छा असेल, तर तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मार्ग शोधणे कधीही सोडणार नाही. जरी याचा अर्थ त्याच्या स्वत: च्या काही योजनांचा त्याग करणे किंवा तुमच्यासाठी मार्ग सोडून जाणे असे असले तरीही, तो जे काही लागेल ते करेल कारण त्याला माहित आहे की तुमचा आनंद महत्त्वाचा आहे.

  जर एखाद्या पुरुषाने तुमच्या नात्यासाठी आवश्यक काम आणि प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो तुम्हाला त्याच्या आयुष्यात खरोखर हवा आहे असे म्हणणे सुरक्षित आहे.

  तो तुम्हाला कॉल करेल, एसएमएस पाठवेल किंवा पाठवेल.तुमच्या संपर्कात राहण्यासाठी संदेश.

  जर एखाद्या पुरुषाला तुमच्यामध्ये खरोखरच रस असेल आणि त्याला तुमच्या संपर्कात राहायचे असेल, तर तो तसे करेल. तो तुम्हाला कॉल करेल, तुम्हाला मेसेज पाठवेल किंवा कनेक्शन जिवंत ठेवण्यासाठी मेसेज पाठवेल.

  तो तुम्हाला बाहेर घेऊन जाईल आणि तुमच्यासाठी खास तारखांची योजना करेल.

  तो फक्त तुमच्याकडे येण्याची वाट पाहत बसणार नाही; तो सक्रियपणे योजना सुरू करणारा असेल. तुमची आवड आणि प्राधान्ये विचारात घेऊन तो तुमच्यासाठी खास तारखांची योजना करेल.

  छान रेस्टॉरंटमध्ये रोमँटिक डिनरचे नियोजन करण्यापासून ते वीकेंडला सुट्टीवर नेण्यापर्यंत तुमचा एकत्र वेळ चांगला जाईल याची खात्री करण्यासाठी तो त्याच्या मार्गावर जाईल.

  तुमचे नाते विशेष आणि अद्वितीय बनवण्याचा प्रयत्न करून तो तुमची किती काळजी घेतो हे दाखवेल. थोडक्यात, जर एखाद्या माणसाला तुम्हाला खरोखर हवे असेल, तर तो त्याच्या बोलण्यातून आणि कृतीतून स्पष्ट करेल.

  त्याला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे आणि तुमची काळजी आहे हे तुम्हाला कळेल याची तो खात्री करेल.

  तुम्हाला विचारशील मजकूर संदेश पाठवणे, तुम्हाला तारखांना घेऊन जाणे, तुम्हाला फुले विकत घेणे, आणि त्याच्या मित्रांना खेळण्याचा प्रयत्न करणे आणि

  आपल्या कुटुंबाची ओळख करून देणे यासारख्या गोष्टी करून तो आपली आवड आणि आपुलकी दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. हेतू - त्याऐवजी, तो खात्री करेल की त्याला तुमच्याबद्दल कसे वाटते हे तुम्हाला माहीत आहे. तो तुम्हाला अनपेक्षित भेटवस्तू किंवा प्रशंसा देऊन आश्चर्यचकित करू शकतो किंवा जेव्हा तुम्हाला एखाद्याने बोलण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा ते ऐकण्यासाठी वेळ काढू शकतोते.

  या सर्व चिन्हे आहेत की त्याला अनौपचारिक नातेसंबंध हवे आहेत - आणि जर एखादा माणूस एखाद्या खास व्यक्तीसाठी त्याच्या मार्गापासून दूर जायला तयार असेल, तर कदाचित त्याला त्यांच्याबद्दल खूप काळजी आहे.

  वारंवार प्रश्न विचारले जातात.

  एखाद्या माणसाला तुम्हाला हवे आहे हे तुम्ही कसे सांगाल?

  तुम्हाला त्याचे जीवन व्यतीत करायचे आहे हे स्पष्टपणे दाखवायचे आहे आणि मनुष्याला स्पष्टपणे जीवन व्यतीत करायचे आहे. कधीही तुझ्यासोबत. योग्य लोक तुमच्या आयुष्यात कायम राहण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. जर एखादा माणूस तुम्हाला आवडत असेल, तर तो अशा मुलीला त्याच्या आयुष्यात ठेवणार नाही जी फक्त गोंधळात टाकणारी आहे.

  एखाद्या पुरुषाला तुमच्यामध्ये खरोखर स्वारस्य आहे की नाही हे तुम्हाला कसे समजेल?

  एखाद्या पुरुषाला तुमच्यामध्ये खरोखर रस आहे की नाही हे तुम्हाला जाणून घ्यायचे असल्यास, त्याच्या कृती आणि देहबोलीकडे लक्ष द्या. तो ते घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करतो किंवा तो फक्त गोष्टी घडण्याची वाट पाहतो?

