90 Negatív szavak kezdődik P (Teljes definíció)

90 Negatív szavak kezdődik P (Teljes definíció)
Elmer Harper

Keresed a megfelelő negatív szót, amely a 9-es betűvel kezdődik, ha ez a helyzet, akkor a megfelelő helyre jöttél, ahol számos példát és erőteljes szót soroltunk fel a dolgok leírására?

Lásd még: Rosszabbodnak-e a nárcisztikusok az életkor előrehaladtával (öregedő nárcisztikus)?

A P-vel kezdődő negatív szavak nélkülözhetetlenek a hatékony kommunikációhoz, mivel lehetővé teszik, hogy véleményünket és érzéseinket pontosan kifejezzük. Ezek a szavak hasznosak olyan helyzetekben, amikor valami kellemetlen vagy nemkívánatos dolgot kell leírnunk.

Különböző helyzetekben használhatók, a kritikák írásától kezdve a csalódottság kifejezéséig. Néhány a P-vel kezdődő negatív szavak közül. fájdalmas, szegény, pesszimista, szánalmas, problémás, perverz, perverz Ezeket a szavakat használhatjuk arra, hogy leíró visszajelzést adjunk a munkahelyünkön, hogy építő jellegű kritikát fogalmazzunk meg barátainknak, és hogy leírjuk egy személy vagy egy dolog bizonyos jellemzőit.

Lásd még: Hogyan reagáljunk arra, ami jó? (A legjobb reagálási módok)

Nagyon fontos, hogy ezeket a negatív szavakat mértékkel és tapintattal használjuk, mivel túlzottan kritikusnak vagy bántónak tűnhetnek, ha túlzásba visszük őket.

