महिला डोके तिरपा शारीरिक भाषा (हावभाव)

महिला डोके तिरपा शारीरिक भाषा (हावभाव)
Elmer Harper

सामग्री सारणी

म्हणून तुम्ही एका महिलेला तिचं डोकं वाकवताना पाहिलं आहे आणि तुम्हाला या देहबोलीचा अर्थ काय आहे हे शोधून काढायचे आहे. या पोस्टमध्ये, आम्ही 11 कारणे एका स्त्रीने आपले डोके का झुकवायचे याची यादी केली आहे.

जेव्हा एखादी स्त्री तिचे डोके बाजूला टेकवते, तेव्हा हे सहसा एक लक्षण असते की तिला दुसरी व्यक्ती काय म्हणत आहे यात रस आहे. हा देहबोलीचा संकेत परिस्थितीच्या संदर्भात एखाद्या व्यक्तीमध्ये फ्लर्ट करण्याचा किंवा स्वारस्य दाखवण्याचा एक मार्ग देखील असू शकतो.

पुढे आपण असे का घडते याची 11 कारणे पाहू.

हे देखील पहा: पाय उघडा शारीरिक भाषा संकेत (शब्दांशिवाय संवाद)

11 कारणे स्त्रीने आपले डोके वाकवले (हावभाव)

  1. तिला तुमचा विचार आहे
  2. तिला स्वारस्य आहे >
  3. >
  4. > तिचा विचार आहे> ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की ती आज्ञाधारक आहे.
  5. ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की तिला स्वारस्य आहे आणि संभाषणात गुंतले आहे.
  6. ती तुमच्याशी फ्लर्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  7. ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की ती तुमच्या प्रगतीसाठी मोकळी आहे. ती तुमच्या प्रगतीसाठी खुली आहे. ती तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  8. ती बोलण्यास खुली आहे हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  9. ती ऐकत आहे हे दाखवण्याचा ती प्रयत्न करत आहे.
  10. ती संपर्कात आहे हे दाखवण्याचा ती प्रयत्न करत आहे.

तिला तिच्यामध्ये स्वारस्य आहे. ती तुमच्याशी बोलत असताना बाजू. ही एक सूक्ष्म देहबोली आहे जी ती संभाषणात गुंतलेली असल्याचे दर्शवते आणि तिला तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे आहे.

ती हरवली आहेविचार.

ती विचारात हरवली आहे. तिचे डोके एका बाजूला झुकलेले आहे आणि तिचे डोळे अनफोकस आहेत. ती खरोखर तिच्या आजूबाजूच्या कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष देत नाही.

ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की ती अधीन आहे.

ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की ती अधीन आहे. ती कदाचित तिचे डोके बाजूला झुकवत असेल किंवा तिचे डोळे खाली ठेवत असेल. ती कदाचित तुम्हाला हलके स्पर्श करत असेल किंवा डोळ्यांचा संपर्क टाळत असेल. हे सर्व गैर-मौखिक संकेत आहेत जे ती तुम्हाला पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ती तुम्हाला संभाषणात स्वारस्य आहे आणि गुंतलेली आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तिचे डोके तुमच्याकडे झुकवून ती तुम्हाला स्वारस्य आहे आणि संभाषणात गुंतलेली आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही एक सामान्य देहबोली आहे जी स्वारस्य दर्शवते, कारण ती दर्शवते की तुम्ही काय म्हणत आहात त्याकडे ती लक्ष देत आहे.

ती तुमच्याशी फ्लर्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ती तुमच्याशी फ्लर्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ती तिचे डोके थोडेसे बाजूला टेकवत आहे आणि एक खेळकर हसत तुमच्याकडे पाहत आहे. तिची देहबोली तुम्हाला सांगत आहे की तिला तुमच्यात रस आहे आणि तिला तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घ्यायचे आहे. म्हणून पुढे जा आणि तिच्याशी बोलण्याची संधी घ्या. तुम्‍ही तुम्‍ही तिच्याकडे आकृष्‍ट होऊ शकता.

ती तुम्‍हाला दाखवण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे की ती तुमच्‍या प्रगतीसाठी खुली आहे.

तिचे डोके बाजूला टेकवून ती तुमच्‍या प्रगतीसाठी खुली आहे हे दाखवण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे. हा एक सामान्य देहबोलीचा संकेत आहे जो स्वारस्य दर्शवतो आणि ती कदाचित नकळतपणे त्याला प्रतिसाद म्हणून करत असेलतुमची स्वतःची देहबोली. तुम्हाला तिच्यामध्ये स्वारस्य असल्यास, तिचे संकेत मिरर करा आणि ती सकारात्मक प्रतिसाद देते का ते पहा.

ती गोंडस होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ती तिचे डोके बाजूला टेकवून गोंडस होण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही एक सामान्य बॉडी लँग्वेज आहे जी स्त्रिया एखाद्यामध्ये त्यांची स्वारस्य दर्शवण्यासाठी वापरतात. तिचे डोके वाकवून, ती दाखवत आहे की तिला काय म्हणायचे आहे यात तिला रस आहे आणि तिला त्याच्या जवळ जायचे आहे.

