स्वारस्य नसलेल्या माणसाची शारीरिक भाषा (सूक्ष्म चिन्हे)

स्वारस्य नसलेल्या माणसाची शारीरिक भाषा (सूक्ष्म चिन्हे)
Elmer Harper

सामग्री सारणी

एखाद्या व्यक्तीला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे की नाही याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता असल्यास, त्याच्या देहबोलीकडे लक्ष द्या. हे तुम्हाला त्याच्या स्वारस्याच्या पातळीबद्दल काही संकेत देऊ शकते. या लेखात, एखाद्या पुरुषाला तुमच्यामध्ये स्वारस्य नसल्यास त्याचे वागण्याचे काही मार्ग आम्ही सांगू.

स्त्रीमध्ये स्वारस्य नसलेल्या पुरुषाची देहबोली सूक्ष्म असू शकते परंतु सहसा काही सांगण्यासारखी चिन्हे असतात. तो डोळा संपर्क टाळू शकतो, किंवा जर त्याने डोळा संपर्क केला तर तो संक्षिप्त आणि कोणत्याही वास्तविक कनेक्शनशिवाय असू शकतो. त्याची देहबोली बंद असू शकते, याचा अर्थ त्याचे हात ओलांडलेले आहेत किंवा तो आपले पाय वेगळे ठेवून उभा आहे. तो तिच्या उपस्थितीत अस्वस्थ होऊ शकतो किंवा अस्वस्थ वाटू शकतो.

तो तुमच्या आजूबाजूला ज्या पद्धतीने वागतो त्यावरून त्याला तुमच्याबद्दल कसे वाटते याबद्दल काही संकेत मिळतील. आजूबाजूला इतर लोक असतील अशा परिस्थितीत तुम्ही असाल, तर इतरांच्या तुलनेत तो तुमच्याशी कसा संवाद साधतो याकडे लक्ष द्या. जर त्याला रस नसलेला किंवा डिसमिस वाटत असेल तर, त्याला तुमच्याबद्दल तीव्र भावना नसण्याची शक्यता आहे. जर तो सर्वांशी असे वागला, तर तो तुम्ही नाही, तो आहे.

13 चिन्हे आहेत की एखाद्या माणसाला तुमच्यात रस नाही.

 1. तो तुमच्याकडे पाहत नाही.
 2. तो खोलीभोवती पाहत आहे.
 3. तो त्याच्या फोनकडे पाहत आहे.
 4. तो क्रॉस करत आहे त्याचे हात.
 5. तो तुमच्यापासून दूर झुकत आहे.
 6. तो चकचकीत आहे.
 7. तो नाही तुमच्याकडे पाहून हसतो.
 8. तो बंद शरीराची भाषा वापरत आहेसंकेत.
 9. त्याचे पाय तुमच्याकडे तोंड करत नाहीत.
 10. तुम्ही जे बोलत आहात त्यात त्याला रस नाही.
 11. तो त्याचे संपूर्ण शरीर तुमच्यापासून दूर करत आहे.
 12. तो तुम्हाला स्पर्श करत नाही.
 13. चेहऱ्यावरील वाईट हावभाव<3

तो तुमच्याकडे पाहत नाही. (डोळा संपर्क)

जेव्हा एखाद्या पुरुषाला एखाद्या स्त्रीमध्ये स्वारस्य नसते, तेव्हा तो अनेकदा तिच्याशी संपर्क टाळतो. तो कदाचित आपले हात आणि पाय ओलांडून ठेवू शकेल आणि तो कदाचित त्याचे शरीर तिच्यापासून दूर करेल. ही देहबोली हे स्पष्ट लक्षण आहे की त्याला तिच्यामध्ये स्वारस्य नाही.

हे देखील पहा: व्यत्यय आणण्याचे मानसशास्त्र (लोक व्यत्यय का आणि ते कसे व्यवस्थापित करावे)

तो खोलीभोवती पाहत आहे.

तो खोलीभोवती पाहत आहे आणि त्याची देहबोली त्याला स्वारस्य नसल्याचे सांगत आहे. तो डोळ्यांशी संपर्क साधत नाही, तो चकचकीत आहे आणि तो निघायला तयार आहे असे दिसते.

तो त्याचा फोन पाहत आहे.

तो त्याच्या फोनकडे पाहत आहे कारण त्याला संभाषणात रस नाही. त्याची देहबोली बंद आहे आणि तो डोळ्यांशी संपर्क साधत नाही. हे स्पष्ट लक्षण आहे की त्याला तुम्ही काय म्हणत आहात यात रस नाही.

