खुर्चीत मागे झुकणे (म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे त्यापेक्षा जास्त)

खुर्चीत मागे झुकणे (म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे त्यापेक्षा जास्त)
Elmer Harper

खुर्चीत मागे झुकणे म्हणजे शरीराच्या भाषेत काय अर्थ आहे

खुर्चीवर मागे झुकणे हा एक हावभाव आहे जो आराम आणि आरामशी संबंधित आहे.

याकडे एक संकेत म्हणून पाहिले जाते तुम्हाला संभाषणात अधिक आरामशीर वाटायचे असेल तेव्हा वापरणे उपयुक्त ठरू शकते.

तथापि, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला खुर्चीवर मागे झुकलेले पाहता तेव्हा इतर अनेक अर्थ असतात आणि ते सर्व संदर्भावर अवलंबून असते.

सामग्रीच्या खुर्चीत मागे झुकणे

  • खुर्चीत मागे झुकणे म्हणजे देहबोलीत काय अर्थ
  • शरीर भाषेतील संदर्भ समजून घेणे
  • बेसलाइन जाणून घ्या
  • क्लस्टरमध्ये वाचा
  • खुर्चीवर मागे झुकलेल्या पुरुषांची शारीरिक भाषा
  • शरीराची भाषा महिला खुर्चीत मागे झुकलेली
  • शरीर भाषेचा अर्थ खुर्चीत मागे झुकणे
  • खुर्चीत मागे झुकलेली शारीरिक भाषा
  • सारांश

शरीर भाषेतील संदर्भ समजून घेणे

गुगलमध्ये एका झटपट शोधानुसार संदर्भ हा शब्द “एखाद्या घटना, विधान किंवा कल्पनेसाठी सेटिंग तयार करणाऱ्या परिस्थिती आणि ज्याच्या दृष्टीने ते पूर्णपणे समजले जाऊ शकते”.

एखाद्या व्यक्तीचे गैर-मौखिक शब्द वाचताना आपण संदर्भाचे चांगले आकलन होण्यासाठी आपण कुठे आहोत, आपण कोणासोबत बोलत आहोत आणि संभाषण काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

संदर्भ समजून घेतल्याने ती व्यक्ती खरोखर कशी वाटत आहे याचे संकेत मिळतील.

उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही टीव्हीवर एखाद्याची मुलाखत घेताना पाहताप्रथमच, ते बाहेर आहेत की स्टुडिओत? ते कशाबद्दल बोलत आहेत? त्यांना समजणारा विषय आहे का? ते कसे कपडे आहेत? तुम्हाला वाटते की ते तणावाखाली आहेत किंवा ते अधिक आरामशीर आहेत?

जेव्हा आपण परिस्थितीच्या संदर्भाचा अभ्यास करतो, तेव्हा हे आपल्याला त्या क्षणी त्या व्यक्तीला कसे वाटते याबद्दल संकेत किंवा डेटा पॉइंट्स मिळतील.

खुर्चीत पाठीमागे झुकलेल्या पुरुषाची देहबोली

एक पुरुष खुर्चीवर हात धरून बसलेला आहे आणि त्याचे पाय जमिनीवर ओलांडून खुर्चीत मागे झुकलेले आहेत, त्याचे वजन पाठीवर ठेवून खुर्ची. याचा अर्थ असा होतो की त्याला आळशी किंवा थकवा जाणवत आहे.

काही पुरुष एखाद्याचे बोलणे ऐकत असताना असे बसतात, तर काही कंटाळले असताना किंवा झोप येत असतानाच असे करतात.

हे देखील पहा: मजकूर (संदेश) द्वारे हिरो इन्स्टिंक्ट कसे ट्रिगर करावे

एकंदरीत , जेव्हा तुम्ही एखाद्या पुरुषाला त्याच्या खुर्चीवर मागे झुकलेला पाहता तेव्हा त्याला आराम वाटतो, त्याच्या आजूबाजूला काय चालले आहे त्याबद्दल अधिक आराम मिळतो.

पुरुषाची देहबोली वाचताना संदर्भ लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. खुर्चीवर मागे झुकलेली.

शारीरिक भाषेतील स्त्री खुर्चीवर मागे झुकलेली आहे

सामान्यत:, जेव्हा आपण पाहतो की एखादी स्त्री तिच्या खुर्चीवर पाय ओलांडून मागे झुकलेली असते तेव्हा ती अशी भावना दर्शवते ती जे करत आहे त्यामध्ये आरामशीर आणि आरामदायक असणे.

कोणाचाही गैर-मौखिक संवाद वाचताना संदर्भ लक्षात ठेवा आणि त्यांची आधारभूत माहिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

शारीरिक भाषा म्हणजे खुर्चीवर मागे झुकणे

खुर्चीच्या शरीरात मागे झुकणेएखाद्या व्यक्तीला आरामशीर आणि आत्मविश्वास वाटतो म्हणून भाषेची चूक देखील होऊ शकते.

तथापि, ही देहबोली व्यक्ती कंटाळली आहे आणि संभाषणात स्वारस्य नाही हे लक्षण असू शकते. म्हणून, आम्ही परिस्थिती किंवा संभाषणापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतो.

जसे आपण बसतो, आपल्या शरीराचे वजन एका बाजूला सरकते, ज्यामुळे एका खांद्याला खुर्चीच्या मागील बाजूस स्पर्श होतो आणि एक पाय आपल्या मागे पसरतो. .

हे देखील पहा: सांगण्यासारख्या गोष्टी कशा संपुष्टात येऊ नयेत (निश्चित मार्गदर्शक)

तुम्ही हे पाहता तेव्हा लक्ष द्या, कारण ही व्यक्ती संभाषणाचा कंटाळा आणू शकते.

