ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (വിരലുകളുടെ ഇന്റർലോക്ക്)

ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (വിരലുകളുടെ ഇന്റർലോക്ക്)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അപ്പോൾ ഒരാൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണോ? ശരി, പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും അവനുമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ആംഗ്യമാണ്. ഇത് വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, ഒപ്പം വിരലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവമായിരിക്കും. ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ, അത് പല കാര്യങ്ങളും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങളെ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ആൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കും. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കൈ ഞെരുക്കുമ്പോൾ, സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. പൊതുസ്ഥലത്ത് കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുമായി കൈകോർക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മധുരവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ നിമിഷമായിരിക്കും.

സന്ദർഭം എന്താണ്, കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ വിവരിക്കാൻ ശരീരഭാഷ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് സന്ദർഭം. ആ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കേതര സംഭാഷണങ്ങളുടെ സന്ദർഭം പ്രധാനമാണ്. സന്ദർഭം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവൻ ആരാണെന്നോ അവനു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല.

ഇതും കാണുക: ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം (മനസ്സ് നിയന്ത്രണം)

നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത്നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടും എന്താണെന്നും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നും ഓർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്.

ഇതും കാണുക: ഒരു മനുഷ്യൻ വൈകാരികമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ (വ്യക്തമായ അടയാളം)

നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതാപരമായ ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ ഇത് നൽകും. അവൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വസ്തുതകളാണിത്.

അടുത്തതായി, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈ ആദ്യം പിടിക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ച് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

<2 ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുന്നതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആകർഷകനാണ്.
 • അവൻ സംരക്ഷകനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 • അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.
 • അവൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 • അവൻ നിങ്ങളോട് തന്റെ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
 • അവൻ നിങ്ങളെ ആകർഷകമായി കാണുന്നു.

  ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ഇതാണ്: അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നിങ്ങളെ ആകർഷകമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ്. ഈ രീതിയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ മറ്റ് അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പരിശോധിക്കുക.

  അവൻ സംരക്ഷകനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

  ചിലപ്പോൾ, ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കും അവൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വഴക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ചെയ്യും.

  അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

  ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളപ്പോൾ അവൻ അത് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ അകറ്റാനോ ശ്രദ്ധ നേടാനോ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈനിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചുറ്റുപാടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.

  അവൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

  നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാലോ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലോ ആകാം.

  അവൻ നിങ്ങളോട് തന്റെ വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു.

  സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ പിടിക്കുക എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴോ. അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുനൽകാൻ ഒരു വ്യക്തി പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യും. അവൻ തന്റെ വിരൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നു എന്നാണ്.

  കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് നല്ല പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സൂചകമാണ്, നിങ്ങൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ്. അടുത്തതായി, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

  പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ.

  ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൈയിൽ പിടിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ?

  ആരുമില്ല എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റൊരാൾ തങ്ങളുടെ കൈയിൽ പിടിക്കുന്നതിന്റെ വികാരം ചില ആളുകൾ ആസ്വദിച്ചേക്കാം, കാരണം അത് വാത്സല്യത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും പ്രകടനമായിരിക്കും. കൂടാതെ, കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനോ കരുതുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണാവുന്നതാണ്. ആത്യന്തികമായി, അത് വ്യക്തിയെയും സാഹചര്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  കൈകൾ പിടിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണോ?

  വ്യത്യസ്‌ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും ഉത്തരമില്ല. . ചിലർക്ക്, കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയോ സൗഹൃദത്തിന്റെയോ ലളിതമായ ആംഗ്യമായിരിക്കാംമറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹത്തെ അർത്ഥമാക്കാം. എല്ലാം കൈകോർത്ത് പിടിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളുടെ സന്ദർഭത്തെയും ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

  കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

  ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കൈകോർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുമായി കൈകോർത്ത് പിടിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെന്ന് പൊതുവെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുമായോ കുടുംബാംഗവുമായോ കൈകൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് റൊമാന്റിക് ഒന്നും അർത്ഥമാക്കണമെന്നില്ല. ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, സുഹൃത്തുക്കളോ പരിചയക്കാരോ സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളമായി കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്. അതിനാൽ, ആത്യന്തികമായി, കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ കൈകൾ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

  ആൺകുട്ടികൾ കൈകൾ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി തോന്നും. അവർ കൂടെയുള്ള വ്യക്തി. നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും അവരുമായി അടുത്തിടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു. കൈകൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ്, മാത്രമല്ല മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും.

  കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് ആകർഷണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ?

  ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും ഉത്തരം ഇല്ല കൈകൾ പിടിക്കുന്നതിനെ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ചില ആളുകൾക്ക്, അത് സൗഹൃദത്തിന്റെയോ ആശ്വാസത്തിന്റെയോ അടയാളമായിരിക്കാം,മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആംഗ്യമായിരിക്കും. ആത്യന്തികമായി, കൈകൾ പിടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയൂ.

  കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് ഫ്ലർട്ടിംഗാണോ?

  കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലർട്ടിംഗായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. സാഹചര്യത്തിന്റെ. ഫ്ലർട്ടിംഗിൽ സാധാരണയായി മറ്റ് ശരീര ഭാഷാ സൂചനകളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, ദീർഘനേരം കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കുക, അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുക

  അവസാന ചിന്തകൾ.

  അത് എപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഒരു പയ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, എന്നാൽ പ്രധാനമായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സുഖം തോന്നുകയും അവൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു നല്ല ശരീരഭാഷാ സൂചകമായും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒന്നായും കാണുന്നു. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.