90 Negatív szavak kezdőbetűvel P betűvel

Fájdalmas - fizikai vagy érzelmi fájdalmat okoz
Pesszimista - hajlamos a dolgok legrosszabb oldalát látni, vagy azt hinni, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni.
Szánalmas - szánalmat keltő, különösen a sebezhetőség vagy szomorúság miatt.
Passzív - aktív válasz vagy ellenállás nélkül elfogadja vagy hagyja, ami történik vagy amit mások tesznek.
Pestis - életpusztító; halálos vagy mérgező
Perfidious - álnok és megbízhatatlan
káros - káros hatású, különösen fokozatos vagy finom módon
Petty - csekély jelentőségű; triviális
Fóbiás - valamitől való szélsőséges vagy irracionális félelemmel rendelkezik
Zsebtolvaj - olyan személy, aki valaki zsebéből vagy táskájából lop, különösen tömegben.
Pique - ingerültség vagy bosszúság érzése, amely egy sérelem miatt keletkezik, különösen a büszkeséget illetően.
Szánalom - a szomorúság és az együttérzés érzése, amelyet mások szenvedése és szerencsétlensége okoz.
Pestis - fertőző bakteriális betegség, amelyet láz és delírium jellemez, jellemzően buborékképződéssel.
Fellengzős - hatásvadász módon nagyképű, ünnepélyes vagy önhitt
Szegény - nem rendelkezik elegendő pénzzel ahhoz, hogy egy társadalomban kényelmesnek vagy normálisnak tartott színvonalon éljen.
Birtoklás - valaki vagy valami iránt túlzott érdeklődést vagy aggodalmat tanúsít vagy mutat iránta
Tehetetlen - hatalom vagy befolyás nélkül; tehetetlen
Előítéletes - előítéletből fakadó ellenszenvvel vagy bizalmatlansággal bíró vagy azt mutató; bigott; bigott.
Nagyképű - a ténylegesnél nagyobb jelentőség, tehetség, kultúra stb. megjelenítésével próbál lenyűgözni.
Gőgös - túlzott büszkeséggel vagy önbecsüléssel rendelkező vagy azt mutató személy.
Primitív - egy civilizáció vagy korszak legkorábbi szakaszával kapcsolatos vagy azt jelöli.
Fogoly - olyan személy, akit egy börtönben tartanak fogva büntetésül egy általa elkövetett bűncselekmény miatt vagy a bírósági tárgyalásra várva.
Halogatás - valaminek a késleltetése vagy elhalasztása
Profán - a nem szent vagy bibliai dolgokkal kapcsolatos vagy azoknak szentelt; inkább világi, mint vallási.
Nyereségtelen - nem termel nyereséget; veszteséges
Tiltó - valamit megtilt vagy korlátoz valamiben
Promiszkuitás - sok szexuális partnerrel, elkötelezettség vagy kizárólagosság nélkül
prózai - költői szépséget nélkülöző; közhelyes; romantikátlan
Provokatív - bosszúságot, haragot vagy más erős reakciót vált ki, különösen szándékosan.
Puerile - gyerekesen buta és éretlen
Harcias - buzgó vagy gyors a vitatkozásra, veszekedésre vagy harcra
Puny - kicsi és gyenge
rothadó - rothadó vagy rothadó, bűzös szagot árasztó
Rejtélyes - nehezen érthető; rejtélyes
Fáradságos - nagy gondosságot és erőfeszítést igénylő
csekély - jelentéktelen; kevés értékű
Pánik - pánik érzése vagy kimutatása; riadalom
Parazita - élősködőként élni; kihasználni egy másik ember erőforrásait anélkül, hogy cserébe bármit is adna.
Szenvedélytelen - szenvedély, érzelem vagy érzés hiánya vagy nélkülözése
Kóros - fizikai vagy mentális betegséggel járó, általa okozott vagy ilyen jellegű betegség
Pedáns - túlzottan foglalkozik apró részletekkel vagy szabályokkal; túlságosan akadémikus
Veszélyes - veszélyekkel vagy kockázatokkal teli
Kényeskedő - túl nagy hangsúlyt fektet a jelentéktelen vagy apró részletekre; kényes; kényes.
Pesszimizmus - hajlam arra, hogy a dolgok legrosszabb oldalát lássuk, vagy azt higgyük, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni.
Phony - nem valódi; csalárd
Disznófejű - makacsul hajthatatlan; makacskodó
Aprólékosan - nagy gondossággal és erőfeszítéssel, gyakran a fáradtságig menő munka
Tapintható - megérinthető vagy érezhető; kézzel fogható
Pandémia - egy egész országban, kontinensen vagy a világon elterjedt.
Paradox - látszólag ellentmondásos vagy abszurd, de valójában igaz vagy lehetséges.
Parazita - olyan szervezet, amely egy másik szervezetben (a gazdaszervezetben) vagy egy másik szervezeten (a gazdaszervezeten) él, és a gazdaszervezet kárára tápanyagokat nyer.
Páriák - kitaszított vagy olyan személy, akit a társadalom elutasít vagy megvet.
Parricídium - a saját szülő(k) megölése.
Szenvedélyes - intenzív érzésekkel vagy érzelmekkel rendelkező vagy azokat mutató; lelkes; szenvedélyes.
Patetikus tévedés - emberi érzelmek és vonások élettelen tárgyaknak vagy természeti jelenségeknek való tulajdonítása, különösen irodalmi vagy művészi eszközként.
Pártfogás - látszólagos kedvességgel bánik valakivel, ami felsőbbrendűségi érzést árul el.
Pauper - nagyon szegény ember, aki alamizsnából vagy állami támogatásból él.
Peculiar - furcsa vagy különös; szokatlan
Gyalogos - inspiráció vagy izgalom nélküli; unalmas
Pejoratív - megvetést vagy rosszallást kifejező kifejezés.
Apróságok - túl nagy hangsúlyt fektet apró vagy jelentéktelen részletekre; kényeskedő; válogatós
Állhatatos - szilárdan kitart egy meggyőződés vagy vélemény mellett; makacsul tartja magát
Pestis - halálos járványos betegség, különösen a bubópestis.
Flegmatikus - érzelemmentes és szolidan nyugodt természetű.
Válogatós - túlságosan igényes vagy válogatós
szánalmas - szánalmat érdemlő vagy szánalmat keltő
Plagizálás - az a gyakorlat, amikor valaki más munkáját vagy ötleteit átveszik, és sajátként adják tovább.
Plutokratikus - a gazdagok által irányított kormányzatra vagy társadalomra vonatkozik
Mérgező - mérget tartalmaz vagy termel; mérgező
Polemika - erős szóbeli vagy írásbeli támadás valaki vagy valami ellen.
Pollyannaish - túlzottan optimista, különösen a nehézségek közepette.
nehézkes - lassú és nehézkes a nagy súly miatt; fárasztó vagy fáradságos
duzzogós - rosszkedvű vagy rosszkedvű, nem vonzó módon
Ragadozó - mások kizsákmányolására vagy elnyomására törekvő; agresszív vagy káros természetű.
Képtelen - a józan észnek vagy a józan észnek ellentmondó; abszurd
Elbizakodott - a megengedett vagy megfelelő határokat nem tartja be; túlzottan előremutató vagy merész
Színlelés - kísérlet arra, hogy valamit, ami nem igaz, igaznak tüntessenek fel.
Megelőzhető - elkerülhető vagy megakadályozható, hogy megtörténjen.
Tüskés - könnyen megsértődik vagy ingerült; ingerlékeny
Tékozló - pénzt vagy erőforrásokat felelőtlenül vagy pazarlóan elkölteni
Profanitás - istenkáromló vagy obszcén nyelvezet vagy viselkedés
haszonszerzés - túlzott vagy tisztességtelen haszonszerzés vagy haszonszerzésre való törekvés, különösen vészhelyzet vagy hiány idején.
Pazarló - az erőforrások vagy a pénz meggondolatlan pazarlása
Tiltó - valaminek a megtiltására vagy tiltására szolgál
Promiszkuitás - szexuális tevékenység több partnerrel, elkötelezettség vagy kizárólagosság nélkül.
Hajlamosság - egy bizonyos viselkedésre, cselekvésre vagy állapotra való hajlam vagy hajlam.
Prostráció - rendkívüli fizikai vagy szellemi kimerültség vagy gyengeség.
Provokálás - szándékosan reakciót vagy érzelmet vált ki vagy okoz valakiből.
Ökölvívó - ökölvívással kapcsolatos vagy arra hajlamos; ökölvívó; ökölvívás
Pépes - puha és pépes.

