तुम्हाला आवडणाऱ्या विवाहित स्त्रीची शारीरिक भाषा (आकर्षणाचे चिन्ह)

तुम्हाला आवडणाऱ्या विवाहित स्त्रीची शारीरिक भाषा (आकर्षणाचे चिन्ह)
Elmer Harper

सामग्री सारणी

0 आम्ही खाली 12 देहबोली चिन्हे पाहू ज्या एका स्त्रीला तुम्हाला हवे आहे.

विवाहित स्त्री तुमच्याकडे आकर्षित होऊ शकते अशी काही चिन्हे आहेत. ती तुमच्याशी अधिक नखरा करू शकते, तुम्ही आजूबाजूला आहात हे तिला माहीत असताना ती अधिक वेषभूषा करू शकते आणि ती तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त स्पर्श करू शकते. तुम्हाला यापैकी कोणतीही गोष्ट दिसल्यास, विवाहित स्त्री तुमच्याकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.

हे संकेत वाचण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे पहिल्यामध्ये खालीलपैकी ३ किंवा ४ चे क्लस्टर शोधणे. तिच्या सभोवताली 10 मिनिटे. जर तुम्ही करू शकत असाल, तर हे स्वारस्याचे लक्षण आहेत.

12 स्त्री शारीरिक भाषा आकर्षणाचे चिन्ह

 1. ती तुमच्याशी बोलत असताना ती तुमच्या हाताला स्पर्श करते.
 2. ती जेव्हा तुमच्याशी बोलत असते तेव्हा ती नेहमी तुमच्या डोळ्यात पाहते.
 3. तिला तुमच्या जवळ उभे राहण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी निमित्त सापडते. <8
 4. ती जेव्हा तुमच्या आजूबाजूला असते तेव्हा ती खूप हसते आणि खूप हसते.
 5. तिला तुम्हाला पाहून नेहमीच आनंद होतो.
 6. ती कदाचित तुमच्याशी बोलत असेल.
 7. ती कदाचित तिच्या केसांशी खेळू शकेल.
 8. ती खूप हसत असेल.
 9. तिने तुमची नजर नेहमीपेक्षा जास्त वेळ रोखून ठेवली असेल.
 10. तिचे केस किंवा दागिने खेळून ती तुमच्याशी फ्लर्ट करू शकते.
 11. <7 तिला तुमच्या सर्व विनोदांवर हसूही येऊ शकते, जरी ते इतके मजेदार नसले तरीही.
 12. ती कदाचित तुम्हाला मिश्रित पाठवेलसिग्नल, जसे की एका मिनिटात तुमच्यामध्ये स्वारस्य असणे आणि नंतर दूरचे वाटणे.

ती तुमच्याशी बोलत असताना ती तुमच्या हाताला स्पर्श करते.

अनेक मार्ग आहेत एखाद्याला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे का ते सांगा आणि त्यापैकी एक देहबोलीद्वारे आहे. जर एखाद्या विवाहित स्त्रीने तुमच्याशी बोलत असताना तुमच्या हाताला स्पर्श केला तर तिला तुमच्यामध्ये रस असण्याची शक्यता आहे. याचे कारण असे की स्पर्श हा शारीरिक संपर्क प्रस्थापित करण्याचा एक मार्ग आहे आणि स्वारस्य आणि चिंता दर्शविण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यामुळे एखादी विवाहित स्त्री तुमच्याशी बोलत असताना तिला तुमच्या हाताला स्पर्श करताना दिसल्यास, ते सकारात्मक चिन्ह म्हणून घ्या!

ती जेव्हा तुमच्याशी बोलत असते तेव्हा ती नेहमी तुमच्या डोळ्यात पाहते.

ती जेव्हा तुझ्याशी बोलताना ती नेहमी तुझ्या डोळ्यात पाहते. हे लक्षण आहे की तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे आणि तिला कनेक्शन बनवायचे आहे.

तिला तुमच्या जवळ उभे राहण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी कारणे सापडतात.

