90 کلمه منفی که با P شروع می شود (تعریف کامل)

90 کلمه منفی که با P شروع می شود (تعریف کامل)
Elmer Harper

فهرست مطالب

آیا به دنبال کلمه منفی مناسبی هستید که با حرف 9 شروع می‌شود، اگر به جای درستی آمده‌اید، ما مثال‌های زیادی و کلمات قدرتمند برای توصیف چیزها فهرست کرده‌ایم؟

کلمات منفی که با P شروع می شوند برای ارتباط موثر ضروری هستند زیرا به ما اجازه می دهند نظرات و احساسات خود را با دقت بیان کنیم. این کلمات در شرایطی مفید هستند که نیاز به توصیف چیزی ناخوشایند یا نامطلوب داریم.

همچنین ببینید: نشانه هایی که نشان می دهد یک نفر در تلاش است شما را بترساند. (شخصیتی که ممکن است این کار را انجام دهد)

آنها را می توان در موقعیت های مختلف، از نوشتن نقد گرفته تا ابراز ناامیدی، استفاده کرد. برخی از کلمات منفی که با P شروع می شوند عبارتند از: دردناک، فقیر، بدبین، رقت انگیز، مشکل ساز، منحرف و رقت انگیز. ما می‌توانیم از این کلمات برای ارائه بازخورد توصیفی در محل کار، ارائه انتقاد سازنده به دوستان، و توصیف ویژگی‌های خاص یک شخص یا یک چیز استفاده کنیم.

