A janë narcisistët inteligjentë?

A janë narcisistët inteligjentë?
Elmer Harper

Tabela e përmbajtjes

Në këtë postim, ne i përgjigjemi pyetjes a janë narcisistët njerëz vërtet të zgjuar apo thjesht përdorin psikologjinë bazë për t'ju manipuluar?

Narcisistët shpesh shihen si inteligjentë, por kjo varet nga lloji i inteligjencës që matet. Ata mund të jenë të mprehtë dhe të kenë një kuptim të mirë të njerëzve dhe situatave, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se janë të zgjuar në kuptimin tradicional.

Narcisistët mund të jenë të mirë në manipulimin e të tjerëve për të marrë atë që duan dhe zakonisht janë shumë të suksesshëm në karrierën e tyre, por ky lloj suksesi nuk është domosdoshmërisht i barabartë me inteligjencën. Ata mund të jenë të mirë në fitimin e fuqisë ose njohurive, por shpesh u mungon mençuria e cila është një komponent i rëndësishëm për të qenë me të vërtetë të zgjuar (jo të gjithë, por shumica)

Në fund, narcisizmi nuk është një masë e inteligjencës së vërtetë, por më tepër një pasqyrim i aftësisë së dikujt për të manipuluar dhe për të fituar pushtet mbi të tjerët.

Kuptoni përkufizimin e narcisizmit?

Narcisizmi është një term që përdoret për të përshkruar një model tiparesh dhe sjelljesh që tregojnë një nevojë të tepruar për admirim dhe miratim, dhe mungesë ndjeshmërie për të tjerët. Shpesh karakterizohet nga madhështia, një ndjenjë e fryrë e rëndësisë së vetvetes dhe një preokupim i fortë me suksesin ose pamjen e dikujt.

Njerëzit që vuajnë nga narcisizmi priren të jenë tepër të sigurt në aftësitë dhe aftësitë e tyre, kanë vështirësi në empati me nevojat e të tjerëve.janë shumë kritikë ndaj atyre që i rrethojnë dhe kërkojnë vëmendje dhe njohje të vazhdueshme.

Në raste ekstreme, ata mund të përvetësohen aq shumë saqë u mungon njohuria për sjelljen e tyre ose nuk arrijnë të kuptojnë se si ajo ndikon te ata që i rrethojnë.

Karakteristikat e Çrregullimit të Personalitetit Narcissist (NPD)

Qudhëzues për njerëzit me njerëz. Ju mund ta përdorni këtë për të përcaktuar nëse personi me të cilin keni të bëni ka sjellje narcisiste.

Karakteristike Përshkrim
Grandioziteti Një ndjenjë e ekzagjeruar e vetëvlerësimit shpesh shprehet përmes mburrjeve për arritjet ose talentet. për vëmendje pozitive dhe lavdërime nga të tjerët.
Mungesa e ndjeshmërisë Vështirësi për të kuptuar dhe për t'u kujdesur për ndjenjat e të tjerëve.
Arroganca Besimi në epërsinë e dikujt ndaj të tjerëve shpesh shprehet nëpërmjet një sjelljeje ose qëndrimesh nënçmuese që shprehen një sjellje nënçmuese. ka zili për suksesin ose arritjet e dikujt.
Sjellje manipuluese Një tendencë për të përdorur të tjerët për të arritur qëllimet e dikujt ose për të përfituar përfitime personale.
Të drejtën Një besim se dikush ka të drejtë për privilegje ose përfitime të veçanta><><8agionA1 ose përfitime të veçanta. reagojnë me zemërim ose agresion kur ndjenja e epërsisë së dikujt kërcënohet osei sfiduar.

Roli i inteligjencës në narcisizëm

Inteligjenca luan një rol të rëndësishëm në narcisizëm, pasi i lejon individit të justifikojë sjelljen e tij egoiste dhe të fitojë kontrollin mbi të tjerët.

