ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയും അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ "ബൂ" എന്നതിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റിൽ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച 5 അർത്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, അത് പലപ്പോഴും അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അവൾ നിങ്ങളോട് ഉല്ലസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ അവൾ വെള്ളത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കാം. ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ കാര്യങ്ങൾ കളിയായും അശ്രദ്ധമായും നിലനിർത്താൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കാം.

ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സന്ദർഭം പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സന്ദർഭം? നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ്, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത് പറഞ്ഞാൽ, അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, അവൾ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയും മറ്റാരെയെങ്കിലും "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് സൗഹൃദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.

5 കാരണങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  1. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.
  2. അവൾ നിങ്ങളോട് കളിക്കുകയാണ്.
  3. അവൾ നിങ്ങളോട് കളിക്കുകയാണ്.
  4. 3>
  5. സൗഹൃദത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി അവൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

1. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

ആയിമേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ അവൾ നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവളുമായി തനിച്ചായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന ശക്തമായ സൂചനയാണ്. അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലർട്ടിംഗ് പോലുള്ള മറ്റ് സൂചനകളും ഉണ്ടാകും. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

2. അവൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണ്.

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, അവൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം - അതായത് നിങ്ങളെ കളിയാക്കുക. ചില പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായി തോന്നുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ അവൾക്ക് അല്ല. അവൾ വെറുതെ കുഴങ്ങുകയാണ്. അവൾ മറ്റുള്ളവരെ "ബൂ" എന്നും വിളിക്കുമോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.

ഇതും കാണുക: ഒരു ക്ലാസ്സി മനുഷ്യന്റെ (ക്ലാസി ജെന്റിൽമാൻ) വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

3. അവൾ സൗഹൃദത്തിലാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിളിപ്പേര് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരുപക്ഷേ അവൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവളുടെ സൗഹൃദം കാണിക്കാനുള്ള വഴിയായിരിക്കാം. "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിർത്താൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുക.

4. നിങ്ങൾ സുന്ദരനാണെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു.

നിങ്ങൾ "ഫ്രണ്ട്സ് സോണിൽ" ആണെങ്കിൽ അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ സുന്ദരനാണെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു. ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

5. സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ചിലതിൽ അവൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

അർബൻ നിഘണ്ടു ബൂ പ്രകാരം അർത്ഥമാക്കുന്നത്:

“നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. ആരോ ഒരാൾനിങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ഉണ്ട്, വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരാൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ. നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ.

അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, അവൾ നിങ്ങളെ ചങ്ങാതി മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൂടുതൽ പ്രണയബന്ധത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അവൾ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയോ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

അടുത്തതായി, "ബൂ" എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിച്ചാലോ?

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. അവൾ ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നിങ്ങളെ ഒരു സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കിയേക്കാം. അവൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അവളോട് ചോദിക്കാം. പൊതുവേ, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിച്ചാലോ?

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അവളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ അവളെ അങ്ങനെ കാണാത്തതിനാൽ നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിർത്താൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുക.

നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിച്ചാലോ?

നിങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൾ സൗഹൃദപരമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളോട് വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ഇതും കാണുക: ഇയിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രണയ വാക്കുകൾ

നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിച്ചാലോ?

നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്,നിങ്ങൾ ആകർഷകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനാണെന്ന് കരുതുന്നു.

നിങ്ങൾ വിവാഹിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിച്ചാലോ?

അവൾ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹപൂർവ്വം വിളിപ്പേര് വിളിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പദമായിരിക്കാം.

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടി നൽകണം?

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, "എനിക്കും നിന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ്" അല്ലെങ്കിൽ "നീ എന്റെ ബൂ ആണ്" എന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുമായി ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, "എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അവഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല" എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ശൃംഗാരം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: “നിങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഡേറ്റിംഗിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു?"

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല ലക്ഷണമാണോ?

അതെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാകണമെങ്കിൽ. നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ അവൾ നിങ്ങളോട് "ബൂ" എന്ന പുതിയ പേര് വിളിക്കാൻ മതിയെന്ന് അവൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് സോൺഡ് ആണോ?

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം അവൾ നിങ്ങളെ ഒരു സുഹൃത്തായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. അവൾ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങളുമായി പ്രണയബന്ധത്തിലേർപ്പെടാനോ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച ധാരണ ലഭിക്കാൻ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക.

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ വാചകത്തിലൂടെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും ഉത്തരം ഇല്ലകാരണം അത് പെൺകുട്ടിയെയും സന്ദർഭത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവേ, ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ വാചകത്തിലൂടെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു റൊമാന്റിക് പങ്കാളിയായി അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം, ബൂ എന്ന പദം പലപ്പോഴും ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ വാചകത്തിലൂടെ ബൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും ഒരു പ്രണയബന്ധം പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്.

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബൂ എന്ന പദം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ?

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ “ബൂ” എന്ന പദം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരാളെക്കുറിച്ചോ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, "അവൾ ഒരു ബൂ ആണ്" എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം.

"ബൂ" എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്?

"ബൂ" എന്ന വാക്ക് "ബാഡി" എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് അർത്ഥമാക്കാം, എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി ഒരാളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കാമുകിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ "ബൂ" എന്ന് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ വിളിപ്പേരായും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.