  तुमच्यामध्ये खरोखर स्वारस्य असलेला पुरुष प्रथम पाऊल उचलेल आणि तुम्ही एकटी स्त्री असल्यास तुमच्याशी संवाद साधण्यात तो सुसंगत असेल. त्याला तुमच्यासोबत वेळ घालवायचा असेल आणि असे करताना तो खरा स्वारस्य आणि उत्साह दाखवेल.

  एखादा माणूस तुमच्याबद्दल गंभीर आहे हे तुम्हाला कसे कळेल?

  एखादा माणूस तुमच्याबद्दल गंभीर आहे की नाही हे तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल, तर त्याच्या कृतींकडे लक्ष द्या. जर तो तुम्हाला डेटवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते तुमच्याबद्दल गंभीर असल्याचे लक्षण असू शकते. तुमच्याबद्दल गंभीर असलेला माणूस तुमचा पाठलाग करणे थांबवणार नाही, हा तुमच्यासाठी योग्य माणूस असू शकतो.

  कायजेव्हा एखादा माणूस म्हणतो की त्याला तू पाहिजे आहेस तेव्हा याचा अर्थ होतो का?

  जेव्हा एखादा माणूस म्हणतो की त्याला तू हवी आहेस, याचा अर्थ असा होतो की तुला त्याच्या जीवनाचा एक भाग बनवण्यात त्याला रस आहे. हे ज्या संदर्भात सांगितले गेले होते त्यानुसार वेगवेगळ्या लोकांसाठी याचा अर्थ भिन्न असू शकतो.

  याचा अर्थ असा असू शकतो की त्याला तुमच्याशी घनिष्ठ नातेसंबंध हवे आहेत किंवा फक्त मित्र बनायचे आहेत किंवा काही प्रकारचे कनेक्शन हवे आहे. तो तुमच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करत असेल आणि तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेऊ इच्छित असेल. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की तो गोष्टी पुढील स्तरावर घेऊन जाण्यास तयार आहे आणि काहीतरी अधिक गंभीर करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

  काहीही प्रसंग असो, जेव्हा एखादा माणूस म्हणतो की त्याला तुमची इच्छा आहे, तेव्हा तुम्ही त्याचा नेमका अर्थ काय हे समजून घेणे आणि पुढची कोणतीही पावले टाकण्यापूर्वी तुमच्या भावना परस्पर आहेत याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

  माणसाला हे जाणून घेण्यास किती वेळ लागेल? तो तुम्हाला किती वेळ घालवायचा आहे? एखाद्या माणसाला तुमच्याबरोबर राहायचे आहे का हे जाणून घेण्यासाठी घ्या. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते, आणि त्याला लागणारा वेळ प्रत्येक व्यक्तीवर अवलंबून असतो.

  सामान्यपणे, तथापि, एखाद्या माणसाला खरोखर एखाद्याला ओळखण्यासाठी आणि दीर्घकालीन त्यांच्यासोबत राहायचे आहे की नाही हे समजण्यासाठी काही आठवड्यांपासून ते अनेक महिने लागू शकतात. भूतकाळात तो दुखावला गेला असेल किंवा त्याचे वाईट संबंध असतील तर त्याला अधिक वेळ लागेल, कारण त्याचा दुसऱ्यावर किती लवकर विश्वास आहे यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

  घाई न करणे महत्त्वाचे आहेकोणताही निर्णय घ्या आणि त्याऐवजी सामील असलेल्या दोन्ही पक्षांना त्यांच्या भावनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि त्यांना खरोखर एकत्र राहायचे आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या.

  एखाद्या व्यक्तीला नातेसंबंध हवे आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी किती वेळ लागतो?

  काही लोकांना त्यांचा निर्णय घेण्याआधी आठवडे किंवा महिने लागू शकतात, तर काही काही दिवस किंवा काही तासांत त्यांची निवड करू शकतात. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की कोणत्याही व्यक्तीला इतर कोणाशी तरी नातेसंबंधात राहायचे आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वेळ लागतो, कारण त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना जाणून घेणे आणि विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे.

  मी माझ्या पत्नीला पहिल्यांदा पाहिल्याचा क्षण मला माहित होता (माझ्या मते यालाच खरे प्रेम म्हणतात.)

  हे देखील पहा: जेव्हा कोणी शब्द बोलतो तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो (अपशब्द)

  अंतिम विचार

  आपल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असेल तर त्याला उत्तर द्यावे लागेल की नाही. तुम्हाला वाईट रीतीने इच्छित असलेला माणूस तुम्हाला जिंकण्याचा मार्ग शोधेल. आम्‍हाला आशा आहे की तुम्‍हाला तुमच्या प्रश्‍नाचे उत्तर या पोस्टमध्‍ये सापडले आहे, तुम्‍हाला हे पोस्‍ट देखील उपयोगी वाटेल, तुमच्‍या फायद्यांसह तुमचे मित्र कसे बनवायचे. (FWB)

  हे देखील पहा: मिररिंग बॉडी लँग्वेज अॅट्रॅक्शन (सोमोन फ्लर्ट असेल तर सांगा)  Elmer Harper
  Elmer Harper
  जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.