Narcisistët inteligjentë shpesh janë në gjendje të manipulojnë dhe shfrytëzojnë ata që janë rreth e rrotull si të suksesshëm në fusha, si superiorë në fushën e tyre. Inteligjenca e tyre gjithashtu i lejon ata të jenë shumë bindës dhe të manipulojnë situatat në avantazhin e tyre.

Shiko gjithashtu: Gjuha e trupit që lëkundet krah për krah (Pse tundemi)

Narcisistët inteligjentë mund të jenë në gjendje të fshehin qëllimet dhe motivet e tyre të vërteta nga të tjerët, gjë që mund t'i bëjë ata të vështirë për t'u identifikuar dhe përballur. Në fund të fundit, ndërsa inteligjenca është një mjet i dobishëm për individët narcistikë, ajo mund të përdoret gjithashtu për qëllime të liga nëse nuk mbahet nën kontroll.

Llojet e ndryshme të inteligjencës dhe lidhja e tyre me narcisizmin.

Inteligjenca mund të vijë në shumë forma, nga inteligjenca emocionale në inteligjencën gjuhësore. Secila prej këtyre llojeve të inteligjencës ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, dhe një lloj nuk është domosdoshmërisht më i mirë se një tjetër.

Por duket se ekziston një lidhje midis disa llojeve të inteligjencës dhe narcisizmit. Për shembull, ata që janë shumë inteligjentë në fushën verbale-gjuhësore mund të kenë një tendencë drejt të qenit narcisist për shkak të aftësisë së tyre për të komunikuar në mënyrë efektive.

Ata me nivele më të lartatë inteligjencës logjiko-matematikore mund të kenë gjithashtu më shumë gjasa të shfaqin sjellje narcisiste, sepse ata janë në gjendje të mendojnë në mënyrë kritike dhe analitike për problemet komplekse.

Megjithëse njerëzit inteligjentë ndonjëherë mund të perceptohen si të kenë një ndjenjë të fryrë të vetë-rëndësisë ose epërsisë, është e rëndësishme të mbani mend se vetëm inteligjenca nuk mund ta bëjë dikë narcisist; duhen edhe faktorë të tjerë si edukimi dhe mjedisi.

Inteligjenca Emocionale dhe Narcizmi?

Inteligjenca Emocionale është aftësia për të njohur, kuptuar dhe menaxhuar emocionet tona si dhe ato të të tjerëve. Ai përfshin të qenit të vetëdijshëm për ndjenjat tona dhe efektet e tyre tek ne, si dhe të kuptuarit se si ta përdorim këtë informacion emocional për të marrë vendime më të mira.

Narcizmi, nga ana tjetër, është një tipar personaliteti i karakterizuar nga një interes ekstrem vetjak dhe një ndjenjë e fortë e të drejtës.

Inteligjenca sociale dhe ndikimi i saj në sjelljen narcisiste?

Inteligjenca sociale është aftësia për të kuptuar dhe ndërvepruar në mënyrë efektive me të tjerët, si dhe për të kuptuar emocionet tona dhe ato të të tjerëve.

Ajo përfshin njohjen dhe kuptimin e shenjave sociale, si shprehjet e fytyrës, komunikimin verbal dhe gjuhën e trupit. Inteligjenca sociale ka një ndikim të rëndësishëm në sjelljen narcisiste pasi i lejon individët të njohin vetëvlerësimin e tyrenë lidhje me atë të njerëzve të tjerë.

Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e tyre nga të qenit tepër të zhytur në vetvete ose të shqetësohen së tepërmi për suksesin ose imazhin e tyre. Inteligjenca sociale është një faktor i rëndësishëm për të ndihmuar narcisistët të zhvillojnë marrëdhënie më të shëndetshme dhe të menaxhojnë prirjet e tyre egocentrike në mënyrë më efektive.

Inteligjenca njohëse dhe marrëdhënia e saj me narcisizmin?

Inteligjenca njohëse është aftësia për të menduar në mënyrë kritike dhe për të zgjidhur problemet. Ai përfshin aftësinë për të analizuar informacionin, për ta përpunuar atë shpejt dhe saktë dhe për të nxjerrë përfundime prej tij.

