154 Fjalë negative që fillojnë me U (me përshkrime)

154 Fjalë negative që fillojnë me U (me përshkrime)
Elmer Harper

Tabela e përmbajtjes

Nëse jeni duke kërkuar për listën më të plotë dhe më të përditësuar të fjalëve negative që fillon me U, jeni në vendin e duhur. Ne kemi renditur mbi 150 me përkufizimet dhe mbiemrat e tyre

Gjuha angleze është e pasur me fjalë negative dhe me 154 fjalë negative që fillojnë me U, nuk ka kufi për negativitetin që mund të shprehet. Disa nga fjalët negative që fillojnë me 'U' përfshijnë ndër të tjera të pakëndshme, të pahijshme, mosmirënjohëse, jobesnike dhe jo të besueshme.

Shiko gjithashtu: Shembuj të gjuhës negative të trupit (nuk duhet ta thuash)

Mënyra më e mirë për të përdorur këto fjalë negative është t'i shmangni ato kur komunikoni me të tjerët, veçanërisht në një mënyrë konfrontuese. Megjithatë, kur shkruani ose shprehni zhgënjimin e dikujt me një situatë ose një person të caktuar, është e rëndësishme të përdorni fjalë të përshtatshme negative për të përcjellë emocionet tuaja pa qenë fyese.

Shiko gjithashtu: Si të lexoni gjuhën e trupit të meshkujve? (Zbulojeni)