शरीराची भाषा हे एक प्रमुख सूचक असू शकते हे रहस्य नाही एखाद्याला कसे वाटते. जर एखादी विवाहित स्त्री तुमच्या जवळ उभी राहण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी सतत कारणे शोधत असेल, तर कदाचित तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे आणि ती तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेऊ इच्छित आहे असे सूक्ष्म संकेत पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला तिचे प्रेम परत करण्यात स्वारस्य असल्यास, तुमच्या स्वतःच्या देहबोलीवर लक्ष ठेवा आणि ती तुमच्या कृतींना प्रतिबिंबित करते का ते पहा. जर तिने असे केले तर, तिला तुमच्यामध्ये नक्कीच स्वारस्य आहे हे एक चांगले चिन्ह आहे.

ती जेव्हा आसपास असते तेव्हा ती हसते आणि खूप हसतेतुम्ही.

जेव्हा एखादी विवाहित स्त्री तुमच्या आजूबाजूला हसते आणि हसते, तेव्हा ती अनेकदा तुमच्या सहवासाचा आनंद घेते आणि तुमच्या उपस्थितीत आरामदायक वाटते. ही देहबोली आकर्षणाचे सूचक असू शकते, विशेषत: जर ती डोळा मारत असेल आणि तिचे शरीर तुमच्याकडे तोंड करत असेल.

तिला तुम्हाला पाहून नेहमीच आनंद होतो.

ती नेहमी आनंदी दिसते. तुम्हाला बघायला. तिचे डोळे उजळतात आणि तुम्ही खोलीत जाता तेव्हा ती हसते. ती तुमच्याशी बोलायला किंवा तुम्हाला मिठी मारायलाही येऊ शकते. हे स्पष्ट लक्षण आहे की तिला तुमचा सहवास आवडतो आणि तिला तुमच्यासोबत वेळ घालवायला आवडते.

तिला तुमच्याशी बोलताना आवडू शकते.

जर एखादी विवाहित स्त्री तुमच्याशी बोलत असेल आणि त्यात झुकत असेल, ती तुम्हाला आवडते हे एक चांगले चिन्ह आहे. तिला कदाचित तुम्हाला काय म्हणायचे आहे यात रस आहे आणि ती तुमच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही एक सकारात्मक देहबोली आहे जी तुम्ही तिची स्वारस्य पातळी मोजण्यासाठी वापरू शकता.

ती तिच्या केसांशी खेळू शकते.

जेव्हा विवाहित स्त्री तुम्हाला आवडते, तेव्हा ती तिच्या केसांशी खेळू शकते. हा फ्लर्टिंगचा एक मार्ग आहे आणि सहसा तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असल्याचे लक्षण आहे. तिला असे करताना तुमच्या लक्षात आल्यास, प्रतिवाद करणे आणि परत इश्कबाज करणे ही चांगली कल्पना असेल.

तिला खूप हसू येईल.

तिला खूप हसू येईल. ती कदाचित डोळ्यांशी संपर्क साधेल आणि ती थोडी जास्त लांब धरून ठेवेल. जेव्हा ती हसते तेव्हा ती तुमच्या हाताला स्पर्श करू शकते. जर एखाद्या विवाहित स्त्रीला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असेल, तर ती कदाचित तुम्हाला या सूक्ष्म गोष्टी देईल (आणि कधीकधी नाही-अगदी सूक्ष्म) चिन्हे.

ती कदाचित तुमची नजर नेहमीपेक्षा जास्त वेळ रोखून ठेवू शकते.

ती तुमची नजर नेहमीपेक्षा जास्त वेळ रोखू शकते. तुम्ही बोलत असता तेव्हा ती झुकू शकते किंवा ती हसते तेव्हा तुमच्या हाताला स्पर्श करू शकते. जर एखाद्या विवाहित महिलेला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असेल, तर ती तुम्हाला तिच्या देहबोलीतून नक्कीच कळवेल.

ती तिच्या केसांशी किंवा दागिन्यांशी खेळून तुमच्याशी फ्लर्ट करू शकते.

