90 negative ord, der starter med P (fuld definition)

90 negative ord, der starter med P (fuld definition)
Elmer Harper

Leder du efter det rigtige negative ord, der starter med bogstavet 9? Hvis det er tilfældet, er du kommet til det rette sted, hvor vi har listet mange eksempler og kraftfulde ord til at beskrive ting?

Se også: 95 negative ord, der starter med Q (med beskrivelser)

Negative ord, der starter med P, er vigtige for effektiv kommunikation, da de giver os mulighed for at udtrykke vores meninger og følelser med præcision. Disse ord er nyttige i situationer, hvor vi har brug for at beskrive noget ubehageligt eller uønsket.

De kan bruges i forskellige sammenhænge, lige fra at skrive kritik til at udtrykke skuffelse. Nogle af de negative ord, der begynder med P, er smertefuld, fattig, pessimistisk, ynkelig, problematisk, pervers Vi kan bruge disse ord til at give beskrivende feedback på arbejdspladsen, til at give konstruktiv kritik til venner og til at beskrive visse egenskaber ved en person eller en ting.

Det er vigtigt at bruge disse negative ord med måde og takt, da de kan virke overdrevent kritiske eller sårende, hvis de bruges for meget.

Se også: Hvordan man gør en narcissist jaloux.

90 negative ord, der begynder med bogstavet P

Smertefuld - forårsager fysisk eller følelsesmæssig smerte
Pessimistisk - tendens til at se det værste i tingene eller tro, at det værste vil ske.
Patetisk - vækker medlidenhed, især gennem sårbarhed eller tristhed
Passiv - at acceptere eller tillade, hvad der sker, eller hvad andre gør, uden aktiv respons eller modstand.
Pestilens - ødelæggende for liv; dødbringende eller giftig
Svigefuld - bedragerisk og upålidelig
Pernicious - har en skadelig virkning, især på en gradvis eller subtil måde
Smålig - af ringe betydning; triviel
Fobisk - at have en ekstrem eller irrationel frygt for noget
Lommetyv - en person, der stjæler fra en andens lomme eller taske, især i en menneskemængde.
Pique - en følelse af irritation eller vrede som følge af en krænkelse, især af ens stolthed.
Medlidenhed - følelsen af sorg og medfølelse forårsaget af andres lidelser og ulykker.
Pest - en smitsom bakteriesygdom, der er karakteriseret ved feber og delirium, typisk med dannelse af bobler.
Pompøs - affekteret storslået, højtidelig eller selvhøjtidelig
Fattig - mangler penge til at leve på et niveau, der betragtes som komfortabelt eller normalt i et samfund.
Besidderisk - har eller viser en overdreven interesse i eller bekymring for nogen eller noget
Magtesløs - uden magt eller indflydelse; hjælpeløs
Fordomsfuld - har eller udviser en modvilje eller mistro, der er afledt af fordomme; fanatisk
Prætentiøs - forsøger at imponere ved at foregive større betydning, talent, kultur etc., end man faktisk besidder
Stolt - har eller udviser overdreven stolthed eller selvværd
Primitiv - relateret til eller betegner det tidligste stadie af en civilisation eller æra
Fange - en person, der holdes i et fængsel som straf for en forbrydelse, de har begået, eller mens de venter på retssagen.
Prokrastinering - forsinkelse eller udsættelse af noget
Profan - relateret til eller viet til det, der ikke er helligt eller bibelsk; sekulær snarere end religiøs
Profitløs - giver ikke noget overskud; urentabel
Prohibitiv - forbyder eller begrænser noget
Promiskuøs - har mange seksuelle partnere uden forpligtelse eller eksklusivitet
Prosaisk - mangler poetisk skønhed; banal; uromantisk
Provokerende - forårsager irritation, vrede eller en anden stærk reaktion, især med vilje
Pueril - barnligt fjollet og umoden
Kamplysten - ivrig eller hurtig til at diskutere, skændes eller slås
Puny - lille og svag
Råddent - råddent eller i forrådnelse og udsender en stinkende lugt
Gådefuld - svær at forstå; mystisk
Omhyggelig - kræver stor omhu og indsats
Paltry - triviel; af ringe værdi
Panisk - føler eller viser panik; alarmeret
Parasitisk - lever som en parasit; udnytter en andens ressourcer uden at give noget til gengæld.
Lidenskabsløs - mangler eller er blottet for lidenskab, følelser eller fornemmelse
Patologisk - involverer, er forårsaget af eller har karakter af en fysisk eller psykisk sygdom
Pedantisk - overdrevent optaget af små detaljer eller regler; overdrevent akademisk
Farlig - fuld af fare eller risiko
Nøjeregnende - lægger for meget vægt på trivielle eller mindre detaljer; pedantisk
Pessimisme - en tendens til at se det værste i tingene eller tro, at det værste vil ske.
Fup - ikke ægte; svigagtig
Stædig - stædigt uimodtagelig; hårdnakket
Omhyggeligt - udført med stor omhu og anstrengelse, ofte så det bliver kedeligt.
Håndgribelig - i stand til at blive rørt eller følt; håndgribelig
Pandemi - udbredt over et helt land, kontinent eller verden
Paradoksal - tilsyneladende selvmodsigende eller absurd, men i virkeligheden sand eller mulig
Parasit - en organisme, der lever i eller på en anden organisme (dens vært) og drager fordel af at få næringsstoffer på værtens bekostning.
Paria - en udstødt eller en, der bliver afvist eller foragtet af samfundet.
Parricide - drab på ens egen(e) forælder(e)
Lidenskabelig - har eller viser intense følelser eller emotioner; glødende
Patetisk fejlslutning - tilskrivning af menneskelige følelser og træk til livløse objekter eller naturfænomener, især som et litterært eller kunstnerisk virkemiddel.
Nedladende - at behandle nogen med en tilsyneladende venlighed, der afslører en følelse af overlegenhed.
Fattiglem - en meget fattig person, der lever af velgørenhed eller offentlig støtte.
Peculiar - mærkelig eller underlig; usædvanlig
Fodgænger - mangler inspiration eller spænding; kedelig
Pejorativ - udtrykker foragt eller misbilligelse
Pernickety - lægger for meget vægt på små eller ubetydelige detaljer; pedantisk
Vedholdende - holder fast i en tro eller mening; stædig
Pestilens - en dødelig epidemisk sygdom, især byldepest
Flegmatisk - har et ufølsomt og stædigt roligt sindelag
Kræsen - overdrevent kræsen eller selektiv
Medlidende - fortjener eller vækker medlidenhed
Plagiat - den praksis at tage en andens arbejde eller ideer og udgive dem for at være ens egne.
Plutokratisk - relateret til en regering eller et samfund styret af de rige
Giftig - indeholder eller producerer gift; giftig
Polemik - et stærkt verbalt eller skriftligt angreb på nogen eller noget
Pollyannaish - overdrevent optimistisk, især i lyset af modgang
Tung - langsom og klodset på grund af stor vægt; kedelig eller besværlig
Surmulende - surmulende eller humørsyg på en uattraktiv måde
Rovdrift - søger at udnytte eller undertrykke andre; aggressiv eller skadelig i sin natur
Absurd - i strid med fornuft eller sund fornuft; absurd
Anmassende - ikke at overholde grænserne for, hvad der er tilladt eller passende; overdrevent frembrusende eller dristig
Forstillelse - et forsøg på at få noget, der ikke er tilfældet, til at se sandt ud.
Forebyggelig - kan undgås eller forhindres i at ske
Stikkende - let fornærmet eller irriteret; irritabel
Fortabt - bruger penge eller ressourcer hensynsløst eller ødselt
Blasfemi - blasfemisk eller uanstændigt sprog eller adfærd
Profitjagt - at lave eller forsøge at lave en overdreven eller uretfærdig profit, især i nød- eller knaphedstider.
ødsel - hensynsløst spild af ressourcer eller penge
Forbud - tjener til at forbyde eller forbyde noget
Promiskuitet - seksuel aktivitet med flere partnere uden forpligtelse eller eksklusivitet
Proneness - en tendens eller disposition til en bestemt adfærd, handling eller tilstand
Prostration - ekstrem fysisk eller mental udmattelse eller svaghed
Provokere - bevidst vække eller forårsage en reaktion eller følelse hos nogen
Pugilistisk - relateret til eller tilbøjelig til at kæmpe med næverne; pugnacious
Pulpy - blød og grødet.