Végső gondolatok

Rengeteg P-vel kezdődő negatív szó van, amelyek közül választhatsz, a fentiekben sok melléknevet felsoroltunk, amelyek közül sok melléknevet használhatsz, hogy a lényegre térj. Reméljük, hogy megtaláltad a megfelelő szót ebből a tartományból. Köszönjük, hogy időt szántál az olvasásra.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, szenvedélyes író és testbeszéd-rajongó. A pszichológiai háttérrel rendelkező Jeremyt mindig is lenyűgözte a kimondatlan nyelv és a finom jelzések, amelyek irányítják az emberi interakciókat. Egy sokszínű közösségben nőtt fel, ahol a non-verbális kommunikáció létfontosságú szerepet játszott, ezért Jeremy testbeszéd iránti kíváncsisága már korán elkezdődött.A pszichológiai diploma megszerzése után Jeremy elindult, hogy megértse a testbeszéd bonyolultságát különféle társadalmi és szakmai kontextusokban. Számos workshopon, szemináriumon és speciális képzési programon vett részt, hogy elsajátítsa a gesztusok, arckifejezések és testtartások dekódolásának művészetét.Jeremy célja, hogy a blogján keresztül megossza tudását és meglátásait széles közönséggel, hogy javítsa kommunikációs készségeiket és javítsa a non-verbális jelzések megértését. Témák széles skáláját fedi le, beleértve a testbeszédet a kapcsolatokban, az üzleti életben és a mindennapi interakciókban.Jeremy írásstílusa lebilincselő és informatív, mivel szakértelmét valós példákkal és gyakorlati tippekkel ötvözi. Az a képessége, hogy az összetett fogalmakat könnyen érthető kifejezésekre bontja, képessé teszi az olvasókat arra, hogy hatékonyabb kommunikátorokká váljanak, mind személyes, mind szakmai környezetben.Amikor nem ír vagy kutat, Jeremy szívesen utazik különböző országokbamegtapasztalhatja a különböző kultúrákat, és megfigyelheti, hogyan nyilvánul meg a testbeszéd a különböző társadalmakban. Úgy véli, hogy a különböző non-verbális jelzések megértése és elfogadása elősegítheti az empátiát, erősítheti a kapcsolatokat és áthidalhatja a kulturális szakadékokat.Elkötelezettségével, hogy segítsen másoknak hatékonyabban kommunikálni, és a testbeszéd terén szerzett szakértelmével Jeremy Cruz, más néven Elmer Harper, továbbra is befolyásolja és inspirálja az olvasókat világszerte az emberi interakció kimondatlan nyelvének elsajátítása felé vezető úton.