ती फ्लर्ट करू शकते. तुम्ही तिच्या केसांशी किंवा दागिन्यांशी खेळून. तुम्हाला आवडणाऱ्या विवाहित महिलेची देहबोली वाचणे कठीण आहे, परंतु त्यासाठी काही चिन्हे नक्कीच आहेत. जर ती सतत तिच्या केसांना किंवा नेकलेसला स्पर्श करत असेल किंवा जेव्हा ती दुसऱ्याशी बोलत असेल तेव्हा ती नेहमी तुमचा मार्ग पाहत असेल, तर ती तुमच्यामध्ये स्वारस्य असल्याची चिन्हे असू शकतात. अर्थात, तुम्हाला खात्री नसेल तर तिला थेट विचारणे केव्हाही उत्तम - शेवटी, देहबोलीचा अर्थ लावणे अवघड असू शकते!

तिला तुमच्या सर्व विनोदांवर हसू येऊ शकते, जरी ते तसे नसले तरीही मजेदार.

तुम्ही एखाद्या विवाहित महिलेशी बोलत असाल आणि ती तुमच्या सर्व विनोदांवर हसत असेल, जरी ते इतके मजेदार नसले तरी, तिला तुमच्यामध्ये रस असण्याची शक्यता आहे. कारण हशा हे आकर्षण आणि आवडीचे लक्षण आहे आणि जर ती तुमच्या विनोदांवर नियमितपणे हसत असेल तर ती तुम्हाला आवडते याचा एक चांगला संकेत आहे. अर्थात, ती हसण्याची इतर कारणे असू शकतात (उदा. तिला विनोदाची चांगली जाणीव आहे), परंतु जर तुम्हाला तिच्यामध्ये रस असेल तर ते नक्कीच फायदेशीर आहेती तुमच्याकडेही आकर्षित होऊ शकते हे लक्षात घेऊन.

हे देखील पहा: जेव्हा एखादा माणूस तुमच्या हाताचे चुंबन घेतो तेव्हा त्याचा काय अर्थ होतो?

ती तुम्हाला मिश्र सिग्नल पाठवू शकते, जसे की एका मिनिटात तुमच्यामध्ये स्वारस्य असणे आणि नंतर दूरचे वाटणे.

ती तुम्हाला मिश्र सिग्नल पाठवू शकते , जसे की एका मिनिटात तुमच्यामध्ये स्वारस्य असणे आणि नंतर पुढच्या क्षणी खूप दूर असल्याचे दिसते. तिची देहबोली देखील तिच्या खऱ्या भावना देईल. तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असल्यास, ती तुमच्याशी बोलत असताना, तुमची देहबोली मिरर करते आणि खूप डोळा संपर्क करते तेव्हा ती तुम्हाला सामोरे जाईल. ती तुमच्याशी बोलत असताना तुमच्या हाताला किंवा खांद्याला देखील स्पर्श करू शकते. जर तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य नसेल, तर ती डोळ्यांचा संपर्क टाळेल, तिचे शरीर तुमच्यापासून दूर करेल आणि तिचे हात ओलांडतील. हे सहसा तिच्याकडून अपराधीपणाचे लक्षण असते, तिच्या भावनांशी लढत असते.

पुढे आम्ही काही सामान्यतः विचारले जाणारे प्रश्न पाहू.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आहेत ती तिच्या देहबोलीसह फ्लर्ट करत आहे?

कोणी तुमच्याशी फ्लर्ट करत आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा कोणताही निश्चित मार्ग नाही, परंतु काही सांगोपांग चिन्हे आहेत जी त्यांना स्वारस्य असल्याचे दर्शवू शकतात. जर एखादी व्यक्ती तुमच्याशी डोळा मारत असेल आणि हसत असेल, तर ते तुमच्याकडे आकर्षित झाल्याचे एक चांगले चिन्ह आहे. याव्यतिरिक्त, जर कोणी तुम्हाला स्पर्श करत असेल किंवा तुमच्या जवळ झुकत असेल तर ते देखील फ्लर्टेशनची चिन्हे असू शकतात. अर्थात, हे नेहमीच शक्य आहे की कोणीतरी फक्त मैत्रीपूर्ण आहे, म्हणून कोणतीही गोष्ट करण्यापूर्वी परिस्थिती आणि त्या व्यक्तीची संपूर्ण देहबोली वाचणे महत्वाचे आहे.गृहीतके.

