ശരീരഭാഷ സ്പർശിക്കുന്ന മുടി (ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണ്?)

ശരീരഭാഷ സ്പർശിക്കുന്ന മുടി (ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണ്?)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ശരീരഭാഷയിൽ സ്പർശിക്കുന്ന രോമങ്ങൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ ശാരീരിക അടയാളമാണ്. ഇത് സ്വയം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം.

മുടി തൊടുന്നത് കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ രൂപം നൽകി സ്വയം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കഴിവും ഉള്ളവരാക്കാനുള്ള ശ്രമമായി കാണാം. പരിഭ്രാന്തിയോ ഉത്കണ്ഠയോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ സ്വയം ശാന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമമായും ഇതിനെ കാണാം.

മുടിയിൽ തൊടുന്നത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപബോധമനസ്സാണ്. അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നുമ്പോഴോ ആരെങ്കിലും അവരുടെ മുടിയിൽ സ്പർശിച്ചേക്കാം. പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ ആരെയെങ്കിലും ആകർഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തലമുടിയിൽ തൊടുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, ഇത് സ്വയം ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഒരു ആംഗ്യമാണ്.

മുടി ചുഴറ്റുക, തലമുടി ഇളക്കുക, മുലകുടിക്കുക എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ മുടി, തലമുടി ചുഴറ്റുക, ആകർഷണീയതയ്ക്കായി മുടിയിൽ കളിക്കുക, മുടിയിൽ വിരലുകൾ ഓടിക്കുക.

സ്ത്രീകൾ ദിവസത്തിൽ പലതവണ മുടിയിൽ തൊടുന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമായി കാണാം.

ഒരാൾ അവരുടെ മുടിയിൽ തൊടുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ 5 നോക്കും.

ആരെങ്കിലും അവരുടെ മുടിയിൽ തൊടാനുള്ള പ്രധാന 5 കാരണങ്ങൾ.

 1. അവർ സ്പർശിച്ചേക്കാം. അവരുടെ മുടി ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ.
 2. അവർ മുടിയിൽ കളിക്കുകയായിരിക്കാം കാരണം അവർപരിഭ്രാന്തി.
 3. അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ അവർ മുടി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
 4. അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മുടിയിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്തിനെയോ കുറിച്ച്.
 5. അവർ വിരസത കാരണം മുടി ചുഴറ്റിയേക്കാം.

1. അവർ തങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ തൊടുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ.

ഒരു സ്‌ത്രീ ആരെയെങ്കിലും ശൃംഗരിക്കാനോ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ മുടിയിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രസന്നത കാണിക്കും. ഫ്ലർട്ടിംഗിന്റെ ഈ ആംഗ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മറ്റ് ശരീര ഭാഷാ സൂചനകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും.

ഇതും കാണുക: ഒരു സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റിനെ തിരിയുന്നതെന്താണ്

2. അവർ പരിഭ്രാന്തരായതിനാൽ അവർ മുടിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പരിഭ്രാന്തി കാരണം അവരുടെ മുടിയിൽ കളിച്ചേക്കാം. ഇതിനെ ശരീരഭാഷയിൽ ശാന്തമാക്കുന്ന പെരുമാറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തിയിലാണെങ്കിൽ, അവർ മുടിയിൽ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച നിമിഷം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ഉള്ള സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ വായിക്കാം (ശരിയായ വഴി)

3. പരിശോധിക്കുക. അവർ അവരുടെ തലമുടി ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് അസ്വാസ്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ.

വ്യക്തി അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതിനാൽ അവരുടെ മുടി ക്രമീകരിക്കുകയോ മുഖത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ഇത് ലളിതമായിരിക്കാം. ഒരിക്കൽ മാത്രം അവർ മുടി ചലിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

4. അവർ ആകാംഅവർ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ തലമുടിയിൽ വിരലുകൾ ഓടിക്കുന്നു.

ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ചിലപ്പോൾ മുടി കുടിക്കും, ടിങ്കർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യും. ഇതൊരു ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ചലനമാണ്, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചുറ്റും വളരെക്കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അവർ ജോലിസ്ഥലത്താണോ, സ്‌കൂളിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക.

5. അവർ വിരസത കാരണം തലമുടി ചുഴറ്റിയേക്കാം.

അതെ, അവർക്ക് ബോറടിക്കുകയാണോ? സന്ദർഭമില്ലാതെ, പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുകയും എന്തെങ്കിലും വിനോദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശരിക്കും വിരസവും നിരാശയും ആയിരിക്കാം. അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക.

