ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ കാമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശരീരഭാഷ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ കാമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശരീരഭാഷ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൊതിക്കുന്നു എന്നതിന് ചില സൂചനകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാമം എന്താണെന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടായേക്കാം.

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഇടം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ കൊതിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അടയാളം, അവൻ നിരന്തരം നിങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കൈയിലോ പുറകിലോ, അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഇവയെല്ലാം സന്ദർഭോചിതമായ ആംഗ്യങ്ങളും സൂചനകളുമാണ്.

കാമം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം?

കാമം ശക്തമായ ലൈംഗികാഭിലാഷത്തിന്റെ ഒരു വികാരമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ശക്തമായ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. കാമത്തിന് അത് സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ച് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അനുഭവം ആകാം.

കാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മൂന്ന് ലളിതമായ വഴികളുണ്ട്:

 • ആകർഷകമായ ഒരു വ്യക്തിയോടോ വസ്തുവിനോടോ ഉള്ള ശാരീരിക പ്രതികരണം സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ശാരീരികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല, അവർ അങ്ങനെയാണ്ലഭ്യമല്ല (ഉദാ. അവർ ഇതിനകം ഒരു ബന്ധത്തിലാണ്), അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രതികരണം നിരാശയോ നീരസമോ ആയി മാറിയേക്കാം. നേരെമറിച്ച്, നമ്മൾ വൈകാരികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ (ഉദാ. ഒരു സുഹൃത്ത്), അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം പോസിറ്റീവും അടുപ്പത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.

  അടുത്തതായി, ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ കൊതിക്കുന്ന 9 വ്യത്യസ്ത അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

  9 വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ കൊതിക്കും

  1. അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം തുറിച്ചുനോക്കുന്നു.
  2. അവൻ
  3. നിങ്ങളുടെ നോക്കുമ്പോൾ
 • നോക്കുമ്പോൾ
 • >>> നിങ്ങളോട്.
 • സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കും.
 • അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിക്കും. ശരീരം തുറക്കുന്നു.
 • അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം തുറിച്ചുനോക്കുന്നു.

  ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. ശരീരഭാഷാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ, അവർ അവരെ കൂടുതൽ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും അത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം അത്.

  അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ നക്കും.

  എപ്പോൾഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ നക്കുന്നു, ഇത് അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെയും ഉറപ്പായ അടയാളമാണ്. നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ താൽപ്പര്യം അളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ക്യൂയാണിത്. നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചുണ്ടുകൾ നക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്കും അവനോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നീക്കം നടത്താനും കാര്യങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാണാനും ഭയപ്പെടരുത്!

  അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ മിന്നിമറയുന്നില്ല.

  ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളപ്പോൾ, അവൻ സാധാരണയായി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാനും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ മിന്നിമറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. അവൻ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് 3 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ - ചുവടെയുള്ള അവന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികാസവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

  സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു.

  സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെ കൊതിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ശരീരഭാഷയുടെ അടയാളമായിരിക്കാം ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ അവന്റെ കൈയിൽ തൊടുക പോലും ചെയ്യാം.

  നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു.

  ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുകയും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയാണ്. അവൻ നേത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം - അവൻ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ അവന്റെ മനോഹാരിത ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കാം.

  അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിക്കും.

  ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളെ വികസിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നോക്കുമ്പോൾ, അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ നേരെ ചായുക, കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, പുഞ്ചിരിക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റ് ശരീര ഭാഷാ സൂചനകളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവനിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ നോട്ടം തിരിച്ചുവിട്ട് അവൻ നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

  നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുന്നു.

  നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ നിരന്തരം സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. അവൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുടി തേച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കൈയിലോ കാലിലോ തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്.

  നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ പാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

  നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ കാലുകൾ നിങ്ങളുടെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അടയാളമാണിത്. അവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, സൂചന എടുത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാലുകൾ എപ്പോഴും അവർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടും.

  അടുത്തതായി നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

  പതിവ് ചോദിക്കുന്നത്ചോദ്യങ്ങൾ

  ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയിൽ ആകൃഷ്ടനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

  ശരീര ഭാഷയിലൂടെ ഒരു ആൺകുട്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. അവൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും നേത്ര സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഒരു നല്ല അടയാളമാണ്. അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ചായുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ, അത് അയാൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു സൂചകമാണ്. കൂടാതെ, അവൻ നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ സ്പർശിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുടി ചീകുകയോ ചെയ്താൽ, അവ രണ്ടും അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ശാരീരിക സൂചനകളാണ്.

  ഇതും കാണുക: ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായി ശൃംഗരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. (സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുക)

  നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാമിക്കുകയും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാമോ?

  ഒരാളോട് വൈകാരികമായി അടുപ്പം തോന്നാതെ തന്നെ ശാരീരികമായ ആഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നന്നായി അറിയുന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രയാസകരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ശാരീരിക സുഖം തേടുകയും ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിക്കാം. ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനും ലൈംഗികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി സൗഹൃദത്തിന്റെയോ കരുതലിന്റെയോ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിലേക്ക് ശാരീരികമായി വലിച്ചെറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

  കാമം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വികാരമാണോ?

  കാമം ഒരു സമ്മതത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വികാരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം ആഴത്തിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. കാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വരുമ്പോൾ, അത് പോലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാംവിശ്വാസവഞ്ചന, ലൈംഗിക ആസക്തി, അക്രമം.

  ഇതും കാണുക: ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മൗത്ത് (പൂർണ്ണമായ ഗൈഡ്)

  അവസാന ചിന്തകൾ

  ഒരു പുരുഷന് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ ശരീരഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സാധാരണയായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിരവധി ശരീരഭാഷാ സൂചനകളുടെ സംയോജനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാമം ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിലും, ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളിൽ അത് പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. മുകളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയ്ക്കായി ശരീരഭാഷാ പ്രണയ സിഗ്നലുകൾ സ്ത്രീ (നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം) വായിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.