तुम्ही स्त्रीची देहबोली कशी वाचता?

स्त्रींची देहबोली योग्य रितीने वाचण्यासाठी, तुम्हाला आकर्षणाच्या शारीरिक लक्षणांची जाणीव असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्त्री वेगळी असते, परंतु काही सामान्य देहबोली चिन्हे आहेत जी स्त्रीला स्वारस्य असल्याचे दर्शवतात. स्त्रीला स्वारस्य असलेली काही सामान्य शारीरिक चिन्हे समाविष्ट आहेत: डोळ्यांशी संपर्क करणे, हसणे, तुमच्याकडे झुकणे, तुम्हाला स्पर्श करणे आणि खेळकरपणे तुम्हाला चिडवणे. जर तुम्हाला शरीरातील ही आकर्षणाची चिन्हे दिसली, तर ती स्त्री तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे हे एक चांगले लक्षण आहे.

कामाच्या ठिकाणी एखादी मुलगी तुम्हाला आवडते हे तुम्हाला कसे कळेल?

जर एखाद्या मुलीला आवडत असेल तर तुम्ही कामावर आहात, ती कदाचित तुमच्याशी अनेकदा डोळा मारेल. ती तुमच्याशी संभाषण वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते किंवा नेहमीपेक्षा अधिक मैत्रीपूर्ण आणि आउटगोइंग होण्याचा प्रयत्न करू शकते. जर तुम्हाला या गोष्टी लक्षात आल्या, तर ती मुलगी तुम्हाला आवडते हे एक चांगले संकेत आहे.

एखादी स्त्री तुमच्याकडे तिच्या डोळ्यांनी आकर्षित होते हे तुम्ही कसे सांगाल?

जेव्हा एखादी स्त्री तुमच्याकडे आकर्षित होते. , ती सहसा तुमच्याशी डोळा संपर्क करेल. कारण तिला तुमच्यात रस आहे हे तिला तुम्हाला कळवायचे आहे. ती नेहमीपेक्षा तिचे डोळे मिचकावू शकते किंवा नेहमीपेक्षा जास्त वेळ तुमची नजर रोखू शकते.

विवाहित स्त्रीवर प्रेम करणे ठीक आहे का?

काही नाही या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर कारण ते मुख्यत्वे प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. काही लोकांना ए असण्यात काहीच गैर दिसत नाहीविवाहित स्त्रीवर चिरडणे, तर इतरांना ते नैतिकदृष्ट्या चुकीचे किंवा अयोग्य वाटू शकते. शेवटी, एखाद्या विवाहित स्त्रीवर प्रेम करणे स्वीकार्य आहे की नाही हे ठरवणे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते.

विवाहित स्त्री तुमच्याकडे पाहून हसते तेव्हा याचा काय अर्थ होतो

जेव्हा एखादी विवाहित स्त्री तुमच्याकडे पाहून हसते, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की तिला तुमच्यामध्ये रस आहे आणि तिला तुम्हाला अधिक चांगले जाणून घ्यायचे आहे. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की ती तुमच्याशी फ्लर्ट करत आहे आणि तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे. तुम्हाला तिच्यामध्ये स्वारस्य असल्यास, तिचे स्मित परत करा आणि तिथून संभाषण कोठे होते ते पहा.

हे देखील पहा: N ने सुरू होणारे 70+ हॅलोविन शब्द (परिभाषेसह)

एखादी विवाहित स्त्री तुम्हाला गुप्तपणे आवडते हे तुम्ही कसे सांगाल?

जर विवाहित स्त्री गुप्तपणे तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे, ती तुम्हाला लक्ष देण्याची सूक्ष्म चिन्हे देऊ शकते. ती खोलीतील इतर लोकांपेक्षा तुमच्याकडे जास्त पाहू शकते किंवा तुम्हाला स्पर्श करण्याचे कारण शोधू शकते. ती तुमच्या जवळ राहण्याचे किंवा तुम्हाला संभाषणात गुंतवून ठेवण्याचे मार्ग देखील शोधू शकते. एखाद्या विवाहित स्त्रीला तुमच्यामध्ये स्वारस्य असल्यास, ती तुमच्यासोबत वेळ घालवण्याचा आणि तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल.