ती तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ती तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे आणि तिला तुमच्याबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे आहे. तिला कदाचित तुमच्या आवडी काय आहेत, तुम्ही कोणत्या प्रकारची व्यक्ती आहात आणि तुम्ही कोणी असाल तर तिला स्वारस्य असू शकते याचा विचार करत असेल. तिच्या देहबोलीकडे लक्ष द्या आणि ती तुम्हाला काय विचार करत आहे याबद्दल काही संकेत देत आहे का ते पहा.

ती बोलण्यास तयार आहे हे दर्शविण्याचा ती प्रयत्न करत आहे.

ती बोलण्यासाठी तिचे डोके हलके हलवून बोलण्यासाठी ती सूचित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एक सूक्ष्म हावभाव आहे, पण तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते ऐकण्यात तिला स्वारस्य आहे हे ते संप्रेषण करते.

ती ऐकत आहे हे दाखवण्याचा ती प्रयत्न करत आहे.

ती तिचे डोके बाजूला टेकवून आणि डोळ्यांना स्पर्श करून ती ऐकत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते. ती संभाषण फॉलो करत आहे हे दर्शविण्यासाठी ती किंचित डोके हलवत असेल.

तिला संपर्क करता येण्याजोगा आहे हे दाखवण्याचा ती प्रयत्न करत आहे.

तिला वाकवून ती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.डोके किंचित बाजूला करा आणि डोळ्यांशी संपर्क साधा. हा एक गैर-मौखिक संकेत आहे जो स्वारस्य आणि मोकळेपणा दर्शवतो आणि ती संपर्कात येण्याजोगी आणि मैत्रीपूर्ण आहे हे सूचित करण्याचा हा एक मार्ग आहे.

हे देखील पहा: ब्लिंक रेट बॉडी लँग्वेज (नोटिस द अननोटिस अ सीक्रेट पॉवर.)

तुम्ही देहबोली कशी वाचता?

शरीर भाषा हा एक अशाब्दिक संवादाचा प्रकार आहे ज्यामध्ये जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि शरीराची मुद्रा यासारख्या शारीरिक वर्तनांचा वापर संदेश देण्यासाठी केला जातो. देहबोलीचे क्षेत्र सतत विकसित होत आहे, कारण संशोधक लोक गैर-मौखिक संवाद साधण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहेत.

देहबोली वाचण्यासाठी, ज्या संदर्भात गैर-मौखिक वर्तन होत आहे त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, तुमच्याशी बोलत असताना कोणीतरी पुढे झुकत असेल, तर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे यात त्यांना रस असेल. तथापि, जर तुम्ही त्यांच्याशी बोलत असताना तीच व्यक्ती पुढे झुकत असेल, तर कदाचित ते तुमच्यासोबत घाई करण्याचा प्रयत्न करत असतील. एखादी व्यक्ती देत ​​असलेल्या इतर संकेतांचा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे, जसे की त्यांचा आवाज आणि चेहऱ्यावरील हावभाव. या सर्व बाबी विचारात घेतल्यास, एखादी व्यक्ती खरोखर काय संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे आपण अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकता. देहबोली समजून घेणे आणि ती वाचणे या बाबतीत संदर्भ खरोखरच महत्त्वाचा असतो.

देहबोलीत संदर्भ म्हणजे काय?

शरीर भाषेचा संदर्भ येतो तेव्हा सर्व काही संदर्भ असतो. प्रत्येक हावभाव, प्रत्येक हालचाल आणि चेहऱ्यावरील प्रत्येक हावभावाचा अर्थ आणि संदर्भ असतोत्याचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, हसण्याचा अर्थ आनंद असू शकतो, परंतु तणावग्रस्त परिस्थिती दूर करण्याचा एक मार्ग म्हणून देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो. इतरांच्या गैर-मौखिक संकेतांचा विचार करताना संदर्भ देखील महत्त्वाचे आहे. ती व्यक्‍ती चिंताग्रस्त असल्यामुळे किंवा ती खरोखरच अस्वस्थ आहे म्हणून फिदा होती? बॉडी लँग्वेज समजून घेण्यासाठी संदर्भ महत्त्वाचा आहे.

“संपर्काबद्दल विचार करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कोणीतरी कुठे आहे, ते कोणाशी बोलत आहेत आणि ते कशाबद्दल बोलत आहेत यावरून त्यांच्या डोक्यात काय चालले आहे याचे संकेत मिळू शकतात.”

अंतिम विचार.

जेव्हा एखादी स्त्री तिचे डोके कोणाकडे झुकते आणि तिच्या संदर्भावर अवलंबून असते तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो याचे अनेक भिन्न अर्थ आहेत. स्त्रिया सामान्यतः त्यांच्या भावनांसह अधिक अभिव्यक्त असतात, ज्यामुळे त्यांची देहबोली पुरुषांपेक्षा वाचणे सोपे होते. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर सापडले असेल. हेड टिल्टच्या अधिक सखोल दृश्यासाठी आम्ही शिफारस करतो की पुढच्या वेळी वाचल्याबद्दल धन्यवाद, तोपर्यंत हेड टिल्ट म्हणजे शारीरिक भाषेत काय आहे ते तपासा.
Elmer Harper
Elmer Harper
जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.