जेव्हा एखादी मुलगी तुम्हाला स्पर्श करत राहते तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो (शारीरिक भाषा)

जेव्हा एखादी मुलगी तुम्हाला स्पर्श करत राहते तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो (शारीरिक भाषा)
Elmer Harper

सामग्री सारणी

म्हणून एखाद्या मुलीने तुम्हाला स्पर्श केला आहे किंवा सतत स्पर्श करत आहे पण तुम्हाला त्याचा अर्थ माहित नाही. जर असे असेल तर तुम्ही हे शोधण्यासाठी योग्य ठिकाणी आला आहात.

जेव्हा एखादी मुलगी तुम्हाला स्पर्श करते, याचा अर्थ असा होतो की त्यांना तुमच्या सभोवताली आरामदायक वाटते आणि कदाचित ती तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे. तुमचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांना कदाचित ओळखीची भावना निर्माण करायची असेल. ते तुम्हाला कोठे स्पर्श करत आहेत यावर देखील अवलंबून आहे. जर ते तुमच्या खांद्यावर असेल, तरीही ते तुम्हाला मित्र म्हणून पाहतात. पण जर ते तुम्हाला अधिक जिव्हाळ्याच्या क्षेत्रात स्पर्श करत असतील, तर त्यांना फक्त मैत्रीपेक्षा जास्त काही हवे आहे.

हे देखील पहा: फायद्यांसोबत तुमचे मित्र कसे बनवायचे. (FWB)

जेव्हा एखादी मुलगी तुम्हाला स्पर्श करते तेव्हा हे एक सकारात्मक चिन्ह असते, जोपर्यंत तुम्हाला ते आवडत नाही. तसे असल्यास, तिला पुन्हा स्पर्श न करण्यास सांगा. त्यात काहीही चुकीचे नाही.

पुढे आम्ही 5 कारणे बघू की एखादी मुलगी तुम्हाला का स्पर्श करत राहते.

5 कारणे एक मुलगी तुम्हाला स्पर्श करत राहते.

  1. ती तुमच्याशी फ्लर्ट करत आहे.
  2. ती तुम्हाला अस्वस्थ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  3. >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5> तिचे हात स्वतःकडे कसे ठेवावे हे तिला कळत नाही.
  4. तिला कंटाळा आला आहे आणि काहीतरी करायचे आहे.

याचा अर्थ ती तुमच्याशी फ्लर्ट करत आहे का? (चांगले चिन्ह)

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, जर एखाद्या मुलीने तुम्हाला खूप स्पर्श केला तर ती फ्लर्ट करत असल्याचे लक्षण आहे. तुम्हाला तिच्यामध्ये स्वारस्य असल्यास, परत फ्लर्ट करण्याचा प्रयत्न करा आणि ती कशी प्रतिसाद देते ते पहा.

याचा अर्थ ती तुम्हाला अनुभव देण्याचा प्रयत्न करत आहे का?अस्वस्थ? (रब)

तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे आणि ती तुमचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे हे चिन्ह म्हणून त्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. तुम्हाला तिच्या स्पर्शाने अस्वस्थ वाटत असल्यास, तुम्ही सूक्ष्मपणे दूर जाण्याचा प्रयत्न करू शकता किंवा तुम्हाला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट करू शकता. ती तुम्हाला अस्वस्थ करत आहे हे तुम्ही स्पष्ट करूनही ती करत राहिल्यास, इतरांना अस्वस्थ वाटण्यापासून तिला आनंद आणि सामर्थ्याची जाणीव होऊ शकते.

याचा अर्थ ती तुमच्याकडून काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? (मैत्रीपूर्ण)

कदाचित ती तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा ती तुमच्याशी फ्लर्ट करत असेल. हे फक्त एक मैत्रीपूर्ण हावभाव असू शकते. नातेसंबंधाच्या बाबतीत किंवा रात्रीच्या वेळी तिला तुमच्याकडून अधिक हवे असेल कदाचित तिला असे वाटते की जर ती तुमच्याशी हळवी आणि नखरा करत असेल तर तुम्ही ड्रिंक्स खरेदी करणार आहात. हे सर्व त्यावेळच्या तुमच्या विशिष्ट परिस्थितीवर आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.

याचा अर्थ तिला स्वतःकडे हात कसे ठेवायचे हे माहित नाही का? (चिडवणे)

याचा अर्थ असा होऊ शकतो की ती तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे आणि तुमच्याशी इश्कबाज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर तुम्हाला तिच्या स्पर्शाने अस्वस्थ वाटत असेल, तर तुम्ही तिला नेहमी नम्रपणे थांबायला सांगू शकता. ती सर्वांसोबत अशी असू शकते आणि काही लोकांना इतरांच्या वैयक्तिक जागेच्या सीमा समजत नाहीत त्याप्रमाणे तिला स्वतःकडे हात ठेवणे कठीण जाते. मी सुचवेन की ती इतर लोकांभोवती कशी वागते आणि तिने त्यांना तितकेच स्पर्श केले तर ते पहातुम्ही.

याचा अर्थ ती कंटाळली आहे आणि काहीतरी करायला शोधत आहे का? (Vibe)

कदाचित ती कंटाळली असेल आणि काहीतरी करायचे शोधत असेल किंवा कदाचित तिला तुमच्यामध्ये रस असेल आणि तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असेल. काहीवेळा जेव्हा एखादी मुलगी तुम्हाला खूप स्पर्श करते तेव्हा ते खेळकर पद्धतीने केले जाऊ शकते, तिला कंटाळवाणे वाटण्यापासून रोखण्यासाठी स्वतःचे मनोरंजन करण्याचा एक मार्ग. जर ती तुम्हाला सतत स्पर्श करत असेल, तर तिच्याशी बोलणे आणि तिचे हेतू काय आहेत ते पाहणे चांगले.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

ती फक्त तुम्हाला खूप स्पर्श करते की ती सगळ्यांना स्पर्श करते?

