Çfarë është kodimi në komunikim? (Kuptimi i modelit të kodimit/dekodimit)

Çfarë është kodimi në komunikim? (Kuptimi i modelit të kodimit/dekodimit)
Elmer Harper

Kur bëhet fjalë për komunikimin, ka shumë mënyra për të dërguar një mesazh. Ne mund ta dërgojmë atë verbalisht ose jo verbalisht, mund ta shkruajmë ose mund të përdorim edhe gjuhën e trupit tonë për të dërguar mesazhin. Kemi shumë mënyra të ndryshme komunikimi. Sido që të komunikojmë, ka gjithmonë një kodues dhe një dekoder. Në këtë postim, ne do të shqyrtojmë ndryshimet midis kodimit dhe dekodimit të mesazheve në komunikim.

Enkodimi është procesi i përkthimit të informacionit në një formë që mund t'i transmetohet një personi ose sistemi tjetër. Dërguesi duhet së pari të kodojë mesazhin e tij në një mënyrë që të mund të kuptohet nga marrësi, dhe më pas marrësi duhet të dekodojë mesazhin në mënyrë që ta kuptojë atë. Ky proces kodimi dhe dekodimi është thelbësor për komunikim efektiv.

Modeli i kodimit dhe dekodimit të komunikimit është një model komunikimi që përshkruan procesin e komunikimit. Fillon me dërguesin që kodon mesazhin e synuar duke përdorur fjalë, simbole ose mjete të tjera komunikimi. Marrësi më pas deshifron mesazhin dhe përpiqet të kuptojë kuptimin e synuar. Ky proces mund të ndikohet nga shumë faktorë, si konteksti në të cilin zhvillohet komunikimi, marrëdhënia midis dërguesit dhe marrësit dhe reklama që rrethon komunikimin.

Është gjithmonë e rëndësishme të merret parasysh konteksti rreth vendit kukoduesi po dërgon mesazhin dhe ku është dekoderi. Për shembull, ata të dy mund të qëndrojnë në një park me miqtë, thjesht duke folur për ditën kur personi që flet po dërgon mesazhin, personi që merr është duke dëgjuar dhe përpunuar mesazhin. Është vërtet kaq e thjeshtë.

Një mënyrë e thjeshtë për të menduar për këtë është:

  1. Enkodimi është procesi i përkthimit informacioni në një formë që mund të komunikohet.
  2. Dërguesi përdor simbolet për të komunikuar mesazhin e tij.
  3. Marrësi deshifron simbolet për të interpretuar mesazh. Më tej, ne do të hedhim një vështrim në kuptimin e mbështjelljes dhe disa nga ndryshimet midis tyre.

Të kuptuarit e kuptimit të kodimit

Enkodimi përfshin përkthimin e mendimet ose idetë e dërguesit në simbole që mund të interpretohen nga marrësi. Marrësi më pas deshifron simbolet në mënyrë që të kuptojë mesazhin origjinal.

Komunikimi joverbal shpesh përdoret në lidhje me komunikimin verbal. Gjestet, shprehjet e fytyrës dhe gjuha e trupit mund të përcjellin kuptimin dhe shpesh përdoren për të plotësuar ose zëvendësuar komunikimin verbal. Komunikimi ballë për ballë zakonisht konsiderohet të jetë forma më efektive e komunikimit sepse lejon reagime të menjëhershme dhe sinjale joverbale që mund të ndihmojnë në përcjelljen e kuptimit. Për të mësuar më shumë rreth gjuhës së trupit dhe komunikimit joverbal, kontrollonijashtë Çfarë është komunikimi joverbal (Shih të padukshmen)

Shiko gjithashtu: Përballja me një narcisist mashtrues (Njohja e sjelljes narcisiste në marrëdhëniet jobesnike)

Tri pozicione gjatë dekodimit të mesazheve

Ka tre pozicione kryesore që njerëzit marrin kur deshifrojnë mesazhet: fjalë për fjalë, interpretuese dhe kritike . Literalistët besojnë se kuptimi i një mesazhi është pikërisht ai që thuhet; nuk ka asnjë kuptim të fshehur. Interpretivistët besojnë se kuptimi i një mesazhi është ai që dërguesi synonte të ishte; mund të ketë ndonjë kuptim të fshehur. Teoricienët kritikë besojnë se kuptimi i një mesazhi është ajo që marrësi i bën atij; kuptimi i fshehur përcaktohet nga përvojat dhe paragjykimet e marrësit.

Dallimet kryesore ndërmjet kodimit dhe dekodimit

Dallimet kryesore midis kodimit dhe dekodimit janë komponentë thelbësorë të çdo sistemi komunikimi. Një kodues i transformon të dhënat në një format që mund të transmetohet, ndërsa një dekoder e kthen mbrapsht procesin për të rikrijuar të dhënat origjinale.

