96 Geiriau Calan Gaeaf Sy'n Dechrau Gyda S (Gyda Diffiniad)

96 Geiriau Calan Gaeaf Sy'n Dechrau Gyda S (Gyda Diffiniad)
Elmer Harper

Os ydych chi'n chwilio am air Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda S rydym wedi eich cynnwys yn y rhestr isod.

Mae Calan Gaeaf yn adeg Nadoligaidd o'r flwyddyn sy'n cyflwyno llawer o eiriau ac ymadroddion arswydus sy'n dechrau gyda'r llythyren S. Mae rhai o'r geiriau hyn yn cynnwys brawychus, arswydus, goruwchnaturiol, bwgan, a gweoedd pry cop.

Mae'r geiriau thema Calan Gaeaf hyn yn hanfodol ar gyfer gosod yr awyrgylch iasol yn ystod partïon, tric-neu-drin, a dathliadau arswydus. Trwy ddefnyddio geiriau Calan Gaeaf sy’n dechrau gyda’r llythyren S, gallwch ychwanegu haenen ychwanegol o ddirgelwch a dirgelwch i’ch ysgrifennu neu adrodd stori.

Gweld hefyd: Arwyddion Mae Eich Crush yn Eich Hoffi Ond Yn Ceisio Peidio â'i Ddangos (Arwydd Da)

Er enghraifft, gallwch ddefnyddio’r gair “goruwchnaturiol” i ddisgrifio profiad dirgel neu gweld, neu efallai y byddwch yn defnyddio “spectr” i ddisgrifio rhyw ysbryd. At ei gilydd, mae geiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda S yn caniatáu mynegiant creadigol ac yn ychwanegu elfen arswydus ychwanegol at ddathliadau Calan Gaeaf.

Gweld hefyd: Gwenu Pan yn Nerfus (Iaith y Corff)