जेव्हा आम्हाला आराम वाटतो, तेव्हा आम्ही आमचे वजन बदलू जेणेकरून दोन्ही पाय जमिनीवर असतील. आणि एकमेकांच्या काटकोनात.

या स्थितीला "आरामदायी मुद्रा" असे संबोधले जाते कारण ते सूचित करते की ती व्यक्ती त्यांच्या सभोवतालच्या वातावरणात आरामदायक आहे, स्वत: सोबत आरामात आहे आणि त्यांच्याकडून कोणताही दबाव जाणवत नाही. आजूबाजूचा परिसर किंवा ते काय करत आहेत.

व्यक्तीच्या डोक्यात नेमकं काय चाललं आहे हे समजून घेण्यासाठी वरील संदर्भ महत्त्वाचा आहे.

डोक्याच्या मागे खुर्चीत हात टेकून शरीराची भाषा

ही एक तटस्थ झुकणारी पोझ आहे जी व्यक्तीला आत्मविश्वास वाटत आहे हे कळवते.

डोक्याच्या मागे खुर्चीवर हात ठेवून झुकलेली पोझ आरामदायक आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसते. ही देहबोली देखील सूचित करते की ती व्यक्ती त्यांच्या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवत आहे.

डोक्याच्या मागे हात ठेवून खुर्चीत मागे झुकल्याने खोलीतील कोणालाही एक मजबूत संकेत मिळतो कीती व्यक्ती प्रभारी आहे.

जेव्हा आपण याकडे गैर-मौखिक दृष्टिकोनातून पाहतो, तेव्हा ते त्यांचे महत्त्वपूर्ण अवयव प्रदर्शित करतात आणि त्यांना कोणीही त्यांना इजा करेल किंवा जवळच्या परिसरात त्यांच्यावर हल्ला करेल अशी भीती वाटत नाही.

उदाहरणार्थ, मीटिंगमध्ये, एखादी व्यक्ती त्यांच्या डोक्याच्या मागे हात ठेवून खुर्चीवर मागे झुकत असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. ते निश्चिंत आणि आत्मविश्वासपूर्ण असल्याचे संकेत देत आहेत.

मीटिंगमध्ये, एखादी व्यक्ती छातीशी घट्ट धरून आपले हात सरळ बसलेली असू शकते. ते संकेत देत आहेत की ते बचावात्मक वाटत आहेत आणि त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे.

जेव्हा तुम्ही कोणीतरी त्यांच्या डोक्याच्या मागे हात ठेवून खुर्चीवर मागे झुकलेले पाहता, तेव्हा ते अल्फा पुरुष सिग्नल प्रदर्शित करत आहेत.

बेसलाइन करायला शिका

एखाद्या व्यक्तीचा संदर्भ देहबोलीच्या दृष्टीकोनातून समजून घेतल्यावर, आपल्याला त्या व्यक्तीचा आधाररेखा शोधणे आवश्यक आहे.

आधाररेखा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन असते जेव्हा ते आरामशीर वाटत असते किंवा नाही तणावपूर्ण परिस्थिती.

'बेसलाइन' हा शब्द एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन आहे जेव्हा ते तणावपूर्ण परिस्थितीत आरामशीर वाटत असतात किंवा नसतात. ते कसे प्रतिक्रिया देतात हे पाहण्यासाठी तणावग्रस्त परिस्थितीत त्यांच्या वागणुकीशी तुलना करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्याची बेसलाइन अशी असेल की ते संभाषणात त्यांच्या नाकावर चष्मा वर करतात आणि आम्ही त्यांना त्यांचे चष्मा काढताना पाहतो. चष्मा एका बिंदूवर जाण्यासाठी, आम्हाला माहित आहे की त्यांचा चष्मा काढून टाकण्याच्या अशाब्दिक कृतीमागील अर्थ आहेएका बिंदूवर जोर द्या.

बॉडी लँग्वेजमधील बेसलाइन म्हणजे आरामदायक ते अस्वस्थतेकडे बदल.

बेसलाइन तपासणीबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, कृपया येथे आमचा संपूर्ण लेख पहा.

क्लस्टरमध्ये वाचा

काय चालले आहे हे समजून घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची बेसलाइन समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

क्लस्टर्स म्हणजे शरीराच्या भाषेच्या हालचाली किंवा बदल जे एखाद्या व्यक्तीच्या बेसलाइनपासून दूर जातात. हे क्लस्टर्स चिंता, राग, निराशा किंवा उत्तेजनामुळे होतात.

व्यक्तीच्या देहबोलीतील क्लस्टर्स ओळखून, आपण त्यांची भावनिक स्थिती आणि दुसर्‍या व्यक्ती किंवा विषयाबद्दलच्या भावना देखील ओळखू शकतो.

तुम्हाला देहबोली योग्यरित्या कशी वाचायची याबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे असल्यास, आम्ही तुम्हाला आमचा संपूर्ण लेख येथे पहा असे सुचवतो.

सारांश

खुर्चीवर मागे झुकण्याचा अर्थ असा असू शकतो की कोणीतरी आराम केला आहे. आणि आरामदायक वाटत आहे.

वैकल्पिकपणे, मागे झुकणे हे दर्शवू शकते की कोणीतरी बचावात्मक वाटत आहे, विशेषत: जेव्हा ते व्यावसायिक सेटिंगमध्ये असते.

शारीरिक भाषेचा सहजपणे गैरसमज आणि चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी गैरसंवाद टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या हावभाव आणि झुकण्यांमागील अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

तुम्हाला हे पोस्ट वाचून आनंद झाला असेल, तर तुम्ही बॉडी लँग्वेज हेडबद्दल वाचू शकता.
Elmer Harper
Elmer Harper
जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.