Një fjalë negative e vendosur mirë mund të shprehë në mënyrë efektive pakënaqësinë e dikujt dhe të ndihmojë për të sqaruar pritshmëritë për personin ose audiencën që po i drejtohen. ly – e pakëndshme për t’u parë E papranueshme – nuk plotëson pritshmëritë ose standardet I paarritshëm – e vështirë për t’u folur ose për të qenë pranë Jo tërheqëse – jo e këndshme për syrin E padurueshme – e padurueshme ose e patolerueshme e patolerueshme 9> I pakujdesshëm – i mungon empatia oseshqetësim I pacivilizuar – i mungon kultura ose përsosja I pakëndshëm – shkakton shqetësim fizik ose emocional Pa kompromis – i pavullnetshëm për të bërë lëshime ose për të negociuar I pakontrollueshëm –Ulqitshëm ose i pandërgjegjshëm<98> i paaftë për t'u kontrolluar ose i përmbajtur I pahijshëm – i mungon sjelljet apo përsosja I pabesueshëm – jo i besueshëm ose i besueshëm I nënkuptuar – mashtrues ose i pandershëm i padëshirueshëm – i padëshirueshëm – i padëshirueshëm – i padëshirueshëm –> <6plakje dobësohet 9> I padinjitet – me mungesë dinjiteti ose respekti për veten Të shqetësuar – ndjerë ankth ose i paqëndrueshëm I paarsimuar – i munguar në arsim ose njohuri I papunë – pa punë ose punë – pa punë ose punë – pa punë ose punë – pa ekuilibër –Un ekuilibër> E padrejtë – jo e drejtë ose e paanshme Jo besnike – e pabesë ose e pabesueshme E panjohur – e panjohur ose e njohur jo miqësore – jo miqësore ose e shoqërueshme Ungrëndësi i shëndetshëm – jo i favorshëm për një shëndet të mirë Jo i dobishëm – nuk ofron ndihmë ose mbështetje Johigjienike – i mungon pastërtia ose higjiena I parëndësishëm – i mungon rëndësia ose rëndësia I pa informuar – i mungonnë njohuri ose informacion I pafrymëzuar – i mungon kreativiteti apo origjinaliteti Jo interesant – jo angazhues ose joshës I padrejtë – i mungon drejtësia ose drejtësia I padashur – i mungon mirësia ose dhembshuria –6 I paligjshëm – jo ligjor ose i autorizuar I pafat – i pafat ose i pafat I pamotivuar – i mungon motivimi ose motivimi E panevojshme – jo e nevojshme ose thelbësore E pakëndshme – e pakëndshme – e paparashikueshme ose e paparashikueshme. ated Joprofesional – i mungon profesionalizmi apo kompetenca I paarsyeshëm – nuk bazohet në arsye ose logjik I pabesueshëm – jo i besueshëm ose i besueshëm I papërgjigjshëm – nuk reagon ose nuk reagon ose nuk përgjigjet. 8> E paqëndrueshme – jo e qëndrueshme ose e sigurt. I papajtueshëm – nuk dëshiron të ndihmojë ose të bashkëpunojë I papranuar – i pa njohur ose i pranuar i papërshtatshëm – i paaftë – i paaftë për t'u përshtatur me situatën e re 6> E papërballueshme – shumë e shtrenjtë ose e kushtueshme I pabarabartë – jo në përputhje ose në përputhje I palodhur – jo i argëtuar ose i argëtuar Pa përgjigje – nuk iu përgjigj ose nuk u përgjigj E pakëndshme –jo tërheqës ose i dëshirueshëm I pavlerësuar - i pavlerësuar ose i vlerësuar I pamiratuar - i pa miratuar ose i autorizuar I paartikuluar - i pa shprehur qartë ose në mënyrë efektive I pasiguruar - i pasiguruar - i mungon besimi ose siguria 6> E paarritshme – nuk mund të arrihet ose të merret I pambikëqyrur – i pakujdesshëm ose i pakujdesshëm I paautorizuar – i paautorizuar ose i lejuar I padisponueshëm – i paarritshëm ose i arritshëm i pamundshëm – i paaftë për t’u shmangur ose i dobishëm ose parandalohet E padurueshme – në një shkallë ose masë të padurueshme E pabesueshme – e paaftë për t’u besuar ose pranuar E padobishme – jo e dobishme ose e dobishme I paanshëm – jo i drejtë ose i paanshëm i paanshëm – i paanshëm ose i paanshëm<89> 8> E çuditshme – e çuditshme ose misterioze në një mënyrë shqetësuese E pasigurt – jo e sigurt apo e sigurt E paeksploruar – e pahartifikuar ose e eksploruar E padëlirë – pa pastërti ose moral të munguar e pa kontrolluar një – e ndyrë ose e kontaminuar I paangazhuar – jo i përkushtuar ose i përkushtuar Pa kompensim – i pakompensuar ose i paguar Pa kompliment – ​​jo lajkatar osepozitive E pakuptueshme – nuk kupton ose nuk kap E pafshehur – jo e fshehur ose e fshehur I pashqetësuar – jo i shqetësuar ose i interesuar i pakushtëzuar – nuk i nënshtrohet asnjë kushti ose kufizimi – nuk i nënshtrohet asnjë kushti ose kufizimi – nuk i nënshtrohet asnjë kushti ose kufizimi – i konfirmuar – i pa konfirmuar > E pamposhtur – e pamundshme për t’u mposhtur ose kapërcyer Pa ndërgjegje – në mënyrë të pandërgjegjshme ose të papranueshme I pakontestueshëm – jo i diskutueshëm ose i kontestuar i pakontrolluar ose i menaxhuar – i parregulluar ose i menaxhuar së bashku 7>E padëmtuar – në mënyrë të pahijshme ose të vrazhdë Jo kritike – jo kritike apo dalluese I padëmtuar – jo i dëmtuar ose i dëmtuar I pazhvilluar – i pazhvilluar ose i pjekur <8 i padrejtuar ose i padrejtuar diplomatik ose i padrejtuar. E padëshirueshme – e padëshiruar ose e dëshiruar Të pamerituar – që nuk meriton diçka E padëshirueshme – jo e përshtatshme ose e përshtatshme I pafuqishëm – i mungon fuqia ose autoriteti joetike –kosto etike – jo etike. -efektive ose efikase I paarsimuar – i mungon arsimi ose njohuria I pabarabartë – i padrejtë ose i padrejtë Joetik – nuk përputhet me etikënstandarde Pa emocionuese – jo emocionuese apo interesante Pa përvojë – mungon eksperienca ose ekspertiza E pashpjegueshme – e paaftë për t’u shpjeguar ose kuptuar E paeksploruar – e pa eksploruar ose hetuar ndjenjë e pashprehur hful – jo besnik ose besnik I panjohur – jo i njohur ose i njohur I pafavorshëm – jo i favorshëm ose pozitiv Pa ndjenja – i mungon emocioni ose ndjeshmëria I papërshtatshëm – i papërshtatshëm ose i përshtatshëm për të > E pafat – e pafat ose e pafavorshme jomiqësore – jo miqësore ose e shoqërueshme E paplotësuar – e pa kënaqur ose e plotësuar Të pafat – jo qesharake ose humor Jo e pakëndshme – e pakëndshme – e pakëndshme legance Mosmirënjohës – jo mirënjohës apo vlerësues Të pakënaqur – jo të lumtur apo të kënaqur I pashëndetshëm – jo i shëndetshëm apo i dobishëm Jo i dobishëm – jo i dobishëm ose bashkëpunues jo i pastër<8U9hy6 inative – i mungon kreativiteti ose imagjinata I parëndësishëm – jo i rëndësishëm ose domethënës Jo mbresëlënës – jo mbresëlënës ose i jashtëzakonshëm I painformuar – i mungon informacioni ose njohuria I pafrymëzuar – i mungon frymëzimi osekreativitet I painteligjent – ​​me mungesë inteligjence apo intelekti I pa interesuar – jo i interesuar apo i shqetësuar I paftues – jo ftues ose mikpritës I padrejtë – i padrejtë ose i pajustifikuar e padrejtë ose e pajustifikuar > I pahijshëm – pa dashamirësi apo dhembshuri E panjohur – jo e njohur apo e njohur I pafat – me fat të keq apo fat I pamenaxhueshëm – i vështirë ose i pamundur për t’u menaxhuar ose kontrolluar <97>I pamëshirshëm – i pamëshirshëm – mizor ose i ashpër I pamotivuar – i mungon motivimi ose motivimi E panatyrshme – jo e natyrshme ose normale E panevojshme – jo e nevojshme ose thelbësore E pakëndshme – jo e këndshme ose e këndshme Paparashikueshme – e paparashikueshme ose e paparashikueshme6U produktive ose e besueshme nprofesional – jo profesional ose etik