तिने तुम्हाला जितका स्पर्श केला तितकाच ती त्यांना स्पर्श करते की नाही हे पाहण्यासाठी तुम्ही तिची वागणूक पाहण्याचा प्रयत्न करू शकता. जर ती तुम्हाला खूप स्पर्श करत असेल, तर ती तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे आणि तिला स्वारस्य असलेले सूक्ष्म शारीरिक संकेत पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जर एखादी स्त्री तुमच्या हाताला स्पर्श करते तर ती फ्लर्ट करते का? (आकर्षण)

काही लोक असे म्हणू शकतात की एखादी स्त्री तुमच्या हाताला स्पर्श करते तर ती नक्कीच फ्लर्ट करते, परंतु ती असे का करू शकते याची इतर कारणे असू शकतात. कदाचित ती फक्त मैत्रीपूर्ण आहे किंवा तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहे. इतर गोष्टींकडे लक्ष द्या उदाहरणार्थ, ती तिच्या केसांशी खेळते का? जेव्हा ती तुमच्या हाताला स्पर्श करते तेव्हा ती तुमच्या जवळ उभी असते का? तुमच्याशी संभाषण करताना ती तुमच्याशी जास्त डोळा मारते का? या इतर देहबोली चिन्हांसह हाताचा स्पर्श निश्चितपणे सूचित करेल की ती तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे.

कायजेव्हा ती तुम्हाला स्पर्श करते तेव्हा ती थोडीशी मागे किंवा पुढे झुकत असेल तर याचा अर्थ असा होतो का?

तुमच्याशी संभाषण करताना एखादी मुलगी पुढे झुकत असेल आणि तिच्यामध्ये शरीराचा संपर्क, हाताचा किंवा गुडघ्याचा स्पर्श किंवा खांद्यावर हलकीशी धक्का बसण्याची अतिरिक्त उपस्थिती असेल, तर हे सामान्यतः सकारात्मक चिन्ह म्हणून पाहिले जाते आणि ते तुम्हाला आकर्षित करण्याचे चिन्ह देखील आहे. पुढे झुकणे हा ते तुमच्याकडे लक्ष देत आहेत आणि तुम्हाला काय म्हणायचे आहे त्यात रस आहे हे दाखविण्याचा एक गैर-मौखिक मार्ग आहे. दुसरीकडे, जर संभाषणात कोणीतरी मागे झुकत असेल तर ते सहसा तुमच्यासाठी अधिक नकारात्मक प्रतिसाद दर्शवते. जेव्हा आपला मेंदू एखाद्या अप्रिय गोष्टीपासून अवचेतनपणे स्वतःला दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा आपण मागे झुकतो परंतु हे गोंधळात टाकणारे शारीरिक भाषेचे संकेत आहेत कारण ते आपल्याला स्पर्श करत आहेत याचा अर्थ असा होऊ शकतो की ते अद्याप आपल्याशी पूर्णपणे आरामदायक नसतानाही मैत्रीपूर्ण राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

हे देखील पहा: तुमचा अपमान करणाऱ्या मित्रांशी कसे वागावे?

शरीर भाषा म्हणजे काय आणि आपण ते कसे समजू शकतो अशा प्रकारचे शारीरिक वर्तन कसे समजू शकतो अशा शारीरिक संप्रेषणाच्या स्वरुपात. संदेश देण्यासाठी जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि शरीराची मुद्रा वापरली जातात. याचा उपयोग भावना, हेतू आणि भावना यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

आम्ही शरीराची भाषा दोन प्रकारे समजू शकतो: जाणीवपूर्वक जागरूकता आणि बेशुद्ध संकेतांद्वारे. जेव्हा आपण एखाद्याच्या देहबोलीबद्दल जाणीवपूर्वक जागरूक असतो, तेव्हा आपण करू शकतोत्यांच्या वर्तनाचा अर्थ लावा. उदाहरणार्थ, जर कोणी आमच्याशी बोलत असताना त्यांचे हात ओलांडले तर आम्ही त्याचा अर्थ लावू शकतो की त्यांना बंद किंवा बचावात्मक वाटत आहे. तथापि, जर आपण एखाद्याच्या देहबोलीबद्दल जाणीवपूर्वक जागरूक नसलो, तरीही आपण त्यांना कसे वाटत आहे याबद्दल माहिती प्रदान करणारे सूक्ष्म संकेत घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्याचे विद्यार्थी जेव्हा आपल्याला पाहतात तेव्हा ते वाढतात, तर ते आपल्याकडे आकर्षित झाल्याचा संकेत असू शकतो. तुम्ही देहबोलीबद्दल अधिक वाचू शकता शरीर भाषा कशी वाचावी & गैर-मौखिक संकेत (योग्य मार्ग)

अंतिम विचार

जर एखादी मुलगी तुम्हाला वारंवार स्पर्श करत असेल, तर तिला फक्त मैत्रीपेक्षा जास्त काही हवे आहे. तिची देहबोली सूचित करते की तिला तुमच्या जवळ असणे आवश्यक आहे. तुम्हाला तिच्या प्रेमाला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे ठरवावे लागेल. तुम्हाला खालील पोस्ट स्वारस्यपूर्ण वाटू शकते जेव्हा एखादी मुलगी तुमच्या केसांना स्पर्श करते तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो (संपूर्ण तथ्ये)
Elmer Harper
Elmer Harper
जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.