കൈനസ്തെറ്റിക് അവയർനെസ് ഡെഫനിഷൻ (കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നേടുക)

കൈനസ്തെറ്റിക് അവയർനെസ് ഡെഫനിഷൻ (കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നേടുക)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്: ആരെങ്കിലും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കൈകൾ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

കൈനസ്തെറ്റിക് അവയർനെസ് ടെസ്റ്റ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിശോധന ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം ശരിക്കും എത്രത്തോളം മികച്ചതാണെന്ന് കാണാൻ.

നിങ്ങളുടെ കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഗെയിം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരടി അകലെ ഒരു പേനയോ ചെറിയ വസ്തുവോ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് പേനയിലേക്ക് നോക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പേനയുടെ അഗ്രത്തിൽ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുക.

നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധവുമായി നിങ്ങൾക്ക് സമന്വയമില്ല.

കളിയുടെ ലക്ഷ്യം പേനയിൽ സ്പർശിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാനാണ്.

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം നിർവചിക്കാൻ.

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം നിർവചിക്കാൻ, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് മൂന്ന് സർക്കിളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക: ഒന്ന് പുറത്ത് വലുത്, ഒന്ന് നടുക്ക് ചെറുത് ഒന്ന്, അതിലും ചെറിയ ഒന്ന് മധ്യഭാഗത്ത്.

  • പുറത്തെ വലിയ വൃത്തം വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതാണ്, ഇതുവരെ സാധ്യമല്ല.
  • മധ്യവൃത്തം സാധ്യമാണ്, എന്നിട്ടും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്.
  • മധ്യവൃത്തം വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതാണ്, പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏതാണ്ട് സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ കഴിവുകളും കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധവും ആരംഭിക്കുന്നത് പുറം വലയം, നമ്മുടെ അവബോധം, ചില കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ നാം പ്രാവീണ്യം നേടുന്നുമധ്യ വലയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു, തുടർന്ന് നടത്തം പോലുള്ള കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

ചില കഴിവുകൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ചിലർ അവയെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വൃത്തത്തിന്റെ.

ഇതും കാണുക: ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാരെൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധത്തിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ.

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക സംവേദനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ്. ഈ അവബോധം ഒന്നുകിൽ ബോധമോ ഉപബോധമനസ്സോ ആകാം.

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം ഏറ്റവും സാധാരണയായി പ്രൊപ്രിയോസെപ്‌ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയാണെന്നും അവ ബഹിരാകാശത്ത് എവിടെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങൾ മിക്ക ആളുകളെയും പോലെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അത് ബഹിരാകാശത്ത് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള അവബോധമാണ് കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്.

0>അത് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്നതാണ് കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം.

ഇത് ടെക്‌സ്‌ചർ, താപനില, ഭാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഏകോപനവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്.

കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമാണ്. ഒന്നാമതായി, ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നീങ്ങാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനോഹരമായും അല്ലാതെയും നീങ്ങാൻ കഴിയുംപരിക്ക്.

രണ്ടാമതായി, വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീര അവബോധം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മൂന്നാമതായി, ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ച് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കായികതാരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശരീര അവബോധം ആവശ്യമാണ്.

നാലാമത്, ധ്യാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. നിങ്ങൾ ഒരു പോസിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം എങ്ങനെ വിശ്രമിക്കാമെന്നും മനസ്സ് മന്ദഗതിയിലാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അഞ്ചാമതായി, ഇത് ശരീരത്തിലെ ഏകോപനവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

1. എന്താണ് കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം?

സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനവും ചലനവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം. കൈകാലുകൾ, സന്ധികൾ, പേശികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനവും ചലനവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീര സ്ഥാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തെ ഓറിയന്റേഷനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2. കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ബഹിരാകാശത്ത് സ്വയം അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടി വീഴുന്നതിനോ അപകടത്തിലല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെയും ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും.

ഇതും കാണുക: ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ബോസ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും. നല്ല നില നിലനിർത്താനും പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും അത് എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

3. കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധത്തിന്റെ ചില പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചിലത്കൈനസ്തെറ്റിക് അവബോധത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മോട്ടോർ കഴിവുകൾ, പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ, ബാലൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം തന്നെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാക്കും.

4. കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

വ്യായാമത്തിലൂടെ കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില പൊതു നുറുങ്ങുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, താരതമ്യേന മന്ദഗതിയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം, വെല്ലുവിളി ബാലൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌ത വ്യായാമങ്ങൾ, ചലനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശ്രേണിയും വ്യത്യസ്‌ത ചലന പാറ്റേണുകൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. യോഗ അല്ലെങ്കിൽ പൈലേറ്റ്സ് പോലുള്ളവ.

5. കൈനസ്തെറ്റിക് സെൻസിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണ്?

എന്തെങ്കിലും സ്പർശിക്കുകയും അതിന്റെ ഘടന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക.

6. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നത്?

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം എന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒരാളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും കാലക്രമേണ വികസിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നുറുങ്ങുകളിൽ ചില ചലനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിശീലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.ശ്രദ്ധയും ഏകോപനവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക.

7. കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം ആളുകളെ ബഹിരാകാശത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാനും അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായി നീങ്ങാനും പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ അവബോധം പ്രധാനമാണ്.

8. എന്താണ് കൈനസ്‌തെറ്റിക് വ്യക്തി?

ശരീരം ചലിപ്പിച്ച് വസ്തുക്കളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൈനസ്‌തെറ്റിക് വ്യക്തി. അവരെ പലപ്പോഴും "ഹാൻഡ്-ഓൺ" പഠിതാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

9. ഞാൻ ഒരു കൈനസ്‌തെറ്റിക് പഠിതാവാണോ എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കൈനസ്‌തെറ്റിക് പഠിതാക്കളുടെ ചില പൊതു സവിശേഷതകൾ ഇതാ. ഉദാഹരണത്തിന്, കൈനസ്‌തെറ്റിക് പഠിതാക്കൾ പലപ്പോഴും ഹാൻഡ്-ഓൺ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കൂടാതെ ഉയർന്ന ശാരീരിക ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കും.

അവർ കൂടുതൽ വിറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സമയം നിശ്ചലമായി ഇരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു കൈനസ്‌തെറ്റിക് പഠിതാവായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കാണുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ചില പഠന വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മൂല്യവത്തായിരിക്കാം.

സംഗ്രഹം

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധ നിർവചനം ഇതാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള കഴിവ്. നിങ്ങളുടെ പേശികൾ, സന്ധികൾ, ടെൻഡോണുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭാവത്തെ കുറിച്ചും മറ്റ് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഒബ്‌ജക്‌റ്റുകൾ.

നിങ്ങളുടെ കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നീങ്ങാനും പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കൈനസ്‌തെറ്റിക് അവബോധത്തെയും അതിന്റെ നിർവചനത്തെയും കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.