96 Geiriau Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda'r Llythyren S (Rhestr Lawn)

Sgerbwd – Strwythur esgyrnog corff dynol neu anifail, a ddefnyddir yn aml fel addurn Calan Gaeaf arswydus. Ysbryd – Endid neu ysbryd anghorfforol, sy’n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf a’r ôl-fywyd. 7>Goruchafiaeth – Cred mewn ffenomenau goruwchnaturiol, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf. Spiderweb – Gwe gludiog wedi’i nyddu gan bryfed cop,a ddefnyddir yn aml fel addurn Calan Gaeaf. Satan – Ymgorfforiad drygioni mewn diwinyddiaeth Gristnogol, a gysylltir yn aml gyda Calan Gaeaf a delweddau demonig. <9 Sbectol – Ysbrydol neu arallfydol, a ddefnyddir yn aml idisgrifio delweddaeth a chymeriadau Calan Gaeaf. Sinewy – Lean a chyhyrog, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio delweddau Calan Gaeaf a chymeriadau fel bleiddiaid a chythreuliaid. Seance – Defod a gynhelir i gyfathrebu â'r meirw, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf ac ysbrydegaeth. Cryndod – Ysgwyd neu grynu anwirfoddol sydyn ar y corff, yn aml yn gysylltiedig ag ofn a braw. Enaid – Rhan ysbrydol neu amherthnasol bod dynol, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a bywyd ar ôl marwolaeth. Spook – Ysbryd neu endid goruwchnaturiol brawychus arall, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf. Coesau pry copyn – Coesau hir, tenau pry copyn, yn aml a ddefnyddir fel addurn neu wisg Calan Gaeafaffeithiwr. 7>Pwnsh pigog – Diod sy’n cynnwys alcohol, a weinir yn aml mewn partïon Calan Gaeaf. Ysbrydol Coryn – Crwn, disglair 7>Arswydus – Iasol neu iasol, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio addurniadau ac awyrgylch Calan Gaeaf. <9 Pwythau – Yr edau a ddefnyddir i wnio clwyf, a ddefnyddir yn aml fel colur Calan Gaeaf neu affeithiwr gwisgoedd. Stonehenge – Heneb gynhanesyddol yn Lloegr, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a defodau hynafol. Goruchafiaeth – Cred neu arfer yn seiliedig ar afresymegol neusyniadau goruwchnaturiol, a gysylltir yn aml â llên gwerin Calan Gaeaf. 7>Gwrach y gors – Gwrach sy’n byw yn y gors, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a llenyddiaeth Gothig y De. Cleddyf – Arf â llafn hir, miniog, a ddefnyddir yn aml ar Galan Gaeaf- gwisgoedd ac addurniadau â thema. Syringe – Teclyn meddygol a ddefnyddir i chwistrellu hylifau i'r corff, a ddefnyddir yn aml fel prop Calan Gaeaf neu affeithiwr gwisgoedd. Sgrech – Sŵn uchel, tra uchel a gysylltir yn aml gydag ofn a braw, a ddefnyddir yn aml mewn adloniant ar thema Calan Gaeaf. Sgerbwd – Y fframwaith o esgyrn sy’n cynnal y corff, a ddefnyddir yn aml mewn addurniadau a gwisgoedd Calan Gaeaf. <9 Aberth – Offrwm a wneir i dduwdod neu fod goruwchnaturiol, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a defodau hynafol. Samhain – Gŵyl Geltaidd hynafol sy’n nodi diwedd tymor y cynhaeaf a dechrau’r gaeaf, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf. Slime – Sylwedd llithrig, gooey a ddefnyddir yn aml mewn adloniant ar thema Calan Gaeaf.
Samhain – Gŵyl baganaidd sy’n cael ei dathlu ar Hydref 31ain, rhagflaenydd Calan Gaeaf heddiw.
Bwgan brain – Ffigwr wedi’i wneud o wellt ac wedi’i wisgo mewn hen ddillad a ddefnyddir i dychryn adar i ffwrdd oddi wrth gnydau, sydd hefyd yn addurn Calan Gaeaf cyffredin.
Pryn copyn – Arachnid iasol wyth coes sy'n aml yn gysylltiedig ag efCalan Gaeaf.
Arswydus – Iasol, brawychus, neu frawychus, yn cael ei ddefnyddio’n aml i ddisgrifio awyrgylch Calan Gaeaf.
Sbwci – Drychineb ysbryd, yn aml yn cael ei ddarlunio fel ffigwr arnofiol wedi'i orchuddio â gwyn.
Sorcerer - Person sy'n ymarfer hud neu ddewiniaeth, sy'n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Sillafu – Caniad neu swyn hudolus a ddefnyddir i sicrhau’r effaith ddymunol, a welir yn aml mewn straeon a ffilmiau Calan Gaeaf.
Arswydus – Ofnus neu frawychus, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio addurniadau, gwisgoedd a straeon ar thema Calan Gaeaf.
Sinistr – Bygythiol neu fygythiol, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio delweddau a chymeriadau Calan Gaeaf.
