എന്തുകൊണ്ടാണ് നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്തത് (നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം.)

എന്തുകൊണ്ടാണ് നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്തത് (നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം.)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുകയും നാർസിസിസ്റ്റിക് പ്രവണതകളുള്ള ചില വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

നാർസിസിസ്റ്റിക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ, അവർ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അവരുടെ സുഹൃത്ത് നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിവയും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിക് സുഹൃത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. 👯‍♀️

ഒരു സുഹൃത്തിലെ നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ.

നാർസിസിസ്റ്റിക് വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം (NPD) ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാർസിസിസ്റ്റിക് സുഹൃത്ത്, അമിതമായ സ്വയം ആഗിരണവും ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ആത്മാഭിമാന ബോധവും സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവവും. അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിന് കുറച്ച് ഇടം നൽകുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

അവർ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഉത്കണ്ഠയില്ല, ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അമിതമായ പ്രശംസയും ശ്രദ്ധയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആത്മാഭിമാനം.

അവർ സ്ഥിരമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളേക്കാൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

ഈ സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം മറ്റുള്ളവരുമായി ആഴത്തിലുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

നാർസിസിസ്റ്റ് വേഴ്സസ്.വ്യത്യാസങ്ങൾ.

എല്ലാവരും കാലാകാലങ്ങളിൽ ചില നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, NPD ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഈ തകരാറില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വ്യത്യാസമുള്ള പെരുമാറ്റരീതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

അവർക്ക് അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവശ്യമുണ്ട്, ഉയർന്ന അവകാശ ബോധമുണ്ട്, കൂടാതെ പലപ്പോഴും അവരുടെ മൂല്യം നിലനിർത്താൻ <0-0. അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ പരസ്പര ബഹുമാനവും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്തത് (നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം.)

നാർസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുകയും സൗഹൃദങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 👩🏾‍⚖️

നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങൾ: കൊടുക്കുക, എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുക?

നാർസിസിസ്റ്റ് സൗഹൃദത്തിൽ, നാർസിസിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ദയയെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറുകക്ഷിയിൽ നീരസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കാത്തതായിത്തീരുന്നു.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സൗഹൃദങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റം. മാത്രമല്ല, അവർ അപൂർവ്വമായി പശ്ചാത്താപം അനുഭവിക്കുകയോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, പകരം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കഠിനമാണ്.ഒരു നാർസിസിസ്റ്റ് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാക്കുക.

അവരുടെ പ്രാധാന്യവും ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ആത്മാഭിമാന ബോധവും കാരണം, നാർസിസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിന് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടുപെടുന്നു.

ആത്മവിവരണം ചെയ്യാനും തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള ഈ വിമുഖതയാണ്

നാർസിസ്റ്റിനെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. issists സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. 🏃🏼

ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡൈനാമിക്സിൽ നാർസിസിസത്തിന്റെ പങ്ക്

NPD ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങൾ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അവരുടെ നിരന്തരമായ അഭിനിവേശം, കൃത്രിമത്വം, ചൂഷണം എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള അവരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം അവരുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ചൂഷണത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. .

നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ: മിഥ്യകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

പ്രശസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ചില നാർസിസിസ്റ്റുകൾ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നു - അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപരിപ്ലവവും ഹ്രസ്വകാലവുമാണെങ്കിൽ പോലും.

പുതിയ പരിചയക്കാരെ കീഴടക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ ആകർഷണീയതയും ആകർഷണീയതയും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ കരുതലിന്റെയും അഭാവം ആഴമേറിയതും അർത്ഥവത്തായതുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ വികാസത്തെ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

എംപതിയുടെ അഭാവം ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെ എങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സമാനുഭാവം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.തവണ. സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ അവർക്ക് വിശ്വസനീയവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു സുഹൃത്താകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു നാർസിസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം. 💁🏾

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് നാർസിസിസ്റ്റിക് പേഴ്‌സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് NPD ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ചലനാത്മകത വിലയിരുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു

ഒരു നാർസിസിസ്റ്റുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്വയം പരിചരണം പരിശീലിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നോ പിന്തുണ തേടുക. ദൃഢമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിലനിർത്തുക, നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ വാദങ്ങളിലോ കൃത്രിമത്വത്തിലോ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും രോഗശാന്തിയും കണ്ടെത്തുക.

നാർസിസിസ്റ്റിക് സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗഖ്യമാക്കൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരുന്നതും തെറാപ്പിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാനും അത്തരം ബന്ധങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധതയെ നേരിടാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ നൽകാനും സഹായിക്കും.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് മാറാനും യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുമോ? 𝌡

ഒരു പഠനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം സാധ്യമാണ്.

ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം സാധ്യമാണ്. ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയംതെറാപ്പിയോടുള്ള അവബോധവും ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധതയും NPD ഉള്ള വ്യക്തികളെ ആരോഗ്യകരമായ ആപേക്ഷിക പാറ്റേണുകളും സഹാനുഭൂതി കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

നാർസിസിസ്റ്റുകളെ സഹാനുഭൂതി വളർത്തിയെടുക്കാൻ തെറാപ്പി എങ്ങനെ സഹായിക്കും.

നാർസിസിസ്റ്റുകളെ മറ്റുള്ളവരിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സഹാനുഭൂതി വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിൽ തെറാപ്പിക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ആത്മപരിശോധനയിലൂടെയും ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെയും, NPD ഉള്ള വ്യക്തികൾ ബന്ധങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ വഴികൾ പഠിച്ചേക്കാം.

ഒരു നാർസിസിസ്റ്റുമായുള്ള സൗഹൃദം പ്രയത്നത്തിന് അർഹമാണോ?

ഒരു നാർസിസിസ്റ്റുമായുള്ള സൗഹൃദം അവിശ്വസനീയമാംവിധം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും വൈകാരികമായി തളർന്നുപോകുന്നതുമാണ്. ആത്യന്തികമായി, അത്തരമൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തൂക്കിനോക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്.

ചിലർക്ക്, മാറ്റത്തിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ഉള്ള ശ്രമത്തിന് അർഹതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം അകന്നുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ചൂഷണവും. ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിക് സുഹൃത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ബോധവും പ്രശംസയുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടുക, സ്ഥാപിക്കുകഅതിരുകൾ, സ്വയം പരിചരണം പരിശീലിക്കുക. തെറാപ്പിയിലൂടെയും സ്വയം അവബോധത്തിലൂടെയും മാറ്റം സാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു നാർസിസിസ്റ്റുമായി സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ഒരു നാർസിസിസ്റ്റുമായുള്ള എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കുന്നത് സഹായകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.