तो त्याचे हात ओलांडत आहे.

तो त्याचे हात ओलांडत आहे. हे स्पष्ट लक्षण आहे की त्याला तुम्ही काय म्हणत आहात त्यात रस नाही. तो कदाचित तुमच्या दोघांमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा तो कदाचित अस्वस्थ असेल. कोणत्याही परिस्थितीत, मागे हटणे आणि त्याला थोडी जागा देणे चांगले आहे.

हे देखील पहा: एकाच वेळी सर्वांना कसे नाराज करावे.

तो तुमच्यापासून दूर जातो.

जेव्हा कोणीतरी तुमच्यापासून दूर झुकत असेल, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की त्यांना कशात रस नाही तुम्ही म्हणत आहात.ते कदाचित तुमच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत असतील किंवा जवळच्या जवळ असल्‍याने ते अस्वस्थ होऊ शकतात. जर कोणी तुमच्यापासून दूर जात असेल, तर त्यांना थोडी जागा देणे आणि त्यांना संभाषणात भाग घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न न करणे चांगले.

तो चकचकीत आहे.

तो चकचकीत आहे. तो शांत बसू शकत नाही. तो त्याच्या पायाला टॅप करत आहे, टेबलावर बोटांनी ड्रम करत आहे आणि साधारणपणे असे दिसते आहे की तो इथेच नाही तर कुठेही असेल. रुची नसलेल्या माणसाची ही देहबोली आहे. तो तुमच्यामध्ये नाही आणि तो विनम्रपणे परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तो तुमच्याकडे पाहून हसत नाही.

तुम्हाला एखाद्यामध्ये स्वारस्य असल्यास आणि तुम्ही त्यांचे वाचन करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास त्यांनाही तुमच्यात रस आहे की नाही हे पाहण्यासाठी देहबोली, ते हसत आहेत की नाही याकडे लक्ष द्या. एक अस्सल स्मित त्यांच्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांना दशैन स्मित म्हणतात. जर तुम्हाला स्वारस्य असलेली व्यक्ती हे करत नसेल, तर ते तुमच्यामध्ये स्वारस्य नसल्याचा एक चांगला संकेत आहे.

तो बॉडी लँग्वेज वापरत आहे.

तो बंद वापरत आहे देहबोली संकेत. त्याने आपले हात ओलांडले आहेत आणि तो तुमच्यापासून दूर झुकत आहे. हे सूचित करते की त्याला तुम्ही काय म्हणत आहात यात रस नाही आणि तो तुमच्यामध्ये अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्याचे पाय दूर निर्देशित केले आहेत.

तुम्ही कोणाशी आणि त्यांच्या पायांशी बोलत असल्यास तुमच्यापासून दूर नेले गेले आहेत, हे एक लक्षण आहे की ते खरोखर गुंतलेले नाहीतसंभाषण आणि त्याऐवजी कुठेतरी असेल. मनाला कुठे जायचे आहे हे पाय दाखवतात.

तुम्ही काय बोलत आहात यात तो स्वारस्य दाखवत नाही.

तुम्ही एखाद्या माणसाशी बोलत असाल आणि तुम्ही काय आहात यात तो रस दाखवत नसेल तर म्हणत, त्याची देहबोली हेच सांगते असण्याची शक्यता आहे. तो कदाचित आपले हात ओलांडून उभा असेल किंवा तुमच्यापासून दूर गेला असेल किंवा तो डोळा मारण्याऐवजी खोलीभोवती पहात असेल. जर तुम्हाला हे संकेत दिसले तर, पुढे जाणे आणि दुसर्‍याशी बोलणे चांगले.

त्याने त्याचे संपूर्ण शरीर तुमच्यापासून दूर केले.

जर एखाद्या मनुष्याने त्याचे संपूर्ण शरीर तुमच्यापासून दूर केले तर, त्याला स्वारस्य नाही हे निश्चित लक्षण आहे. तो कदाचित तुम्ही काय म्हणत आहात ते ऐकत नाही. ही देहबोली एक मजबूत सूचक आहे की तुम्ही पुढे जावे.

तो तुम्हाला स्पर्श करत नाही.

तो तुम्हाला स्पर्श करत नाही. त्याला स्वारस्य नसल्याचे हे स्पष्ट लक्षणांपैकी एक आहे. जर त्याला स्वारस्य असेल, तर तो तुम्हाला स्पर्श करण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधेल, जरी तो फक्त हाताचा ब्रश किंवा हाताला हलका स्पर्श असला तरीही. पण तो तसे करत नाही. किंबहुना, तो तुमच्याशी शारीरिक संबंध टाळण्यासाठी त्याच्या मार्गाबाहेर जात असल्याचे दिसते. हा एक मोठा लाल ध्वज आहे ज्यामध्ये त्याला स्वारस्य नाही आणि आपण पुढे जावे.

