ആരെങ്കിലും ശരീരഭാഷ കണ്ണട അഴിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും ശരീരഭാഷ കണ്ണട അഴിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Elmer Harper

ശരീര ഭാഷയിൽ, കണ്ണട അഴിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. കണ്ണടയുടെ തടസ്സം ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നത് പോലെ അത് വിശ്രമത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം. അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് മുഖം തുറക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാകാം.

നിശ്ചിതമായിരിക്കുകയോ സമയം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജനപ്രിയ (അറിയപ്പെടുന്ന) സ്വഭാവം കണ്ണട വൃത്തിയാക്കുകയോ തുടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം (അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ) ഉടനടി കാണുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലസതയോ മടിയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കേസിൽ നിശബ്ദത സുവർണ്ണമാണ്.

അത് അവരുടെ കണ്ണട വഴിയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

മൊത്തത്തിൽ, ഒരാളുടെ കണ്ണട അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്.

ആൾ എന്തിനാണ് കണ്ണട അഴിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സന്ദർഭം പോലെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, കണ്ണട അഴിച്ചുമാറ്റുന്ന വ്യക്തിയെ ശരിക്കും അളക്കാൻ നാം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അവർക്ക് മുമ്പുള്ളതോ പ്രവർത്തനത്തിന് മുമ്പോ വന്നതോ ആണ്. ആദ്യം കോൺടാക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം.

സന്ദർഭം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക

ശരീര ഭാഷയിലോ വാക്കേതര ആശയവിനിമയത്തിലോ സന്ദർഭം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

സന്ദർഭം ഒരു വ്യക്തി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ശാരീരിക ക്രമീകരണം, സാമൂഹിക ക്രമീകരണം, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ഉൾപ്പെടാംഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സന്ദർഭത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളുടെയും വാക്കേതര സൂചനകളുടെയും അർത്ഥത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും.

ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരഭാഷയോ വാക്കേതര ആശയവിനിമയമോ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു അടിസ്ഥാനരേഖ സ്ഥാപിക്കുക. ആ വ്യക്തി സാധാരണയായി എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനർത്ഥം, ആ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, വ്യക്തിയുടെ ഭാവം, മുഖഭാവം, മൊത്തത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യക്തിയുടെ ബേസ്‌ലൈനിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ശരീരഭാഷയും വാക്കേതര ആശയവിനിമയവും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സജ്ജരാകും.

ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ കണ്ണട ശരീരഭാഷ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രധാന 10 കാരണങ്ങൾ.

സന്ദർഭവും ആരെയെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ അവരുടെ കണ്ണടകൾ ന്യായമായ അളവിൽ അഴിച്ചതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

ഇതും കാണുക: നിങ്ങൾക്ക് ജന്മദിനാശംസ നേരുന്ന നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം?
 1. അവർ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേത്ര സമ്പർക്കം.
 2. അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 3. അവർ' കൂടുതൽ സമീപിക്കാവുന്നതായി തോന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 4. അവർ കൂടുതൽ ശക്തരായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 5. അവർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി കാണപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 6. അവർ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 7. അവർ കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 8. അവർ കൂടുതൽ കളിയായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. <10
 9. അവർ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുസെക്‌സിയർ.
 10. അവർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ട്.

ആളുകൾ കണ്ണട അഴിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റ് സാധാരണ കാരണങ്ങൾ.

ആരെങ്കിലും ഗ്ലാസുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റി കൈകളുടെ അറ്റത്ത് മുലകുടിക്കുന്നതോ ചവയ്ക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ശരീരഭാഷയെ ശമിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണ്. ശാന്തമാക്കുക എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വയം ശാന്തമാക്കുക എന്നാണ് (ബേബി പസിഫയർ എന്ന് കരുതുക)

ഇതും കാണുക: പിയിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രണയ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

സമാധാനപ്പെടുത്തൽ പെരുമാറ്റം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനോ ശാന്തമാക്കാനോ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സ്വയം തൊടുന്നതിനോ ഉരസുന്നതിനോ അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ തൊടുന്നതിനോ പിടിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള രൂപമെടുക്കാം.