അടുത്തതായി, ഒരാളുടെ തലമുടിയിൽ തൊടുന്നതിന്റെ പൊതുവായ ചില അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കാം.

മുടിയിൽ തൊടുന്നതിന്റെ ശരീരഭാഷാ ചോദ്യങ്ങൾ.

ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുടി തൊടുന്ന രീതി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൊടുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തുന്നു, സാധാരണയായി ഒരു കാരണമുണ്ട്.

 • മുടി ടോസിംഗ്
 • മുടി ചലിപ്പിക്കൽ
 • മുടിയുടെ സമാധാനം കുടിക്കൽ
 • മുടി ചീകുകയോ ചീകുകയോ ചെയ്യുക
 • മുടി കൊണ്ട് കളിക്കുക
 • മുടിയിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടുന്നു
 • മുടി ഇളക്കുക

അടുത്തത്, ഞങ്ങൾ നോക്കാം സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ.

ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഒരാളുടെ മുടിയിൽ തൊടുന്നത് അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണമാണോ?

(ശരീരഭാഷതലമുടി നാഡീവ്യൂഹം സ്പർശിക്കുന്നു.)

പരിഭ്രമത്തോടെ തലമുടിയിൽ തൊടുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തരാകുമ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വയം സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ്.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മുതൽ പുതിയ ഒരാളെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ, ഈ വികാരങ്ങൾ സാധാരണമാണ്, അതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾ ഈ ശീലം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശരീരഭാഷ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങളുടെ അടയാളമാണെന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ സ്വയം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഓർക്കുക.

നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ തൊടാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പകരം നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകൾ ചുരുട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനും അമിതമായ ഊർജം ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും.

സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ മുടിയിൽ തൊടുന്നത് എന്തിനാണ്?

(സംസാരിക്കുമ്പോൾ തലമുടിയിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ)

ചില ശരീരഭാഷാ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ തലമുടിയിൽ തൊടുന്ന ആളുകൾ സാധാരണയായി തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഒരൊറ്റ ആംഗ്യത്തിൽ നിന്ന്, അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സ്വയം ചമയിക്കുകയോ ശൃംഗരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി ആരുടെയും ആംഗ്യത്തെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓർക്കുക - ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ നിങ്ങൾ മറ്റ് സിഗ്നലുകൾ വായിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.വ്യക്തി നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നു.

മുകളിലേക്കുള്ള ചലനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ തലമുടിയിൽ തൊടുകയോ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി സന്തോഷവാനും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ളവനാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്, അത് അവർ നിങ്ങളോട് അടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയാണ്, എന്നാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകളായി.

മുടിയിൽ തൊടുന്നത് ഫ്ലർട്ടിംഗിന്റെ ലക്ഷണമാണോ?

(മുടിയിൽ തൊടുന്നത് നിങ്ങളുമായി ഫ്ലർട്ടിംഗാണോ?)

സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭമനുസരിച്ച്, മുടിയിൽ തൊടുന്നത് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്ലർട്ടിംഗിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ ശൃംഗാരഭാവത്തിൽ തലോടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവർ നിങ്ങളെ തീവ്രമായ നോട്ടത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അല്ലാത്തപ്പോൾ, ഇത് ഫ്ലർട്ടിംഗായി കണക്കാക്കാം.

ഇത് ഫ്ലർട്ടിംഗിന്റെ ഒരു രൂപമായി കാണുന്നു, പക്ഷേ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾക്ക് അൽപ്പം തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുകയോ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരുടെ മുടിയിൽ തൊടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, മഴയോ കാറ്റോ ഉള്ളപ്പോൾ, മിക്ക സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കും. അവരുടെ തലമുടി ക്രമീകരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കുക എന്നതാണ് ലോകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി.

ഇതും കാണുക: തലയ്ക്ക് പിന്നിലെ ആയുധങ്ങൾ (അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക)

നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതായി ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് അസാധാരണമല്ലആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മുടി ഫ്ലർട്ടിംഗ്. മുടിയിൽ തൊടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താനാകും ഡേറ്റിംഗും പൊതുവായ ആവർത്തനങ്ങളും.

ഒരു പുരുഷന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മുടിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ, മുടി ബ്രഷിംഗ് അവളുടെ യുവത്വ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ തലമുടി ചീകുകയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉരസുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശൃംഗരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു.

സംഭാഷണത്തിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ മുടിയിൽ തൊടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അത് കാണുന്ന സന്ദർഭമാണ്.

മുടിയിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരഭാഷയെയും പ്രേരണയെയും കുറിച്ചുള്ള എന്റെ മറ്റ് ബ്ലോഗുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.