ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് (പൂർണ്ണമായ വസ്തുതകൾ)

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് (പൂർണ്ണമായ വസ്തുതകൾ)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാളെ ചുംബിക്കുകയും അവൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിൽ, അവൻ ശരിക്കും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു

ഇതും കാണുക: 99 നിഷേധാത്മക പദങ്ങൾ F-ൽ ആരംഭിക്കുന്നു (നിർവചനത്തോടെ)

ചുംബനം ഒരു അടുപ്പമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്, അത് പലപ്പോഴും തെറ്റായി വായിക്കാം. നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വ്യക്തതയുള്ളവരാണെന്ന് ആൺകുട്ടികൾ വിചാരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആവേശഭരിതരാകും, അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുതിച്ചുയരും, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഡോപാമിൻ, ഓക്‌സിടോസിൻ, സെറോടോണിൻ എന്നിവ നിറയും.

ഇതിനർത്ഥം അവർ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, പകരം അവർ ഈ നിമിഷത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് തോന്നുന്ന വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, ചുംബനത്തിന്റെ സന്ദർഭവും അവന്റെ ശരീരഭാഷയും ശ്രദ്ധിക്കുക, അയാൾക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുക. അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഷാ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാം.

10 അവൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. അവൻ ശരിക്കും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭം.

  1. അവൻ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു .
  2. അവൻ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നു .
  3. നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.
  4. അവൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. <8
  5. അവൻ നിന്നെ വീണ്ടും ചുംബിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.
  6. അവൻ നിന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്.
  7. <7 അവൻഅവന്റെ അടുത്ത നീക്കത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു.
  8. അവൻ ആ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല.
  9. നിങ്ങൾക്ക് വായ് നാറ്റമുണ്ടെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു. <8
  10. നിങ്ങൾ വളരെയധികം നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അവൻ കരുതുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവർ നോക്കുന്നത്ര മൃദുവായതിനാൽ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നത് ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രുചിയുണ്ടാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം പുതുമയുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.

ഓരോ തവണയും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടിൽ തൊടുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്നേഹവും. നിങ്ങൾ രുചിക്കുന്ന രീതിയും നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവനെതിരെ ചലിക്കുന്ന രീതിയും അവന് ആവശ്യമുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയുന്നതായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തോന്നുന്ന രീതിയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്, അത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല.

നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അവൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവനെതിരെ തോന്നുന്ന രീതിയും നിമിഷം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയുന്ന രീതിയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി നിങ്ങളാണെന്ന് അവനറിയാം, ഓരോ തവണയും നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു.

അവൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്.

നിങ്ങളെ കാമുകിയായി കിട്ടിയതിൽ താൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവനെ ചുംബിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ എത്ര അത്ഭുതകരമാണെന്ന് അയാൾക്ക് നന്ദി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവനെതിരെ തോന്നുന്ന രീതി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അവന് നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ മതിയാക്കാൻ കഴിയില്ലചുംബിക്കുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ചുംബിക്കാൻ എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാനാവില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്.

അവൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ആസ്വദിച്ചുവെന്നും അത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രമാത്രം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ രസതന്ത്രം എത്രത്തോളം മികച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ വാത്സല്യവും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്.

അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയെക്കുറിച്ചോ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചോ മുടിയെക്കുറിച്ചോ ചുണ്ടുകളെക്കുറിച്ചോ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് എത്ര മൃദുവും ഊഷ്മളതയും അനുഭവപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും വികാരാധീനമായ ഒരു ചുംബനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

അവൻ തന്റെ അടുത്ത നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്.

അവൻ തന്റെ അടുത്ത നീക്കത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. . അവൻ ഒരു നീക്കം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അവൻ നിരസിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും അറിയുകയില്ല. അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഇതും കാണുക: ലോറി വാലോ ഡേബെൽ തുറന്നുകാട്ടി (അവളുടെ ശരീരഭാഷയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നു!)

പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

അവൻ ചുംബനം ആസ്വദിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും?

അവന്റെ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു തിരികെ ചുംബിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഒരു ചുംബനം കൊണ്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ്. അവൻ ചുംബനം ആസ്വദിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ നല്ല സൂചകമാണ് ഫ്രഞ്ച് ചുംബനം. അവൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ചുംബിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ അത് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില ആൺകുട്ടികൾ നല്ല ചുംബനക്കാരാണ്, അത് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാംഒരു സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ ചുംബിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നതാണ്.

ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം ആൺകുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു?

ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അവർ ചുംബിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുകയും അവർ ചുംബിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ അവന്റെ ചുംബനത്തിലൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും?

അവൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു അടയാളമാണ് വാത്സല്യത്തിന്റെ. അവൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ചുംബനം സാധാരണയായി ആ വ്യക്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. ആത്യന്തികമായി, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുകയും അവൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി കാരണം അവൻ നിന്നെ ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ തിരികെ ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാധാരണയായി പരസ്പരം ചുംബിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ചുംബിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അവനെ തള്ളുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ കഠിനമായി ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു കഠിന ചുംബനം സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുകയും നിങ്ങളോട് അവന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അവൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്. ചിലപ്പോൾ, കഠിനമായ ചുംബനം ആക്രമണോത്സുകതയുടെയോ ആധിപത്യത്തിന്റെയോ അടയാളമായിരിക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നത്?

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ചുംബിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷേ അവൻ ആയിരുന്നിരിക്കാംകുറച്ചു നേരം നിന്നെ ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഒടുവിൽ അതിനുള്ള ധൈര്യം സംഭരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു, ആ വികാരം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു ചുംബനം ലഭിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്!

അവസാന ചിന്തകൾ

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മണ്ടത്തരമായ രീതിയില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ ചുംബനത്തിന് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആദ്യ ചുംബന വേളയിലോ ആദ്യ തീയതിയിലോ അവൻ കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചുംബിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ അവൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ടാകും, ഇത് അവൻ നിങ്ങളോട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ചുംബനത്തിനുശേഷം അവന്റെ ശരീരഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവൻ അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യുമെന്ന് നന്നായി വായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം. അടുത്ത തവണ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.