ശരീര ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ വിദഗ്ധനായ ചേസ് ഹ്യൂസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസേർഷൻ എന്നത് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. .

ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

1. ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ശരീരഭാഷ എന്താണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്?

ഈ ചോദ്യത്തിന് കുറച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. സന്ദർഭമില്ലാതെ, സമഗ്രമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും. അവർ സുഖപ്രദമായ ഒരു ക്രമീകരണത്തിലാണെന്നും ഒരു മുൻനിരയിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും തോന്നുന്നത് പോലെ അത് വിശ്രമത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം. അവർ സ്വയം തുറന്നുകാട്ടുന്നതും തുറന്നുപറയുന്നതും പോലെ അത് ദുർബലതയുടെ ലക്ഷണമാകാം. കൂടാതെ, ഇത് അവരുടെ കണ്ണട വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം.

2. ഒരു സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്സംഭാഷണം?

സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ അവർ ആ വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ നന്നായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം കൂടുതൽ സമീപിക്കാവുന്നവരായി തോന്നാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നോ അർത്ഥമാക്കാം. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ കണ്ണട ഒരു ബാറ്റൺ ആയി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കാം.

3. ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിച്ചേക്കാവുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിച്ചേക്കാവുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ, അവർ കൂടുതൽ സമീപിക്കാവുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, അവർ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം , അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആളുകളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

4. കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?

ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയോ പരിഭ്രാന്തിയോ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, അവർക്ക് നേത്ര സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര സമ്പർക്കം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാകാം. രണ്ടാമതായി, അവരുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫിഡൽ ചെയ്യുന്നതോ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നതോ പോലെയുള്ള ചലനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. മൂന്നാമതായി, അവർ പതിവിലും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയോ ചെയ്യാം. അവസാനമായി, അവർ പതിവിലും കൂടുതൽ വിയർക്കുകയോ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുകയോ ചെയ്യാം.

5. എന്തൊക്കെയാണ്കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ശരീരഭാഷ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ?

ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരഭാഷയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

14>
 • കണ്ണട അവരുടെ കാഴ്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്
 • അവർ കണ്ണ് തിരുമ്മാൻ എടുത്തോ ഇല്ലയോ.
 • അതോ അവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന സൂചന നൽകാനല്ല അവരെ എടുത്തത്.
 • അവർ പോകാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന സൂചന നൽകാനാണോ അല്ലയോ.
 • എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചു തീർന്നുവെന്ന സൂചന നൽകാൻ അവർ അവരെ എടുത്തു.
 • എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനല്ല.
 • അവർ എവിടെയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വായനക്കണ്ണടയുണ്ട്.
 • 6. ആരെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണട അഴിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  മിക്കവാറും, ഗ്ലാസുകൾ അഴിച്ചുവെക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നാണ്. കാഴ്ച മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഗ്ലാസുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം മികച്ചതാണ് എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണട അഴിച്ചുമാറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട് - ഉദാഹരണത്തിന്, അവ വൃത്തിയാക്കാൻ - എന്നാൽ പൊതുവേ, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനി അവ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്.ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ.

  7. ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ കണ്ണട അഴിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ കണ്ണട അഴിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷേ അവൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ആംഗ്യമായി അവരുടെ കണ്ണടയും അഴിച്ചുമാറ്റുന്നു. സന്ദർഭവും മനസ്സിലാക്കലും ഇവിടെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

  സംഗ്രഹം

  ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ണട അഴിച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അനാദരവിന്റെയോ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയുടെയോ അടയാളമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി കൂടുതൽ സമീപിക്കാവുന്നതായി തോന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമിതമായ അസ്വസ്ഥതയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്. ഒരാളുടെ ശരീരഭാഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരീരഭാഷ വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ വായിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.