Kush është koduesi në komunikim?

Një kodues është një pajisje ose person që përkthen informacionin në një formë që mund të lexohet nga një makinë ose një person tjetër. Në komunikim, një kodues është përgjegjës për përkthimin e mesazhit të dërguesit në një formë që mund të kuptohet nga marrësi.

Shiko gjithashtu: Si të shmangni të qenit i ngjitur me miqtë (ndaloni së qeni i ngjitur)

Çfarë është kodimi i komunikimit?

Enkodimi është procesi i shndërrimit të një mesazhi në simbole që mund të komunikohet. Koduesi është personi që e bën këtë, dhe kodi është aisistemi i simboleve të përdorura. Marrësi është personi që deshifron mesazhin përsëri në formën e tij origjinale.

Pse kodimi dhe dekodimi janë të rëndësishëm në komunikim?

Ky proces është thelbësor për komunikim efektiv, pasi na lejon të ndajmë mendimet dhe idetë tona me të tjerët dhe për të kuptuar se çfarë po na komunikojnë.

Çfarë është komunikimi me kodim?

Enkodimi është procesi i shndërrimit të një mesazhi në simbole që mund të komunikohen. Koduesi është personi që e bën këtë, dhe kodi është sistemi i simboleve të përdorura. Marrësi është personi që e deshifron mesazhin përsëri në formën e tij origjinale.

Çfarë është komunikimi Dekodimi?

Dekodimi i komunikimit është procesi i marrjes së një mesazhi të koduar dhe kthimit të tij në një interpretim që mund të t'i përcillen marrësit. Dërguesi kodon mesazhin duke përdorur një kod, të cilin marrësi më pas e deshifron për ta interpretuar atë. Kjo mund të bëhet me komunikim verbal dhe jo-verbal.

Mendimet përfundimtare

Kur bëhet fjalë për të kuptuar atë që është e koduar në komunikim dhe për ta deshifruar atë, është një gjë relativisht e lehtë për t'u kuptuar në kushtet se si ne komunikojmë. Shpresojmë që të keni shijuar leximin e këtij postimi dhe të keni mësuar atë që ju nevojitet. Deri herën tjetër, qëndroni të sigurt.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, i njohur edhe me pseudonimin e tij Elmer Harper, është një shkrimtar i pasionuar dhe entuziast i gjuhës së trupit. Me një sfond në psikologji, Jeremy ka qenë gjithmonë i magjepsur nga gjuha e pashprehur dhe shenjat delikate që rregullojnë ndërveprimet njerëzore. Duke u rritur në një komunitet të larmishëm, ku komunikimi joverbal luajti një rol jetik, kurioziteti i Jeremy-t për gjuhën e trupit filloi që në moshë të re.Pas përfundimit të diplomës në psikologji, Jeremy filloi një udhëtim për të kuptuar ndërlikimet e gjuhës së trupit në kontekste të ndryshme sociale dhe profesionale. Ai mori pjesë në seminare të shumta, seminare dhe programe të specializuara trajnimi për të zotëruar artin e dekodimit të gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe qëndrimeve.Nëpërmjet blogut të tij, Jeremy synon të ndajë njohuritë dhe njohuritë e tij me një audiencë të gjerë për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive të tyre të komunikimit dhe për të përmirësuar të kuptuarit e sinjaleve joverbale. Ai mbulon një gamë të gjerë temash, duke përfshirë gjuhën e trupit në marrëdhënie, biznes dhe ndërveprime të përditshme.Stili i shkrimit të Jeremy-t është tërheqës dhe informues, pasi ai ndërthur ekspertizën e tij me shembuj të jetës reale dhe këshilla praktike. Aftësia e tij për të zbërthyer konceptet komplekse në terma lehtësisht të kuptueshëm i fuqizon lexuesit të bëhen komunikues më efektivë, si në mjedise personale ashtu edhe në ato profesionale.Kur nuk shkruan apo hulumton, Jeremy-t i pëlqen të udhëtojë në vende të ndryshmepërjetoni kultura të ndryshme dhe vëzhgoni se si shfaqet gjuha e trupit në shoqëri të ndryshme. Ai beson se të kuptuarit dhe përqafimi i shenjave të ndryshme joverbale mund të nxisë ndjeshmërinë, të forcojë lidhjet dhe të mbushë boshllëqet kulturore.Me angazhimin e tij për të ndihmuar të tjerët të komunikojnë në mënyrë më efektive dhe ekspertizën e tij në gjuhën e trupit, Jeremy Cruz, i njohur ndryshe si Elmer Harper, vazhdon të ndikojë dhe frymëzojë lexuesit në mbarë botën në udhëtimin e tyre drejt zotërimit të gjuhës së pashprehur të ndërveprimit njerëzor.