Inteligjenca njohëse është një faktor kyç në suksesin në shumë aspekte të jetës, si shkolla, puna dhe marrëdhëniet. Megjithatë, kur dikush ka shumë inteligjencë njohëse mund të lidhet me narcisizmin.

Si mund të ndikojë narcisizmi në inteligjencën?

Narcizmi mund të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të thellë në inteligjencë. Individët narcistë priren të mbivlerësojnë aftësitë e tyre dhe shpesh u mungon aftësia për të vlerësuar me saktësi aftësitë e tyre.

Kjo mund të çojë në pritje jorealiste, të cilat nga ana tjetër mund të çojnë në zhgënjim dhe dështim kur ata nuk janë në gjendje t'i përmbushin ato pritshmëri. Narcistët shpesh nuk arrijnë të njohin vlerën e kontributit të të tjerëve dhe mund të mos jenë të hapur për të marrë këshilla nga të tjerët ose për të mësuar aftësi të reja, të cilat mund të kufizojnë rritjen e tyre intelektuale.

Është e rëndësishme përIndividët narcisistë të mësojnë se si të balancojnë vetëbesimin me një vlerësim të saktë të aftësive të tyre në mënyrë që të maksimizojnë potencialin e tyre për rritje personale dhe sukses.

Pyetjet e bëra më shpesh

A lidhet narcisizmi me koeficientin e lartë të inteligjencës?

Narcisizmi nuk lidhet domosdoshmërisht me një IQ të lartë, megjithëse disa njerëz mund të shfaqin narcisizëm me IQ të lartë, rciss.

A është një gjeni një narcisist?

Kjo do të varet nga lloji i personalitetit. Disa janë dhe disa jo. Njerëzit që kanë inteligjencë të nivelit gjenial mund të shfaqin disa tipare narcisiste për shkak të aftësisë së tyre për të menduar ndryshe, por kjo nuk do të thotë se të gjithë gjenitë janë narcisist.

Shiko gjithashtu: Çfarë do të thotë kur dikush nuk ju shikon ndërsa flisni?

Një gjeni i vërtetë do të ishte në gjendje të përdorte intelektin dhe njohuritë e tij për të mirë, dhe jo për përfitime egoiste, që është një karakteristikë e një individi narcisist. Është e mundur që dikush me inteligjencë të ketë një përzierje interesante cilësish nga narcisizmi dhe vetëmohimi, si dhe të zotërojë aftësi të forta drejtuese.

Kjo do të varet nga tiparet e përgjithshme të personalitetit të individit dhe nga mënyra se si ai zgjedh të përdorë inteligjencën e tij që do të përcaktojë nëse mund të konsiderohen gjeni ose narcistë

A mund të jenë narcistë shumë të suksesshëm në disa raste? suksesi varet shumë nga situata dhe lloji i narcisizmit.

Narcisistët madhështorë, përpër shembull, priren të mbivlerësojnë aftësitë e tyre dhe të ndërmarrin rreziqe që shpesh çojnë në dështim. Ata gjithashtu mund të kenë vështirësi të punojnë me të tjerët ose të bëjnë kompromis, gjë që mund të kufizojë suksesin e tyre.

Nga ana tjetër, narcisistët e pambrojtur kanë më shumë gjasa të jenë të suksesshëm për shkak të gatishmërisë së tyre për të punuar shumë dhe për të mësuar nga gabimet e tyre. Ata gjithashtu mund të jenë më të mirë në krijimin e marrëdhënieve me njerëz që mund t'i ndihmojnë ata të kenë sukses.

Nëse një narcisist është i suksesshëm varet nga shumë faktorë, të tillë si mjedisi në të cilin ndodhen dhe sa mirë e menaxhojnë sjelljen e tyre.

A mendojnë narcisistët se janë më të zgjuar se ju?

Narcisistët shpesh besojnë se janë më të zgjuar se ata përreth tyre.

A duhet të jesh i zgjuar për të qenë narcisist?