Salem – Dinas ym Massachusetts sy'n enwog am ei threialon gwrachod ar ddiwedd y 1600au, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf.
Sgrech – Sŵn uchel, tra uchel a gysylltir yn aml ag ofn a braw, nodwedd gyffredin o ffilmiau arswyd Calan Gaeaf.
Shriek – Sain finiog, dyllog a gysylltir yn aml ag ofn a braw, sydd hefyd yn nodwedd gyffredin o ffilmiau arswyd Calan Gaeaf.
Llysnafedd – Sylwedd gooey, gludiog a welir yn aml mewn addurniadau a gwisgoedd Calan Gaeaf.
Penglog – Adeiledd esgyrnog pen, a ddefnyddir yn aml fel addurn Calan Gaeaf arswydus.
Scorpion – Arachnid gwenwynig gyda stinger ar ei gynffon, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf.
Cysgod – Ardal neu siâp tywyll a grëwyd gan wrthrych yn rhwystro golau, a ddefnyddir yn aml i greu delweddau Calan Gaeaf arswydus.
Sarff – Neidr neu ymlusgiad, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a’r ocwlt.
Pechod – Gweithred sy’n torri cyfraith grefyddol neu foesol, a gysylltir yn aml â themâu Calan Gaeaf o ddrygioni a themtasiwn.
>Aberth – Offrwm defodol o wrthrych neu fywoliaeth i bŵer uwch, a gysylltir yn aml â thraddodiadau Calan Gaeaf a phaganaidd.
Oeri asgwrn cefn – Yn hynod frawychus neu’n arswydus, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio Straeon, ffilmiau, a phrofiadau Calan Gaeaf.
Byd ysbryd - Teyrnas ysbrydion, ysbrydion, ac endidau anghorfforol eraill, sy'n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf a bywyd ar ôl marwolaeth.
Cysgodol – Tywyll a dirgel, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio delweddaeth a chymeriadau Calan Gaeaf.
Siap-shifter – Person neu greadur sy’n gallu newid siâp neu ffurf, yn aml gysylltiedig â Chalan Gaeaf a'r goruwchnaturiol.
Goruwchnaturiol – Y tu hwnt i deyrnas deddfau naturiol, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a’r paranormal.
Scuttle – Symud yn gyflym ac yn ffyrnig, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio symudiad pryfed cop a chreaduriaid iasol eraill sy'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Slasher – Is-genre o ffilmiau arswyd yn cynnwys llofrudd cyfresol sy'n defnyddio cyllell neu arf llafnog arall i lofruddio eu dioddefwyr yn greulon, sy'n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Sarcophagus – Arch garreg wedi'i haddurno'n aml â chynlluniau arswydus, a ddefnyddiwyd mewn claddedigaethau Eifftaidd hynafol ac weithiau'n cael ei defnyddio fel addurn Calan Gaeaf.
Satanic – Perthynol i Satan neu addoliad Satan, a gysylltir yn aml â Calan Gaeaf a delweddau demonig.
Chwarae Cysgod – Y grefft o greu delweddau drwy gastio cysgodion, a ddefnyddir yn aml i greu golygfeydd Calan Gaeaf arswydus.
Shipeshifting – Y gallu i newid siâp neu ffurf rhywun, yn aml yn gysylltiedig â Calan Gaeaf a'r goruwchnaturiol.
Lladd – Mae lladdanifeiliaid ar gyfer bwyd, yn aml yn gysylltiedig â Nos Galan Gaeaf a ffilmiau arswyd yn cynnwys llofruddiaethau erchyll.
Slenderman – Cymeriad goruwchnaturiol ffuglennol a gysylltir yn aml â straeon arswyd a memes Rhyngrwyd, a boblogeiddiwyd yn gynnar yn y 2010au.<8
Croen Nadroedd – Croen sied neidr, a ddefnyddir yn aml fel addurn Calan Gaeaf.
Niwl sbectrol – Sylwedd dirgel, tebyg i niwl a ddefnyddir yn aml i greu delweddau Calan Gaeaf arswydus.
Gorsedd y asgwrn cefn – Hynod o frawychus neu arswydus, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio profiadau a delweddau Calan Gaeaf.
Bwrdd ysbryd – Bwrdd a ddefnyddir i gyfathrebu ag ysbrydion, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf ac ysbrydegaeth.<8
Meddiant ysbryd – Y syniad o endid anffisegol yn cymryd rheolaeth o gorff person, yn aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf a ffilmiau arswyd.
Bwystfil cors – Anghenfil ffuglennol a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf, a ddarlunnir yn nodweddiadol fel creadur dynolaidd gyda chroen gwyrdd a chrafangau neu ddannedd mawr .
Danteithion melys – Candy a danteithion siwgraidd eraill yn cael eu rhoi allan yn aml ar Galan Gaeaf.
Sgorio – Llosgi neu serio, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio Calan Gaeaf delweddau yn cynnwys fflamaua thân.
