മുൻ കാമുകിമാർ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ബന്ധത്തിന് ശേഷം തിരികെ വരുമോ?

മുൻ കാമുകിമാർ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ബന്ധത്തിന് ശേഷം തിരികെ വരുമോ?
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങളുടെ മുൻ കാമുകി വീണ്ടും ഒരു ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൾ തിരികെ വരുമോ എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരയാവുന്ന ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു പഴയ കാമുകി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ബന്ധത്തിന് ശേഷം തിരികെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഉറപ്പില്ല. റീബൗണ്ട് ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്രസ്വകാലമോ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുൻ കാമുകി വിരസതയിൽ നിന്നോ അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, റീബൗണ്ട് ബന്ധം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, മുൻ കാമുകി തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ മുൻ തിരിച്ചുവരാനുള്ള 7 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

7 നിങ്ങളുടെ മുൻ തിരിച്ചുവരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ .
 • അവരുടെ നിലവിലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ആരെയെങ്കിലും വേണം.
 • അവർ ബോറടിക്കുകയും പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരാൻ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ സമയത്തിന്
 • ഇപ്പോഴും
 • തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മുൻ മടങ്ങിവരുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് തോന്നിയിരിക്കാംവേർപിരിയാനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ വികാരമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക. പകരമായി, നിങ്ങൾ നൽകിയ സഹവാസവും പിന്തുണയും അവർക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ബന്ധത്തിന് മറ്റൊരു അവസരം നൽകാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ അനുരഞ്ജനത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തിയുമായി തുറന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

  അവർ ഏകാന്തതയും കൂട്ടുകെട്ടും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

  ഒരുപക്ഷേ അവർ അവരുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി പങ്കിട്ട സഹവാസവും അടുപ്പവും അവർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ അവർ ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ സംസാരിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനും ആരെയെങ്കിലും തിരയുന്നുണ്ടാകാം. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, ഏകാന്തത ആളുകളെ അവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രേരകമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവൾ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൾക്ക് നിങ്ങളെ തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

  അവരുടെ നിലവിലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ആരെയെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ?

  അവരുടെ നിലവിലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ആരെയെങ്കിലും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ നല്ല അവസരമുണ്ട്.

  ഇതും കാണുക: നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും നോക്കുകയും അവർ ദൂരേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  അവർക്ക് ബോറാണ്, പുതിയ എന്തെങ്കിലും വേണം.

  നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ അടുപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിട്ടുപോയതിൽ തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

  കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒത്തുചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നതിൽ അവർക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ചതിൽ തങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുനിങ്ങൾക്ക് പോകാം. വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്.

  നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമയത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നും അവർ കാണണം.

  നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമയത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, ഒരു മുൻ വ്യക്തിയുമായി എന്തെങ്കിലും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മടങ്ങിവരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുക.

  അവർക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് വികാരങ്ങളുണ്ട്.

  നിങ്ങളുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയതിൽ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുന്ന പുതിയ വ്യക്തിയിൽ അവർ അതൃപ്തരായിരിക്കാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അവർ പരസ്പരം എത്രമാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേറിട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തി വീണ്ടും വരുകയും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

  അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

  പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

  എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചുവന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചുവരുമോ?

  ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ, വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. തിരിച്ചുവരവുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. സത്യം മിക്കവാറും എവിടെയോ ആയിരിക്കുംമിഡിൽ.

  റീബൗണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ തന്ത്രപരമായേക്കാം, ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മുൻ വ്യക്തിയെ മറികടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു റീബൗണ്ടിലൂടെ വീണ്ടും ഒത്തുചേരാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി തുറന്നമായും സത്യസന്ധമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

  എത്ര കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ഒരു മുൻ തിരിച്ചുവരവ്?

  ഒരു റീബൗണ്ടിന് ശേഷം എത്ര കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു മുൻ തിരിച്ചുവരുന്നത്? ഒരു വേർപിരിയൽ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരാൾക്ക് ശരാശരി മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വ്യക്തിയെയും ബന്ധത്തിന്റെ തീവ്രതയെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അവർ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിനാലാകാം.

  റീബൗണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

  നിങ്ങൾ ഒരാളുമായി വേർപിരിയുമ്പോൾ, പുതിയ ഒരാളുമായി ഉടനടി ഡേറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻ ജീവിയുമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രണയത്തിലാണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

  ഇതിനെ റീബൗണ്ട് ബന്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി വേർപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരാളുമായി ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീബൗണ്ട് ബന്ധം. ഇത് വേർപിരിയലിൽ നിന്ന് കരകയറാനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാകാം.

  നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേർപിരിയൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉറപ്പാക്കണം.റീബൗണ്ട് ചെയ്യണോ?

  റീബൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ മുൻ കാമുകിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം, റീബൗണ്ട് ബന്ധം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവളുടെ മുൻ ബന്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം തിരികെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

  രണ്ടാമത്, റീബൗണ്ട് ബന്ധം വിജയിച്ചാലും, അത് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നേക്കാം. കാരണം, റീബൗണ്ടിംഗ് പങ്കാളി പലപ്പോഴും ഡംപിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നില്ല, അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഡംപി നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

  അവസാനം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻകാലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൾ ഒടുവിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നേക്കാം. . അവർക്ക് വേദനയോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ദേഷ്യമോ തോന്നിയേക്കാം. സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾ ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് അവർക്ക് ആശ്വാസം തോന്നിയേക്കാം. ആത്യന്തികമായി, ഡംപർമാർ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം അവർ വലിച്ചെറിയുന്ന വ്യക്തി അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിലും.

  അവസാന ചിന്തകൾ

  മുൻ കാമുകിമാർ ഒരു റീബൗണ്ട് ബന്ധത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിവരുന്നത് സാധാരണമാണോ? ഇതൊരു പഴക്കമുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഉത്തരം അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലർ തിരിച്ചുവരും, മറ്റുള്ളവർ വരില്ല. ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയതിന് നന്ദി. അടുത്ത തവണ വരെ.

  ഇതും കാണുക: 96 ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ S-ൽ ആരംഭിക്കുന്നു (നിർവചനത്തോടെ)  Elmer Harper
  Elmer Harper
  എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.