अंतिम विचार.

जेव्हा विवाहित स्त्री तुम्हाला आवडते, हे सहसा कारण तिच्या जगात काहीतरी चालू आहे. खुल्या देहबोलीचे संकेत पाहून तुमच्याकडे आकर्षित झालेल्या स्त्रीची देहबोली तुम्ही वाचू शकता. विवाहित स्त्रीशी नातेसंबंध जोडणे कठीण होऊ शकते, कारण ते सहसा भरपूर सामान घेऊन येतात. आमचा सर्वोत्तम सल्ला आहे की तुम्ही जोपर्यंत खरेच नाही तोपर्यंत स्पष्ट राहातिला आवडले आणि एकत्र भविष्य पहा. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही शोधत असलेले उत्तर तुम्हाला सापडले असेल तुम्हाला अधिक उदाहरणांसाठी बॉडी लँग्वेज वेडिंग रिंग (तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे) वाचण्यात स्वारस्य असेल. पुढच्या वेळेपर्यंत सुरक्षित रहा.
Elmer Harper
Elmer Harper
जेरेमी क्रूझ, ज्यांना त्याच्या टोपणनाव एल्मर हार्परने देखील ओळखले जाते, एक उत्कट लेखक आणि देहबोली उत्साही आहे. मानसशास्त्राच्या पार्श्वभूमीसह, जेरेमी नेहमीच अव्यक्त भाषा आणि मानवी परस्परसंवादांना नियंत्रित करणार्‍या सूक्ष्म संकेतांनी भुरळ घातला आहे. वैविध्यपूर्ण समुदायात वाढलेल्या, जिथे गैर-मौखिक संप्रेषण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जेरेमीची देहबोलीबद्दल उत्सुकता लहान वयातच सुरू झाली.मानसशास्त्रातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर, जेरेमीने विविध सामाजिक आणि व्यावसायिक संदर्भांमधील देहबोलीतील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी प्रवास सुरू केला. डिकोडिंग जेश्चर, चेहर्यावरील हावभाव आणि मुद्रा या कलेमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी त्यांनी असंख्य कार्यशाळा, सेमिनार आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला.त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, जेरेमीचे त्यांचे ज्ञान आणि अंतर्दृष्टी व्यापक प्रेक्षकांसोबत सामायिक करण्याचे त्यांचे संभाषण कौशल्य सुधारण्यात आणि गैर-मौखिक संकेतांबद्दलची त्यांची समज वाढवण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो संबंध, व्यवसाय आणि दैनंदिन परस्परसंवादातील देहबोलीसह विविध विषयांचा समावेश करतो.जेरेमीची लेखनशैली आकर्षक आणि माहितीपूर्ण आहे, कारण तो वास्तविक जीवनातील उदाहरणे आणि व्यावहारिक टिपांसह त्याचे कौशल्य एकत्र करतो. गुंतागुंतीच्या संकल्पनांना सहज समजल्या जाणार्‍या अटींमध्ये मोडण्याची त्यांची क्षमता वाचकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही सेटिंग्जमध्ये अधिक प्रभावी संप्रेषक बनण्यास सक्षम करते.जेव्हा तो लिहित नाही किंवा संशोधन करत नाही तेव्हा जेरेमीला वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला आवडतोविविध संस्कृतींचा अनुभव घ्या आणि विविध समाजांमध्ये देहबोली कशी प्रकट होते ते पहा. विविध गैर-मौखिक संकेत समजून घेणे आणि स्वीकारणे सहानुभूती वाढवू शकते, कनेक्शन मजबूत करू शकते आणि सांस्कृतिक अंतर भरून काढू शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.इतरांना अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यात मदत करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेमुळे आणि देहबोलीतील त्याच्या कौशल्यामुळे, जेरेमी क्रूझ, उर्फ ​​एल्मर हार्पर, मानवी संवादाच्या न बोललेल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रवासात जगभरातील वाचकांना प्रभावित आणि प्रेरणा देत आहेत.