സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ ക്രൂരത മനസ്സിലാക്കുന്നു

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ ക്രൂരത മനസ്സിലാക്കുന്നു
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നാർസിസ്റ്റിക് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ ക്രൂരത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അവരുടെ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇരയായവരുടെ രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയിലും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ ക്രൂരമായ സ്വഭാവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ, പുരുഷ നാർസിസിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൂചനകൾ എന്നിവ ഈ ലേഖനം പരിശോധിക്കും. സിസിസ്‌റ്റുകൾ ഇത്ര ക്രൂരതയാണോ? 🤬

ഇതും കാണുക: M-ൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

നാർസിസിസ്റ്റിക് വിതരണത്തിന്റെ പങ്ക്.

ഓരോ നാർസിസിസ്റ്റിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ നാർസിസിസ്റ്റിക് വിതരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്, അത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധൂകരണം, പ്രശംസ, ശ്രദ്ധ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാരകമായ ഒരു നാർസിസിസ്റ്റ് ഈ വിതരണം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും, ​​അത് മറ്റുള്ളവരോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുകയോ ക്രൂരത കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും. അവർ ആളുകളെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വെറുമൊരു വസ്തുക്കളായി കാണുന്നതിനാൽ, അവർക്ക് പശ്ചാത്താപവും സഹാനുഭൂതിയും ഇല്ല, അവരുടെ ക്രൂരത അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

പാത്തോളജിക്കൽ അരക്ഷിതത്വവും സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവവും.

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ സുരക്ഷിതരല്ല, ഒപ്പം അവരുടെ ദുർബലമായ ആത്മബോധം നിലനിർത്താൻ നിരന്തരം ബാഹ്യ സാധൂകരണം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, കുറ്റബോധം തോന്നാതെ ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഇതാണ്അവർ ശ്രേഷ്ഠരും പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരുമാണെന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നു, അത് അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള പദവി നിലനിർത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വേദനിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ ആവശ്യകതയെ ന്യായീകരിക്കുന്നു.

ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥിരതയും ആദർശവൽക്കരണ ഘട്ടങ്ങളും.

ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥിരത എന്നത് ഒരാളുടെ സ്ഥിരമായ പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾ ഇതിനോട് പോരാടുകയും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ചക്രത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും മൂല്യച്യുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദർശവൽക്കരണ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു നാർസിസിസ്‌റ്റ് മറ്റുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കുകയും അവരെ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നൽകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, അവർ ഒടുവിൽ മൂല്യച്യുതിയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറും, അവിടെ അവർ ക്രൂരരും കൃത്രിമത്വമുള്ളവരുമായി മാറുന്നു. ഈ നിരന്തരമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ പുരുഷ നാർസിസിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ⁉️

സൂക്ഷ്മമായ കൃത്രിമത്വ വിദ്യകൾ.

ആണും പെണ്ണും നാർസിസിസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്രിമത്വം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ രഹസ്യമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇരയെ കളിക്കുന്നതിലും കുറ്റബോധവും ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്‌മെയിലിംഗും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വഴി നേടുന്നതിലും അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മമായ സമീപനം അവരെ നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് ഇരകൾക്ക് അവരുടെ കൃത്രിമ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും രക്ഷപ്പെടാനും കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാക്കുന്നു.

ലിംഗ പ്രതീക്ഷകളും സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റും.

സമൂഹം പലപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.പ്രത്യേക ലിംഗ പ്രതീക്ഷകൾ, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും മുതലെടുക്കാനും കാരണമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന, സഹാനുഭൂതി, വൈകാരികത എന്നിവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളെ ഈ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് സ്വഭാവത്തിന് പിന്നിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.

നാർസിസിസ്റ്റിക് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഓവർലാപ്പും വേർതിരിവും.