Narcisizmi zakonisht përkufizohet si të kesh një ndjenjë të tepruar të vetëvlerësimit dhe megjithëse mund të jetë joshëse të mendosh se një narcisist duhet të jetë i zgjuar në mënyrë që të ketë një pamje kaq të fryrë për veten, kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë në nivele të ndryshme të inteligjencës.

Në fakt, studimet kanë treguar se njerëzit me IQ më të ulët priren të shfaqin më shumë tipare narcisiste sesa ata me IQ më të lartë.

Është e rëndësishme të theksohet, megjithatë, se inteligjenca nuk barazohet gjithmonë me sasinë e narcisizmit që ka një person; përkundrazi, mund të lidhet më ngushtë me mënyrën se si ata zgjedhin të shprehin të tyrenPrirjet narcisiste.

Mendimet përfundimtare

Kur bëhet fjalë për inteligjencën e narcisistëve dhe nëse ata janë të zgjuar, kjo do të varet nga shumë faktorë të ndryshëm si edukimi, shkollimi dhe gjenetika. Disa narcistë janë shumë të zgjuar dhe gjenialë kufitarë, ndërsa të tjerë thjesht reagojnë ndaj asaj që duan pa asnjë mendim apo pasojë, zakonisht duke përfunduar në burg. Ju duhet ta merrni çdo person ashtu siç vjen.

Shpresojmë që të keni gjetur përgjigjen e pyetjes suaj, mund t'ju pëlqejnë gjithashtu gjërat që thonë narcisistët e fshehtë në një argument.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, i njohur edhe me pseudonimin e tij Elmer Harper, është një shkrimtar i pasionuar dhe entuziast i gjuhës së trupit. Me një sfond në psikologji, Jeremy ka qenë gjithmonë i magjepsur nga gjuha e pashprehur dhe shenjat delikate që rregullojnë ndërveprimet njerëzore. Duke u rritur në një komunitet të larmishëm, ku komunikimi joverbal luajti një rol jetik, kurioziteti i Jeremy-t për gjuhën e trupit filloi që në moshë të re.Pas përfundimit të diplomës në psikologji, Jeremy filloi një udhëtim për të kuptuar ndërlikimet e gjuhës së trupit në kontekste të ndryshme sociale dhe profesionale. Ai mori pjesë në seminare të shumta, seminare dhe programe të specializuara trajnimi për të zotëruar artin e dekodimit të gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe qëndrimeve.Nëpërmjet blogut të tij, Jeremy synon të ndajë njohuritë dhe njohuritë e tij me një audiencë të gjerë për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive të tyre të komunikimit dhe për të përmirësuar të kuptuarit e sinjaleve joverbale. Ai mbulon një gamë të gjerë temash, duke përfshirë gjuhën e trupit në marrëdhënie, biznes dhe ndërveprime të përditshme.Stili i shkrimit të Jeremy-t është tërheqës dhe informues, pasi ai ndërthur ekspertizën e tij me shembuj të jetës reale dhe këshilla praktike. Aftësia e tij për të zbërthyer konceptet komplekse në terma lehtësisht të kuptueshëm i fuqizon lexuesit të bëhen komunikues më efektivë, si në mjedise personale ashtu edhe në ato profesionale.Kur nuk shkruan apo hulumton, Jeremy-t i pëlqen të udhëtojë në vende të ndryshmepërjetoni kultura të ndryshme dhe vëzhgoni se si shfaqet gjuha e trupit në shoqëri të ndryshme. Ai beson se të kuptuarit dhe përqafimi i shenjave të ndryshme joverbale mund të nxisë ndjeshmërinë, të forcojë lidhjet dhe të mbushë boshllëqet kulturore.Me angazhimin e tij për të ndihmuar të tjerët të komunikojnë në mënyrë më efektive dhe ekspertizën e tij në gjuhën e trupit, Jeremy Cruz, i njohur ndryshe si Elmer Harper, vazhdon të ndikojë dhe frymëzojë lexuesit në mbarë botën në udhëtimin e tyre drejt zotërimit të gjuhës së pashprehur të ndërveprimit njerëzor.