Creaduriaid cysgodol – Bodau goruwchnaturiol sy’n ymddangos fel ffigurau tywyll, cysgodol, yn aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Sioc – Yn sydyn, syndod neu ofn annisgwyl, sy'n aml yn gysylltiedig â ffilmiau arswyd Calan Gaeaf a thai sy'n llawn ysbrydion.
Bwled arian – Bwled arian – bwled arian, a ddefnyddir yn aml mewn llên gwerin a straeon arswyd i ladd bleiddiaid a chreaduriaid goruwchnaturiol eraill .
Chwerthin sinistr – Chwerthin drwg-swnio’n cael ei ddefnyddio’n aml i greu awyrgylch arswydus mewn ffilmiau Calan Gaeaf a thai ysbrydion.
Allwedd sgerbwd – A allwedd sy'n gallu agor cloeon lluosog, sy'n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf a hen dai arswydus.
Penglog ac asgwrn croes – Symbol yn cynnwys penglog a dau asgwrn croes, yn aml yn gysylltiedig â delweddau môr-ladron a Chalan Gaeaf .
Ffilm Slasher – Ffilm arswyd genre sy'n cynnwys llofrudd sy'n defnyddio cyllell neu arf llafnog arall i lofruddio eu dioddefwyr yn greulon, sy'n aml yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Mwg a drychau – Tactegau twyllodrus neu rhithiol a ddefnyddir yn aml mewn sioeau hud a digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf.
Dwines – Dewines – dewines, a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a dewiniaeth.<8
Rhhwymo Sillafu – Cyfareddol neu gyfareddol, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio adloniant ar thema Calan Gaeaf.
Anifail ysbryd – Anifail sy’n cynrychioli ysbrydolrwydd person tywysydd neu warchodwr, sy'n aml yn gysylltiedig â thraddodiadau Calan Gaeaf a Brodorol America.
Stake – Darn o bren pigfain neu ddeunydd arall a ddefnyddir i ladd fampirod, a gysylltir yn aml â llên gwerin Calan Gaeaf a ffilmiau arswyd.
Noson serennog – Awyr dywyll y nos yn llawn sêr, a ddefnyddir yn aml fel cefndir neu thema Calan Gaeaf.
Rhyfedd – Anarferol neu od, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio digwyddiadau a chymeriadau ar thema Calan Gaeaf.
Stranger Things – Cyfres Netflix boblogaidd sy’n digwydd o amgylch Calan Gaeaf ac sy’n cynnwys creaduriaid goruwchnaturiol a hiraeth yr 80au.
Stygian – Tywyll neu dywyll, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio awyrgylch Calan Gaeaf.
Succubus – Cythraul benywaidd sy’n hudo dynion yn eu cwsg, sy’n aml yn gysylltiedig gyda delweddau Calan Gaeaf a demonic.
Goruwchnaturiol – Y tu hwnt i gyfreithiau natur neu wyddoniaeth, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio creaduriaid a ffenomenau Calan Gaeaf.
Synagog Satan – Ymadrodd a ddefnyddir yn y Beibl i ddisgrifio’r rhai sy’n addoli Satan, a gysylltir yn aml â Calan Gaeaf a delweddau demonig.
Screech – Sŵn tyllu uchel, a ddefnyddir yn aml i greu awyrgylch arswydus mewn adloniant ar thema Calan Gaeaf.<8
Sgerbwd – Y strwythur esgyrnog sy’n rhedeg i lawr y cefn, a ddefnyddir yn aml mewn addurniadau a gwisgoedd Calan Gaeaf.
Cysgod – Ardal dywyll neu siâp a gynhyrchir gan wrthrych yn rhwystro’r golau, a ddefnyddir yn aml mewn addurniadau a gwisgoedd Calan Gaeaf.
Bwgan brain - Mannequin wedi'i wneud i ymdebygu i berson, a ddefnyddir yn aml mewnAddurniadau Calan Gaeaf ac yn gysylltiedig â chynhaeaf yr hydref.
Arswydus – brawychus neu frawychus, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio adloniant ar thema Calan Gaeaf.
Melysion – Candy a danteithion llawn siwgr, yn aml yn cael eu dosbarthu ar Galan Gaeaf.
Gwe pry cop – Gwe wedi'i nyddu gan pry copyn, a ddefnyddir yn aml fel addurn Calan Gaeaf.
Scorpion – Arachnid gwenwynig a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a chreaduriaid arswydus.
Neidr – Ymlusgiad hir heb goesau a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a'r sarff yng Ngardd Eden.
Tymor y Wrach – Cân gan Donovan a gysylltir yn aml â Chalan Gaeaf a gwrthddiwylliant y 1960au.
Salem – Tref ym Massachusetts sy’n adnabyddus am Dreialon Gwrachod Salem.
Meddyliau Terfynol

Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r geiriau Calan Gaeaf perffaith gan ddechrau S yn y post hwn. Tan y tro nesaf diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.