Mendimet përfundimtare

Ka shumë fjalë negative që fillojnë me ju nga kjo listë, ju duhet të jeni në gjendje të përshkruani disa nga mbiemrat më të mirë negativë që përdoren sot në fjalorin negativ. Shpresojmë që të keni gjetur fjalën e përsosur të pakënaqshme deri herën tjetër faleminderit për leximin.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, i njohur edhe me pseudonimin e tij Elmer Harper, është një shkrimtar i pasionuar dhe entuziast i gjuhës së trupit. Me një sfond në psikologji, Jeremy ka qenë gjithmonë i magjepsur nga gjuha e pashprehur dhe shenjat delikate që rregullojnë ndërveprimet njerëzore. Duke u rritur në një komunitet të larmishëm, ku komunikimi joverbal luajti një rol jetik, kurioziteti i Jeremy-t për gjuhën e trupit filloi që në moshë të re.Pas përfundimit të diplomës në psikologji, Jeremy filloi një udhëtim për të kuptuar ndërlikimet e gjuhës së trupit në kontekste të ndryshme sociale dhe profesionale. Ai mori pjesë në seminare të shumta, seminare dhe programe të specializuara trajnimi për të zotëruar artin e dekodimit të gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe qëndrimeve.Nëpërmjet blogut të tij, Jeremy synon të ndajë njohuritë dhe njohuritë e tij me një audiencë të gjerë për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive të tyre të komunikimit dhe për të përmirësuar të kuptuarit e sinjaleve joverbale. Ai mbulon një gamë të gjerë temash, duke përfshirë gjuhën e trupit në marrëdhënie, biznes dhe ndërveprime të përditshme.Stili i shkrimit të Jeremy-t është tërheqës dhe informues, pasi ai ndërthur ekspertizën e tij me shembuj të jetës reale dhe këshilla praktike. Aftësia e tij për të zbërthyer konceptet komplekse në terma lehtësisht të kuptueshëm i fuqizon lexuesit të bëhen komunikues më efektivë, si në mjedise personale ashtu edhe në ato profesionale.Kur nuk shkruan apo hulumton, Jeremy-t i pëlqen të udhëtojë në vende të ndryshmepërjetoni kultura të ndryshme dhe vëzhgoni se si shfaqet gjuha e trupit në shoqëri të ndryshme. Ai beson se të kuptuarit dhe përqafimi i shenjave të ndryshme joverbale mund të nxisë ndjeshmërinë, të forcojë lidhjet dhe të mbushë boshllëqet kulturore.Me angazhimin e tij për të ndihmuar të tjerët të komunikojnë në mënyrë më efektive dhe ekspertizën e tij në gjuhën e trupit, Jeremy Cruz, i njohur ndryshe si Elmer Harper, vazhdon të ndikojë dhe frymëzojë lexuesit në mbarë botën në udhëtimin e tyre drejt zotërimit të gjuhës së pashprehur të ndërveprimit njerëzor.