استفاده از این کلمات منفی با اعتدال و درایت بسیار مهم است، زیرا در صورت استفاده بیش از حد ممکن است بسیار انتقادی یا آزاردهنده به نظر برسند. درد جسمی یا عاطفی بدبین – تمایل به دیدن بدترین جنبه چیزها یا باور اینکه بدترین اتفاق خواهد افتاد اسفناک – برانگیختن ترحم، به ویژه از طریق آسیب پذیری یا غمگینی منفعل – پذیرش یا اجازه دادن به آنچه اتفاق می افتد، بدون پاسخ یا کاری که دیگران انجام می دهند.مقاومت آفت آور – مخرب برای زندگی. کشنده یا سمی دروغ – فریبنده و غیر قابل اعتماد مضر – دارای اثر مضر، به ویژه به صورت تدریجی یا ظریف کوچک – کم اهمیت; بی اهمیت فوبیک – داشتن ترس شدید یا غیرمنطقی از چیزی جیب برنده – شخصی که از جیب یا کیف کسی دزدی می کند، به خصوص در میان جمعیت پیکه – احساس عصبانیت یا عصبانیت یا عصبانیت به خصوص در نتیجه عصبانیت ity – احساس اندوه و شفقت ناشی از رنج و بدبختی دیگران طاعون – یک بیماری باکتریایی مسری که با تب و هذیان مشخص می شود، معمولاً با تشکیل بوبوها آشوب – متأثرانه – متأثرانه – بزرگ – یا فاقد پول معمولی یا به اندازه کافی برای زندگی 11. در جامعه مالک – داشتن یا نشان دادن علاقه یا نگرانی بیش از حد به کسی یا چیزی بی قدرت – بدون قدرت یا نفوذ. درمانده متعصب – داشتن یا نشان دادن بیزاری یا بی اعتمادی ناشی از تعصب. متعصب متظاهر - تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن با تأثیر گذاشتن بر اهمیت، استعداد، فرهنگ و غیره بیشتر از آنچه در واقع وجود دارد غرور -داشتن یا نشان دادن غرور یا عزت نفس بیش از حد ابتدایی - مربوط یا نشان دهنده ابتدایی ترین مرحله یک تمدن یا دوران است زندانی - فردی که به عنوان مجازات برای جرمی که مرتکب شده است یا در حال انتظار برای انجام کاری در زندان نگهداری می شود. 11> حقوق - مربوط یا اختصاص به چیزی که مقدس یا کتاب مقدسی نیست. سکولار به جای مذهبی بی منفعت – عدم تولید سود; غیرمنفعت ممنوع – منع یا محدود کردن چیزی بی بند و باری – داشتن شرکای جنسی زیاد بدون تعهد یا انحصار پرزائیک – فاقد زیبایی شاعرانه. عادی؛ غیرعاشقانه تحریک آمیز - ایجاد آزار، عصبانیت یا واکنش شدید دیگر، به خصوص عمدا پئریل – کودکانه احمقانه و نابالغ متجاوز – مشتاق یا سریع به دعوا – نزاع و دعوای کوچک<10,19> 1> Putrid – پوسیده یا پوسیده و متصاعد بوی متعفن گیج کننده – دشوار درک. اسرارآمیز پرزحمت – مستلزم دقت و تلاش زیاد چیز – بی اهمیت. ارزش کمی دارد هراس - احساس یا نشان دادن هراس. نگران شده انگل – زندگی به عنوان یک انگل; استفاده از منابع دیگری بدون دادن چیزیدر مقابل بی اشتیاق – فاقد یا تهی از اشتیاق، عاطفه یا احساس آسیب شناختی – شامل، ناشی از یا ماهیت یک بیماری جسمی یا روانی Pedantic – بیش از حد به جزئیات یا قوانین جزئی توجه دارد. بیش از حد آکادمیک خطرناک – پر از خطر یا خطر Persnickety – تاکید بیش از حد بر جزئیات بی اهمیت یا جزئی. بدبینی بدبینی - تمایل به دیدن بدترین جنبه چیزها یا اعتقاد به اینکه بدترین اتفاق خواهد افتاد بدبینی - واقعی نیست. متقلب Pigheaded – سرسختانه تسلیم ناپذیر; سرسخت پر زحمت – با دقت و تلاش زیاد انجام می شود، اغلب تا حدی خسته کننده می شود قابل لمس – قابل لمس یا احساس. ملموس هندمی - شایع در سراسر یک کشور، قاره، یا جهان تناقض - به ظاهر متناقض یا پوچ اما در واقع واقعی یا ممکن انگل - ارگانیسمی که در داخل یا بر روی یک ارگانیسم دیگر زندگی می‌کند (به‌خاطر میزبانی دیگر) و به ضرر میزبان است پریا - طرد شده یا کسی که توسط جامعه طرد یا تحقیر شده است Parricide - کشتن والدین (والدین) خود پرشور - داشتن یا نشان دادن احساسات یا عواطف شدید. سرسخت اشتباه رقت انگیز - نسبت دادن احساسات و صفات انسانی بهاشیاء بی جان یا پدیده های طبیعی، به ویژه به عنوان یک ابزار ادبی یا هنری حمایت کردن - رفتار با کسی با مهربانی ظاهری که نشان دهنده احساس برتری است فقیر - فرد بسیار فقیری که با کمک های خیریه یا حمایت عمومی زندگی می کند <889> غیر معمول عابر پیاده – فاقد الهام یا هیجان. کسل کننده توهین آمیز - ابراز تحقیر یا عدم تایید Pernickety - تاکید بیش از حد بر جزئیات جزئی یا بی اهمیت. مزاحم بیهوده – قاطعانه به یک عقیده یا عقیده پایبند بودن. سرسخت آفت – یک بیماری اپیدمی کشنده، به ویژه طاعون بوبونیک بلغمی – دارای حالتی غیر عاطفی و آرام آرام گزنده – بیش از حد سختگیرانه یا گزینشی<> خدمت زدایی یا انتخابی <110> 9> سرقت ادبی - عمل گرفتن کار یا ایده های دیگران و به اشتراک گذاشتن آنها به عنوان متعلق به خود پلوتوکراتیک - مربوط به دولت یا جامعه ای که توسط ثروتمندان اداره می شود سمی - حاوی یا تولید کننده سم. زهرآلود Polemic – حمله شدید کلامی یا نوشتاری به کسی یا چیزی Pollyannaish – بیش از حد خوش بینانه، به خصوص در مواجهه با ناملایمات Sponderous – کند و ناشیانه به دلیل وزن زیاد. خسته کننده یاپرزحمت پوتی – عبوس یا بداخلاق به شیوه ای غیرجذاب غارتگر – به دنبال استثمار یا سرکوب دیگران. ماهیت تهاجمی یا مضر بیهوده – برخلاف عقل یا عقل سلیم; پوچ متکبر – عدم رعایت حدود مجاز یا مناسب. بیش از حد رو به جلو یا جسورانه تظاهر – تلاشی برای درست جلوه دادن چیزی که اینطور نیست قابل پیشگیری – می توان از وقوع آن اجتناب کرد یا از وقوع آن جلوگیری کرد خاردار – به راحتی توهین یا آزرده می شود. تحریک پذیر اسراف – خرج کردن پول یا منابع بی احتیاطی یا بیهوده توهین – زبان یا رفتار توهین آمیز یا زشت سود جویی – ایجاد یا تلاش برای کسب سود بیش از حد یا غیرمنصفانه در زمان های اضطراری یا غیرمنصفانه در زمان های اضطراری یا اتومبیل، به ویژه هدر دادن بی پروا منابع یا پول ممنوع – خدمت برای منع یا ممنوع کردن چیزی بی بندوباری – درگیر شدن در فعالیت جنسی با چندین شریک زندگی بدون تعهد یا انحصار