Afsluttende tanker

Der er masser af negative ord, der starter med et P, du kan vælge imellem, vi har listet mange ovenfor, mange er adjektiver, du kan bruge til at få din pointe igennem. Vi håber, du har fundet det rigtige ord fra denne række. Tak fordi du tog dig tid til at læse.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, også kendt under sit pennenavn Elmer Harper, er en passioneret forfatter og kropssprogsentusiast. Med en baggrund i psykologi har Jeremy altid været fascineret af det uudtalte sprog og subtile signaler, der styrer menneskelig interaktion. Da han voksede op i et mangfoldigt samfund, hvor non-verbal kommunikation spillede en afgørende rolle, startede Jeremys nysgerrighed omkring kropssprog i en tidlig alder.Efter at have afsluttet sin uddannelse i psykologi, tog Jeremy ud på en rejse for at forstå kropssprogets forviklinger i forskellige sociale og professionelle sammenhænge. Han deltog i adskillige workshops, seminarer og specialiserede træningsprogrammer for at mestre kunsten at afkode gestus, ansigtsudtryk og stillinger.Gennem sin blog sigter Jeremy efter at dele sin viden og indsigt med et bredt publikum for at hjælpe med at forbedre deres kommunikationsevner og forbedre deres forståelse af ikke-verbale signaler. Han dækker en bred vifte af emner, herunder kropssprog i relationer, forretning og hverdagsinteraktioner.Jeremys skrivestil er engagerende og informativ, da han kombinerer sin ekspertise med eksempler fra det virkelige liv og praktiske tips. Hans evne til at nedbryde komplekse begreber i letforståelige termer giver læserne mulighed for at blive mere effektive kommunikatører, både i personlige og professionelle omgivelser.Når han ikke skriver eller researcher, nyder Jeremy at rejse til forskellige landeopleve forskellige kulturer og observere, hvordan kropssprog manifesterer sig i forskellige samfund. Han mener, at forståelse og omfavnelse af forskellige ikke-verbale signaler kan fremme empati, styrke forbindelser og bygge bro over kulturelle kløfter.Med sit engagement i at hjælpe andre med at kommunikere mere effektivt og sin ekspertise inden for kropssprog, fortsætter Jeremy Cruz, a.k.a. Elmer Harper, med at påvirke og inspirere læsere verden over på deres rejse mod at mestre det uudtalte sprog i menneskelig interaktion.