चेहऱ्यावरील खराब हावभाव.

त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव किंवा देहबोली खराब असल्यास त्याला कदाचित स्वारस्य नसेल. उदाहरणार्थ, डोनाल्ड ट्रम्पच्या मते त्याच्या चेहऱ्यावर काजळ असू शकते किंवा तो त्याच्या खुर्चीवर झोपलेला असू शकतो.त्याचे हात ओलांडले. त्याची देहबोली खराब असल्यास, तुम्ही काय म्हणत आहात त्यात त्याला स्वारस्य नसल्याचे हे लक्षण असू शकते.

पुढे आम्ही काही सामान्यतः विचारले जाणारे प्रश्न पाहू.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

पुरुषांची देहबोली कशी वाचायची.

पुरुषांची देहबोली वाचण्यासाठी, डोळा मारणे, झुकणे किंवा व्यक्तीकडे शरीर दाखवणे यासारखे स्वारस्य दर्शवणारे संकेत शोधा. त्यांना स्वारस्य आहे. स्वारस्य दर्शवू शकतील अशा इतर संकेतांमध्ये चेहरा किंवा केसांना स्पर्श करणे किंवा दागिने किंवा कपड्यांसह खेळणे समाविष्ट आहे. जर एखाद्या पुरुषाला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असेल, तर तो तुमची देहबोली देखील मिरवू शकतो.

शरीर भाषेचा वापर करून डोळा संपर्क कसा साधायचा

जेव्हा तुम्हाला एखाद्याशी डोळा संपर्क साधायचा असेल, तेव्हा काही आहेत त्यांना कळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या देहबोलीने करू शकता. प्रथम, उभे रहा किंवा सरळ बसा आणि आपले डोके वर ठेवा. हे तुम्हाला अधिक आत्मविश्वास आणि संपर्कात येण्यास मदत करेल. दुसरे, आपण ज्या व्यक्तीशी बोलू इच्छिता त्याच्याशी आपण थेट डोळा संपर्क करत असल्याचे सुनिश्चित करा. याचा अर्थ त्यांच्या डोळ्यात पाहणे, त्यांच्या कपाळाकडे किंवा त्यांच्या चेहऱ्याकडे नाही. तिसरा, हसा! हसल्याने तुम्ही मैत्रीपूर्ण आणि मोकळे दिसाल आणि त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला आराम मिळेल. शेवटी, डोळे मिचकावायला विसरू नका – डोळे मिचकावल्याशिवाय एखाद्याकडे टक लावून पाहणे तुम्हाला भितीदायक वाटू शकते!

मुख्य देहबोलीचे संकेत काय आहेत?

अनेक मुख्य देहबोली संकेत आहेत जे मदत करू शकतात काय सूचित कराएखादी व्यक्ती विचार किंवा भावना आहे. यामध्ये चेहऱ्यावरील हावभाव, डोळ्यांचा संपर्क आणि शरीराची मुद्रा यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, जो कोणी टक लावून पाहतो आणि शरीर बंद ठेवतो त्याला लाजाळू किंवा अस्वस्थ वाटू शकते. वैकल्पिकरित्या, जो कोणी डोळ्यांशी मजबूत संपर्क साधतो आणि उघड्या शरीराचा पवित्रा ठेवतो त्याला आत्मविश्वास किंवा खंबीर वाटू शकते. या गैर-मौखिक संकेतांकडे लक्ष दिल्यास एखाद्या व्यक्तीला दिलेल्या परिस्थितीत कसे वाटते हे आपल्याला अधिक चांगले समजू शकते. तुम्हाला उपयुक्त वाटेल जेव्हा एखादा माणूस डोळ्यांशी संपर्क टाळतो तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो? सखोल समजून घेण्यासाठी.

अंतिम विचार

अनेक चिन्हे आहेत की माणूस नाही देहबोलीच्या संकेतांद्वारे तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे. जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर ते कदाचित खरे असेल. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे तुमच्या जीवनात पुढे जा आणि त्यांना त्यांच्या जीवनात जाण्यासाठी सोडा. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही शोधत असलेले उत्तर तुम्हाला मिळाले असेल.
Elmer Harper
Elmer Harper
जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.