مستعد بودن – یک گرایش یا تمایل شدید جسمانی – رفتار یا تمایل به یک رفتار روانی خاصیون یا ضعف برانگیختن - برانگیختن عمدی یا ایجاد واکنش یا احساس در شخصی پژلیست -مربوط به یا تمایل به مبارزه با مشت؛ pugnacious Pulpy – نرم و لطیف.

نظرات نهایی

کلمات منفی زیادی وجود دارد که با یک P شروع می شوند که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. امیدواریم کلمه صحیح را از این محدوده پیدا کرده باشید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و مطالعه کردید.

همچنین ببینید: چرا مردم از من سوء استفاده می کنند؟ (رفتار آنها را تغییر دهید)Elmer Harper
Elmer Harper
جرمی کروز که با نام مستعار خود المر هارپر نیز شناخته می شود، یک نویسنده پرشور و از علاقه مندان به زبان بدن است. جرمی با سابقه ای در روانشناسی، همیشه مجذوب زبان ناگفته و نشانه های ظریفی است که بر تعاملات انسانی حاکم است. کنجکاوی جرمی در مورد زبان بدن، با بزرگ شدن در جامعه‌ای متنوع، جایی که ارتباطات غیرکلامی نقش حیاتی داشت، از سنین پایین شروع شد.جرمی پس از پایان تحصیلات خود در روانشناسی، سفری را برای درک پیچیدگی های زبان بدن در زمینه های مختلف اجتماعی و حرفه ای آغاز کرد. او در کارگاه ها، سمینارها و برنامه های آموزشی تخصصی متعددی شرکت کرد تا در هنر رمزگشایی ژست ها، حالات صورت و حالت ها تسلط یابد.جرمی از طریق وبلاگ خود قصد دارد دانش و بینش خود را با مخاطبان گسترده ای به اشتراک بگذارد تا به بهبود مهارت های ارتباطی آنها و افزایش درک آنها از نشانه های غیرکلامی کمک کند. او طیف وسیعی از موضوعات، از جمله زبان بدن در روابط، تجارت و تعاملات روزمره را پوشش می دهد.سبک نوشتن جرمی جذاب و آموزنده است، زیرا او تخصص خود را با مثال های واقعی و نکات عملی ترکیب می کند. توانایی او در تجزیه مفاهیم پیچیده به عباراتی که به راحتی قابل درک است، خوانندگان را قادر می‌سازد تا ارتباطات مؤثرتری را هم در محیط‌های شخصی و هم در محیط‌های حرفه‌ای تبدیل کنند.وقتی جرمی مشغول نوشتن یا تحقیق نیست، از سفر به کشورهای مختلف لذت می بردفرهنگ های متنوعی را تجربه کنید و مشاهده کنید که زبان بدن در جوامع مختلف چگونه ظاهر می شود. او معتقد است که درک و پذیرش نشانه‌های غیرکلامی مختلف می‌تواند همدلی را تقویت کند، ارتباطات را تقویت کند و شکاف‌های فرهنگی را پر کند.جرمی کروز، با نام مستعار المر هارپر، با تعهد خود به کمک به دیگران برای برقراری ارتباط مؤثرتر و تخصص خود در زبان بدن، همچنان به تأثیرگذاری و الهام بخشیدن به خوانندگان در سراسر جهان در سفرشان به سمت تسلط بر زبان ناگفته تعامل انسانی ادامه می دهد.