ആണും പെണ്ണും നാർസിസിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ നിരവധി സാമ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ രൂപത്തിലും സാമൂഹിക നിലയിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചേക്കാം, ഈ വശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നേരെമറിച്ച്, പുരുഷ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും അധികാരം, സമ്പത്ത്, ആധിപത്യം എന്നിവയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ലിംഗക്കാർക്കും അവരുടെ ഇരകളോട് ഒരുപോലെ ക്രൂരവും ഹാനികരവുമാകാം.

ഒരു സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 🪧

വിഷകരമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ.

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്‌റ്റിന്റെ വിഷലിപ്തമായ വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പാത്തോളജിക്കൽ നുണ പറയൽ, മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക, ഗാംഭീര്യം, സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ വളരെ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായിരിക്കാം, ഇത് ശ്രദ്ധയുടെയും പ്രശംസയുടെയും നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി വളരുന്നു. ശ്രദ്ധയോടുള്ള അവരുടെ ആസക്തി അമിതമായ നാടകീയമായ പ്രദർശനങ്ങളിൽ പ്രകടമായേക്കാം, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ്അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു.

ഗ്യാസ്‌ലൈറ്റിംഗും കൃത്രിമത്വവും.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഇരകളെ അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കൃത്രിമ തന്ത്രമാണ് ഗ്യാസ്ലൈറ്റിംഗ്. സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും അസാധുവാക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം നേടുകയും അവർ സ്വയം സംശയിക്കുകയും നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് കൂടുതൽ വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം? 🙅🏾

അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ വൈകാരിക കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഉറച്ച അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. അവരുടെ മൈൻഡ് ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇടം ലംഘിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ശ്രദ്ധിക്കുക.

സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, തെറാപ്പി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ തേടുക.

നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിൽ ഒരു പിന്തുണാ ശൃംഖലയെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും സാധൂകരണവും സഹായവും നൽകാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കേടുപാടുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാർസിസിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും പ്രത്യേക കേടുപാടുകൾ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ഇരയാക്കുന്നു. ഈ ദുർബലമായ പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗം വീണ്ടെടുക്കൽ: രോഗശമനംക്രൂരത. 🩹

നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ആഘാതം മനസ്സിലാക്കുക.

ദുരുപയോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് രോഗശാന്തിക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണ്. ഇത് നാർസിസിസ്റ്റ് പ്രയോഗിച്ച കൃത്രിമ തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തിൽ അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മാഭിമാനവും പുനർനിർമ്മിക്കുക.

നാർസിസിസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗഖ്യത്തിന് ഒരാളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മാഭിമാനവും പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ സ്വയം അനുകമ്പ, സ്വയം സ്വീകാര്യത, ആത്മസ്നേഹം എന്നിവയും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും സന്തോഷവും വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളും പിന്തുണാ ശൃംഖലകളും സ്ഥാപിക്കുക.

ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളും ശക്തമായ പിന്തുണാ ശൃംഖലകളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയ്ക്ക് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകും. പോസിറ്റീവും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ള ആളുകളുമായി സ്വയം ചുറ്റുന്നത് വിശ്വാസവും മൂല്യബോധവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആത്യന്തികമായി വൈകാരികവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ രോഗശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

അവസാന ചിന്തകൾ

ഈ ലേഖനം സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ ദോഷകരമായ പെരുമാറ്റം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ശ്രദ്ധയുടെ ആവശ്യകത, ആഴത്തിലുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ, സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ആൺ-പെൺ നാർസിസിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒരു സ്ത്രീ നാർസിസിസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അവരുടെ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇതിൽ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും സഹായം നേടുന്നതും ആത്മാഭിമാനം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം ദുരുപയോഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ലേഖനം ഊന്നിപ്പറയുന്നു,സ്വയം അനുകമ്പയും ആത്മസ്നേഹവും വികസിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളും രോഗശാന്തിക്കായി പിന്തുണാ ശൃംഖലകളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ ഈ ലേഖനം ആസ്വദിച്ചെങ്കിൽ, നാർസിസിസ്റ്റുകൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മോശമാകുമോ?

ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? (സമ്മർദ്ദം)Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.